Kurs Slinger Signaller (SLS) 

Kurs Hakowy sygnalista – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs Slinger Signaller (SLS) – Hakowy sygnalista.  

Nasze szkolenie Slinger Signaller organizowane jest z myślą o tym, aby o uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z bezpiecznym podnoszeniem ładunków podczas operacji dźwigowych. Na kursie dokładnie omawiane są potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z pracą hakowego i sygnalisty. Szkolenie SLS dotyczy obszaru turbin wiatrowych i jest adresowane do pracowników z sektora energii wiatrowej zaangażowanych w produkcję, instalację oraz konserwację turbin wraz z ich elementami. 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać w pracy jako hakowy lub sygnalista w obszarze turbin wiatrowych, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Slinger Signaller. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy SLS na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Hakowy sygnalista, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs SLS – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne umiejętności związane z technikami podwieszania i mocowania ładunków, w których priorytetowo podchodzi się do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu zapoznają się z różnymi rodzajami sprzętu używanego do tych czynności oraz niezbędnymi środkami ochrony osobistej. Zakres szkolenia obejmuje odpowiednie ustalenie środka ciężkości ładunku, ustawienie kątów cięgien zawiesi oraz skuteczne sygnalizowanie ruchu dźwigu. 

Kurs SLS – program 

Szkolenie SLS – Hakowy sygnalista dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na bezpieczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Program kursu obejmuje prezentacje prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów oraz ćwiczenia praktyczne.  

Wszystkie operacje na szkoleniu opierają się na planie podnoszenia (Lift plan). Lift plan zawiera ocenę ryzyka, określenie metod oraz inne istotne szczegóły (rysunki, grafiki, harmonogramy i zdjęcia). Dokument ten precyzyjnie określa role wszystkich osób zaangażowanych w operację podnoszenia, mających zapewnić bezproblemowy przebieg tego procesu. Plan podnoszenia zazwyczaj zawiera opis sposobu realizacji zadania, informacje techniczne dotyczące konfiguracji dźwigu oraz pozostałe dane dotyczące operacji podnoszenia (warunki gruntowe, dostęp do miejsca itp.). Ocena ryzyka znajdująca się w planie podnoszenia pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia i opracować strategię ich eliminacji. Koniecznie należy uwzględnić w nim plan działania w przypadku wystąpienia najgorszego możliwego scenariusza. 

Po ukończeniu szkolenia Slinger Signaller absolwenci nabędą wiedzę obejmującą: 

 • bezpieczne techniki korzystania z urządzeń do podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunków, 
 • zasady sygnalizacji ruchów podczas prostych operacji dźwigowych, nawet w warunkach ograniczonej widoczności dla operatora dźwigu, 
 • funkcję i obowiązki sygnalisty podczas operacji dźwigowych, 
 • wizualną kontrolę urządzeń do podnoszenia ładunków przed i po operacji podnoszenia ładunków, 
 • prawidłową i bezpieczną obsługę sprzętu używanego w operacjach dźwigowych, 
 • dobór odpowiedniego zawiesia do różnych typów ładunków, uwzględniając ich wagę, kształt, rozmiar oraz środek ciężkości, 
 • wykonywanie rutynowych podnoszeń zgodnie z przygotowanym wcześniej planem, 
 • odpowiednią konserwację i eksploatację sprzętu, 
 • rozpoznawanie usterek i wad w wykorzystywanym sprzęcie, 
 • dokładne przestrzeganie instrukcji i procedur ustalonych przez pracodawcę w celu sprawnego zarządzania operacjami dźwigowymi. 

Kurs SLS – certyfikacja  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO posiada akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Nasze szkolenie Slinger Signaller przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zagadnienia dotyczącego bezpiecznego podnoszenia, przemieszczenia i odkładania ładunków. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do prawidłowego wykonywania zawodowych obowiązków w środowisku energetyki wiatrowej, a także w innych sektorach, w których wykonuje się operacje dźwigowe. 

Certyfikat ważny jest bezterminowo.  

Kurs SLS – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Aby móc wziąć udział w szkoleniach związanych z pracą na wysokości, istnieją pewne wymagania, które należy spełnić: 

 • wiek minimum 18 lat, 
 • wykształcenie minimum średnie, 
 • aktualne zaświadczenie uzyskane od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów, 
 • opłacona składka ZUS bądź ubezpieczenie NW, 
 • posiadanie numeru identyfikacyjnego WINDA ID, 
 • prawidłowo wypełniona ankieta medyczna, 
 • odpowiednie ubrania i obuwie robocze, a także rękawiczki, 
 • uregulowana opłata za przeprowadzenie szkolenia, 
 • ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty. 

Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób.     

Kurs SLS – koszt  

Opłata za szkolenie Slinger Signaller jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs SLS – miejsce prowadzenia zajęć 

Nasze szkolenia odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. Oferujemy również możliwość szkoleń u Klienta, dojeżdżając do miejsca, które jest dla niego dogodne. 

Na naszej stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące otwartych kursów. W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem, abyśmy mogli przygotować spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych kursów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasz zespół jest gotowy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia naszego ośrodka, gdzie chętnie przedstawimy naszą ofertę i przygotujemy wycenę dla zainteresowanych osób. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Slinger Signaller (SLS) – Hakowy sygnalista w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Zobacz także: