Montażysta rusztowań – kurs OSO

Zapraszamy na kurs montażysty rusztowań, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO. Poniżej przeczytasz jak wygląda takie szkolenie oraz co możemy Ci zaoferować.

 

Kim jest montażysta rusztowań?

Montażysta rusztowań jest to pracownik budowlany odpowiedziany za montaż oraz demontaż rusztowań. Jego zadaniem jest zadbać o to, aby cała konstrukcja była stabilna i co najważniejsze, bezpieczna. Osoba na tym stanowisku musi posiadać umiejętności w zakresie czytania rysunku technicznego oraz planów budowy, które stanowią podstawę do prawidłowego rozstawienia rusztowania. Aby wykonywać zawód montażysty rusztowań, niezbędne jest ukończenia szkolenia zawodowego oraz zdanie egzaminu, do którego możesz przygotować się razem z OSO.

 

Czym są rusztowania?

Kompleksową wiedzę zdobędziesz, zapisując się na nasz kurs. Jednakże  w tej sekcji artykułu, przedstawimy Ci podstawy wiedzy z obszaru rusztowań. Rusztowania to konstrukcje (najczęściej metalowe), pozwalające na bezpieczny dostęp do wysokich obiektów. Każde rusztowanie zbudowane jest zazwyczaj z pionowych słupów nośnych, do których przymocowane są żerdzie poziome. Na nich ułożony jest pomost z desek. W nowoczesnych konstrukcjach pomost ten jest zbudowany z lekkich metalowych prefabrykatów. Pionowe słupy wykonane są ze stalowych rur.

Klasyfikacja i rodzaje rusztowań:

Konstrukcja Sposób użytkowania Materiał wykonania
 • Modułowe
 • Stojakowe
 • Specjalne
 • Kolumnowe (warszawskie)
 • Ramowe
 • Kozłowe
 • Wspornikowe
 • Ruchome (jezdne)
 • Nieruchome
 • Drewniane
 • Aluminiowe
 • Stalowe
 • Inne materiały

 

Kto może zapisać się na kurs?

Szkolenia OSO są przeznaczone zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Program zajęć skonstruowany jest tak, aby możliwe było przyuczenie do zawodu od podstaw. Każdy słuchacz, który chce uczęszczać na zajęcia, powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • ukończenie osiemnastego roku życia;
 • posiadanie minimum podstawowego wykształcenia;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Ostatni punkt jest dość kluczowy. W przypadku pracy w charakterze montażysty rusztowań, przede wszystkim, nie możesz mieć leku wysokości. Przed przystąpieniem do kursu, kandydat kierowany jest na badania, które określają między innymi, czy dana osoba jest w stanie pracować na wysokościach powyżej trzech metrów. Monter musi cechować się dobrą sprawnością fizyczną, bowiem wspinaczka po rusztowaniach nie należy do najprostszych czynności.

Przeciwwskazania zdrowotne weryfikowane podczas badań:

 • wady wzroku,
 • zaburzenia równowagi
 • skłonność do omdleń
 • lęk wysokości
 • choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • padaczka
 • niedowłady kończyn
 • cukrzyca
 • choroby układu krążenia
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • znaczne zaburzenia widzenia barw
 • niedosłuch, choroby uszu

 

Jak wyglądają zapisy?

Aby zapisać się na kurs, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie. Kandydat może wybrać miejsce oraz termin szkolenia. Po uzgodnieniu warunków, dokonujemy zapisu na kurs.

 

Program szkolenia

Część teoretyczna szkolenia obejmuje zagadnienia związane m.in. z:

 • Podziałem i funkcjami rusztowań
 • Budową konkretnych typów konstrukcji
 • Zapoznaniem się z dokumentacją techniczną używaną podczas pracy
 • Organizacją placu budowy
 • Zasadami bezpiecznej higieny pracy przy montażu i demontażu rusztowań

Część praktyczna szkolenia obejmuje m.in.:

 • Naukę czynności wykonywanych przed, w trakcie i po pracy
 • Prawidłowe zabezpieczenie terenu pracy
 • Ćwiczenia montażu i demontażu rusztowań
 • Czynności w zakresie kontroli stanu technicznego konstrukcji

 

Co możesz od nas otrzymać?

Oferujemy wysokiej jakości szkolenie i zapewniamy profesjonalną obsługę klienta w całym procesie realizacji szkolenia, od zapisu na kurs, aż do egzaminu. W cenie szkolenia otrzymujesz od nas dostęp do materiałów dydaktycznych, umieszczonych na platformie online. Znajdziesz tam między innymi filmy instruktażowe oraz przykłady pytań, jakie mogą pojawić się na części teoretycznej egzaminu.

 

Lokalizacja szkoleń

Szkolenia są prowadzone w naszych oddziałach w całej Polsce. Znajdziesz nas m.in. w Warszawie, Katowicach, Bielsku-Białej oraz Krakowie. W przypadku szkoleń dla grup zorganizowanych, oferujemy dojazd do klienta, w wybrane przez niego miejsce, na terenie całego kraju.

 

Egzamin pozwoli Ci zdobyć uprawnienia

Abyś otrzymał uprawnienia montażysty rusztowań, wynik twojego egzaminu musi być pozytywny. Egzamin, podobnie jak szkolenie, dzieli się na dwie części. Podczas trwania części teoretycznej egzaminu otrzymujesz test do wykonania, natomiast w trakcie części praktycznej, powinieneś wykazać się umiejętnościami w zakresie montażu rusztowań. Uprawnienia monterów rusztowań wydawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje Książkę Operatora Maszyn Roboczych – Książeczkę Montera Rusztowań. Uprawnienia przyznawane są bezterminowo i obowiązują na terenie całego kraju oraz w krajach UE. Praca bez posiadania uprawnień jest niezgodna z prawem.

 

Perspektywy pracy w Polsce i zagranicą

Rynek pracy dla montażysty rusztowań stwarza potencjalnym kandydatom na to stanowisko duże możliwości. Posiadając uprawnienia do wykonywania tego zawodu, możesz znaleźć zatrudnienie w branży budowlanej – w zakładach zajmujących się stawianiem nowych budowli, remontami fasad budynków, budową mostów i tuneli oraz robotami wykończeniowymi. Monterzy rusztowań są niezbędni również w firmach zajmujących się czyszczeniem okien i elewacji, przedsiębiorstwach konstrukcyjno-montażowych, firmach oferujących budowę namiotów oraz scen na eventy masowe, a także przy tworzeniu konstrukcji wolnostojących, jak na przykład reklamy czy konserwacja kominów.

Perspektywa pracy montera rusztowań sięga również poza granice Polski. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym kraju europejskim honorowane będą uprawnienia nabyte w Polsce. Dlatego właśnie, wybierając kraj, należy zapoznać się ze stosownymi regulacjami w danym państwie. Wykonywanie zawodu montera rusztowań w niektórych państwach europejskich może być bardzo opłacalne.

Wybierz OSO

Ośrodek Szkolenia Operatorów jest najlepszym miejscem do zdobywania kwalifikacji zawodowych. Nasz zespół tworzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Podczas trwania przeszkolenia staramy się wykazać indywidualnym podejściem do naszych kursantów.

Dzięki nam możesz uzyskać kwalifikacje i uprawnienia! Zapraszamy do zapisów.

Zobacz także: