Curso de señalizador de hondas (SLS) 

Kurs Hakowy sygnalista – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs Slinger Signaller (SLS) – Hakowy sygnalista.  

Nasze szkolenie Slinger Signaller organizowane jest z myślą o tym, aby o uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z bezpiecznym podnoszeniem ładunków podczas operacji dźwigowych. Na kursie dokładnie omawiane są potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z pracą hakowego i sygnalisty. Szkolenie SLS dotyczy obszaru turbin wiatrowych i jest adresowane do pracowników z sektora energii wiatrowej zaangażowanych w produkcję, instalację oraz konserwację turbin wraz z ich elementami. 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać w pracy jako hakowy lub sygnalista w obszarze turbin wiatrowych, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Slinger Signaller. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy SLS na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Hakowy sygnalista, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs SLS – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne umiejętności związane z technikami podwieszania i mocowania ładunków, w których priorytetowo podchodzi się do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu zapoznają się z różnymi rodzajami sprzętu używanego do tych czynności oraz niezbędnymi środkami ochrony osobistej. Zakres szkolenia obejmuje odpowiednie ustalenie środka ciężkości ładunku, ustawienie kątów cięgien zawiesi oraz skuteczne sygnalizowanie ruchu dźwigu. 

Kurs SLS – program 

Szkolenie SLS – Hakowy sygnalista dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na bezpieczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Program kursu obejmuje prezentacje prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów oraz ćwiczenia praktyczne.  

Wszystkie operacje na szkoleniu opierają się na planie podnoszenia (Lift plan). Lift plan zawiera ocenę ryzyka, określenie metod oraz inne istotne szczegóły (rysunki, grafiki, harmonogramy i zdjęcia). Dokument ten precyzyjnie określa role wszystkich osób zaangażowanych w operację podnoszenia, mających zapewnić bezproblemowy przebieg tego procesu. Plan podnoszenia zazwyczaj zawiera opis sposobu realizacji zadania, informacje techniczne dotyczące konfiguracji dźwigu oraz pozostałe dane dotyczące operacji podnoszenia (warunki gruntowe, dostęp do miejsca itp.). Ocena ryzyka znajdująca się w planie podnoszenia pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia i opracować strategię ich eliminacji. Koniecznie należy uwzględnić w nim plan działania w przypadku wystąpienia najgorszego możliwego scenariusza. 

Po ukończeniu szkolenia Slinger Signaller absolwenci nabędą wiedzę obejmującą: 

 • bezpieczne techniki korzystania z urządzeń do podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunków, 
 • zasady sygnalizacji ruchów podczas prostych operacji dźwigowych, nawet w warunkach ograniczonej widoczności dla operatora dźwigu, 
 • funkcję i obowiązki sygnalisty podczas operacji dźwigowych, 
 • wizualną kontrolę urządzeń do podnoszenia ładunków przed i po operacji podnoszenia ładunków, 
 • prawidłową i bezpieczną obsługę sprzętu używanego w operacjach dźwigowych, 
 • dobór odpowiedniego zawiesia do różnych typów ładunków, uwzględniając ich wagę, kształt, rozmiar oraz środek ciężkości, 
 • wykonywanie rutynowych podnoszeń zgodnie z przygotowanym wcześniej planem, 
 • odpowiednią konserwację i eksploatację sprzętu, 
 • rozpoznawanie usterek i wad w wykorzystywanym sprzęcie, 
 • dokładne przestrzeganie instrukcji i procedur ustalonych przez pracodawcę w celu sprawnego zarządzania operacjami dźwigowymi. 

Kurs SLS – certyfikacja  

El Centro de Formación de Operadores de CSO está acreditado por DNV y GWO. 

Nasze szkolenie Slinger Signaller przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zagadnienia dotyczącego bezpiecznego podnoszenia, przemieszczenia i odkładania ładunków. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do prawidłowego wykonywania zawodowych obowiązków w środowisku energetyki wiatrowej, a także w innych sektorach, w których wykonuje się operacje dźwigowe. 

Certyfikat ważny jest bezterminowo.  

Kurs SLS – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Para participar en la formación relacionada con los trabajos en altura, deben cumplirse determinados requisitos: 

 • edad mínima 18 años, 
 • un mínimo de estudios secundarios, 
 • un certificado actual de un médico del trabajo que certifique que no existen contraindicaciones de salud para trabajar a más de tres metros de altura, 
 • seguridad social o seguro de accidentes pagados, 
 • tener un número de identificación WINDA, 
 • un cuestionario médico debidamente cumplimentado, 
 • ropa y calzado de trabajo adecuados, así como guantes, 
 • pago de la tasa de formación, 
 • un documento de identidad válido, como un carné de identidad. 

El número máximo de participantes por grupo es de 10-12.     

Kurs SLS – koszt  

Opłata za szkolenie Slinger Signaller jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs SLS – miejsce prowadzenia zajęć 

Nuestra formación Tienen lugar en distintos lugares, como Varsovia y nuestras sucursales regionales en toda Polonia. También ofrecemos la posibilidad de impartir formación en las instalaciones del cliente, desplazándonos a un lugar que le resulte conveniente. 

Consulte nuestra página web para conocer los detalles de los cursos abiertos. Si está interesado en una formación cerrada, le animamos a que se ponga en contacto con nuestro centro para que podamos prepararle una oferta personalizada adaptada a sus necesidades. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros cursos, no dude en contacto por teléfono o correo electrónico. Nuestro equipo está dispuesto a responder a todas las preguntas y disipar cualquier duda. También le invitamos a visitar nuestro centro, donde estaremos encantados de presentarle nuestra oferta y preparar un presupuesto para los interesados. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Slinger Signaller (SLS) – Hakowy sygnalista w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Ver también: