Stillasmontør - OSO-kurs

Stillasmontørkurs hos OSO

stillas installert

Velkommen til stillasmonteringskurset som arrangeres av Opplæringssenter for operatører.  

Spesifikasjoner for å jobbe som stillasbygger 

En stillasbygger er en bygningsarbeider som er ansvarlig for å sette opp og demontere stillas. Stillasmontørens oppgave er å sørge for at hele konstruksjonen er stabil og ikke minst sikker. Stillasmontøren må kunne lese tekniske tegninger og byggeplassplaner, som er grunnlaget for at stillaset skal kunne settes opp på riktig måte. For å kunne jobbe som stillasmontør må man ha gjennomført en fagutdanning og bestått IMBiGS-eksamen, som du kan forberede deg til hos oss.   

Hvem kan melde seg på kurset? 

CSO-kursene er beregnet på både enkeltpersoner og organiserte grupper. Kursprogrammet er strukturert slik at det er mulig å utdanne seg til yrket fra bunnen av. Alle som ønsker å delta på kursene, må oppfylle følgende formelle krav: 

 • fylte 18 år, 
 • har et minimum av grunnutdanning, 
 • ingen helsemessige kontraindikasjoner for å utøve yrket. 
stillasbygger

Helsemessige kontraindikasjoner 

Når du skal jobbe som stillasbygger, må du først og fremst ikke ha høydeskrekk. Før du starter på kurset, gjennomgår du en undersøkelse som blant annet skal fastslå om du er i stand til å arbeide i høyder på over tre meter. Stillasmontøren må ha god fysisk form, for det å klatre på stillas er ikke det enkleste.

Helsekontraindikasjoner verifisert under studien er: 

 • synshemming, 
 • ubalanser, 
 • en tendens til å besvime, 
 • høydeskrekk, 
 • sykdommer i det sentrale og perifere nervesystemet, 
 • epilepsi, 
 • parese i lemmer, 
 • diabetes, 
 • hjerte- og karsykdommer, 
 • kroniske luftveissykdommer, 
 • betydelig nedsatt fargesyn, 
 • hørselstap, øresykdommer. 

Hvordan ser registreringen ut? 

For å melde deg på et kurs er det bare å kontakte oss på telefon. Kandidaten kan selv velge sted og dato for kurset. Når vilkårene er avtalt, fullfører vi påmeldingen til kurset.   

Opplæringsprogram 

Den teoretiske delen av opplæringen dekker spørsmål knyttet til blant annet: 

 • stillasets inndeling og funksjoner, 
 • bygging av bestemte typer konstruksjoner, 
 • gjøre deg kjent med den tekniske dokumentasjonen som brukes under arbeidet, 
 • organisering av området, 
 • prinsippene for sikker arbeidshygiene ved montering og demontering av stillas. 

Den praktiske delen av opplæringen omfatter: 

 • lære aktivitetene før, under og etter jobb, 
 • forsvarlig sikring av arbeidsområdet, 
 • øvelser for montering og demontering av stillas, 
 • inspeksjonsaktiviteter for strukturell helse. 

Hva er stillasbygging? - et av temaene som tas opp i undervisningen 

Ved å melde deg på kurset vårt vil du få omfattende kunnskap om stillaser, som er konstruksjoner (vanligvis av metall) som gir sikker tilgang til høye konstruksjoner. Et stillas består vanligvis av vertikale støttestolper som det festes horisontale stolper til. På toppen av disse legges en plattform av planker. I moderne konstruksjoner er denne plattformen konstruert av lett prefabrikkert metall, mens de vertikale stolpene er laget av stålrør. 

Klassifisering og typer stillas

UtformingBruksmåteKonstruksjonsmateriale
 • Modulær
 • Stativ
 • Spesielle
 • Søyler (Warszawa)
 • Rammeverk
 • Geiter
 • I parentes
 • Mobil (løpende)
 • Ubevegelig
 • Av tre
 • Aluminium
 • Stål
 • Andre materialer

Hva kan du få fra oss? 

Vi tilbyr opplæring av høy kvalitet og profesjonell kundeservice gjennom hele opplæringsprosessen, fra påmelding til IMBiGS-eksamen.  

Inkludert i prisen for opplæringen får du tilgang til undervisningsmateriell på en nettbasert plattform. Her finner du blant annet instruksjonsvideoer og eksempler på spørsmål som kan dukke opp på den teoretiske delen av eksamen.   

Sted for opplæring 

Opplæringskursene gjennomføres ved våre avdelinger over hele Polen - du finner oss blant annet i Warszawa. Når det gjelder kurs for organiserte grupper, tilbyr vi reise til det stedet kunden ønsker, over hele landet.   

IMBiGS-eksamenen gjør det mulig for deg å bli sertifisert for 

For at du skal bli sertifisert som stillasmontør, må resultatet av eksamen være positivt. Eksamen er, i likhet med opplæringen, delt inn i to deler. Under den teoretiske delen av eksamenen får du en prøve som du skal gjennomføre, og under den praktiske delen må du demonstrere dine ferdigheter i stillasmontering. Kvalifikasjonene for stillasmontering utstedes av Institute of Construction and Rock Mining Mechanisation i Warszawa. Etter bestått eksamen får deltakeren et stillasmontørhefte. Autorisasjonene gis på ubestemt tid og er gyldige i hele landet og i EU-land. Det er ulovlig å arbeide uten autorisasjon.   

Jobbmuligheter i Polen og i utlandet 

montører under montering av stillas

Arbeidsmarkedet for stillasmontører byr på store muligheter for potensielle kandidater til denne stillingen. Med de rette kvalifikasjonene kan du få jobb i byggebransjen - i bedrifter som jobber med å sette opp nye bygninger, reparere fasader, bygge broer og tunneler og utføre etterarbeid. Det er også behov for stillasbyggere i vindus- og fasadevaskerier, bygg- og monteringsfirmaer, selskaper som tilbyr telt- og scenebygging for massearrangementer, og ved bygging av frittstående konstruksjoner som reklame eller vedlikehold av skorsteiner.  

Jobbmulighetene for stillasbyggere strekker seg også utenfor Polens grenser. Det er imidlertid verdt å merke seg at ikke alle europeiske land anerkjenner kvalifikasjoner som er oppnådd i Polen. Når du velger land, er det derfor viktig at du setter deg inn i det aktuelle landets regelverk. Stillasbyggeryrket kan være svært lønnsomt i noen europeiske land. 

Velg CSO

Operatøropplæringssenteret er det beste stedet å skaffe seg faglige kvalifikasjoner. Teamet vårt består av instruktører med mange års undervisningserfaring. I løpet av opplæringen legger vi vekt på en individuell tilnærming til deltakerne. Takket være oss kan du oppnå kvalifikasjoner og autorisasjoner! Vi inviterer deg til å melde deg på.

grafikk som beskriver opplæringen

Se også