Kurs First Aid (FA) 

Kurs Pierwszej pomocy – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych 

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs First Aid (FA) – Pierwsza pomoc.  

Naszym głównym celem jest kompleksowe (w sposób teoretyczny i praktyczny) przeszkolenie uczestników kursu w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z pracą w środowisku turbin wiatrowych. 

W pełni przestrzegamy standardów GWO, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Po ukończeniu naszego kursu posiądziecie Państwo wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne, które umożliwią skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GWO First Aid. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy FA na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs FA – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom niezbędne umiejętności, aby byli w stanie udzielać wsparcia medycznego w przypadku sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić na platformach wiertniczych oraz farmach wiatrowych. 

Po ukończeniu szkolenia First Aid – Pierwsza pomoc uczestnicy powinni posiadać kompetencje, które pozwolą im skutecznie reagować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Będą przygotowani do udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się specjalistycznym sprzętem medycznym oraz środkami z apteczki w sposób odpowiedzialny. 

Kurs FA – program 

Kurs FA – Pierwsza pomoc stanowi integralną część programu Basic Safety Training. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz procedur postępowania w czasie wypadków. Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas realistycznych symulacji zdarzeń. 

Ukończenie szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na wysokości. Program szkolenia zapewnia technikom pracującym przy turbinach wiatrowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, co jest istotne w sytuacji zlokalizowania wiatraków w obszarach oddalonych od służb ratowniczych. 

Podczas szkolenia First Aid uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy uwzględniającego lokalne przepisy prawne, wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • rozpoznawania objawów oraz właściwego reagowania na poważne urazy ciała lub nagłe zachorowania, 
 • harmonogramu działań w sytuacjach awaryjnych związanych z obszarem turbin wiatrowych, 
 • prawidłowego wykorzystania środków służących do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z protokołem podstawowego badania C-A-B-C-D-E, 
 • skutecznego używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), 
 • postępowania w przypadku złamań, obrażeń głowy czy zatrucia, 
 • udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, wstrząsu czy udaru cieplnego, 
 • wykonywania dalszych badań podczas udzielania pierwszej pomocy, 
 • prawidłowej obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy (doświadczenie oparte na scenariuszach ćwiczeniowych), 
 • udzielania pierwszej pomocy osobom z chorobami przewlekłymi, 
 • obsługi sprzętu medycznego, takiego jak nosze, kołnierz ortopedyczny czy kajdanki ortopedyczne. 

Kurs FA – certyfikacja  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO posiada akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Nasze szkolenie First Aid przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończeniu szkolenia. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie potwierdzające zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. 

Ważność certyfikatu wynosi 24 miesiące. Zalecamy uczestnikom odświeżenie szkolenia przed upływem tego okresu, aby zachować aktualność ich kwalifikacji i wiedzy. 

Kurs FA – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Aby móc wziąć udział w szkoleniach związanych z pracą na wysokości, istnieją pewne wymagania, które należy spełnić: 

 • wiek minimum 18 lat, 
 • wykształcenie minimum średnie, 
 • aktualne zaświadczenie uzyskane od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów, 
 • opłacona składka ZUS bądź ubezpieczenie NW, 
 • posiadanie numeru identyfikacyjnego WINDA ID, 
 • prawidłowo wypełniona ankieta medyczna, 
 • uregulowana opłata za przeprowadzenie szkolenia, 
 • ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty. 

Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób.   

Kurs FA – koszt  

Opłata za szkolenie First Aid jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs FA – miejsce prowadzenia zajęć 

Nasze szkolenia odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. Oferujemy również możliwość szkoleń u Klienta, dojeżdżając do miejsca, które jest dla niego dogodne. 

Na naszej stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące otwartych kursów. W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem, abyśmy mogli przygotować spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych kursów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasz zespół jest gotowy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia naszego ośrodka, gdzie chętnie przedstawimy naszą ofertę i przygotujemy wycenę dla zainteresowanych osób. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy First Aid (FA) – Pierwsza pomoc w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Zobacz także: