Kurs i manuell hantering (MH) 

Kurs Przenoszenie ręczne – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych  

OSO Operatörsutbildningscenter serdecznie zaprasza na kurs Manual Handling (MH) – Przenoszenie ręczne.  

Nasze szkolenie Manual Handling organizowane jest z myślą o tym, aby uczestnicy zdobyli świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy oraz poznali konsekwencje ewentualnych błędów podczas operacji transportowych. Pragniemy również przekazać skuteczne metody minimalizowania ryzyka w miejscu pracy. Kurs ten jest niezwykle przydatny dla osób związanych z budowaniem, obsługą lub serwisowaniem turbin wiatrowych.  

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do efektywnego stosowania technik pomocnych przy ręcznych pracach transportowych oraz do właściwej obsługi sprzętu w obszarze turbin wiatrowych, z przestrzeganiem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Manual Handling. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy MH na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs MH – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do wykonywania prac fizycznych na placu budowy lub podczas serwisowania turbin wiatrowych. Program szkolenia koncentruje się na omówieniu zasad właściwego podnoszenia i przenoszenia ładunków o różnej masie i rozmiarach. Kurs również zapoznaje kursantów z technikami ewakuacji osób poszkodowanych z obszarów podatnych na ryzyko w otoczeniu turbin wiatrowych. 

Kurs MH – program 

Szkolenie MH – Przenoszenie ręczne to kompleksowy program, który obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Jego głównym celem jest zapoznanie uczestników z technikami bezpiecznego i prawidłowego przenoszenia ręcznego ładunków w otoczeniu turbin wiatrowych, zgodnie z wytycznymi GWO. 

Po ukończeniu tego szkolenia Manual Handling uczestnik zdobędzie wiedzę z następujących obszarów: 

 • świadome podejście do wykonywania obowiązków zawodowych, uwzględniające aspekty bezpieczeństwa, rozsądku oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi, 
 • prawidłowa identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpływać na układ mięśniowo–szkieletowy, 
 • stosowanie bezpiecznych praktyk i technik podczas ręcznego przenoszenia przedmiotów, w tym właściwa obsługa niezbędnego sprzętu, 
 • rozpoznawanie symptomów i objawów wynikających z błędnego zastosowania technik przenoszenia ręcznego, 
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przenoszeniem ręcznym w specyficznym środowisku turbin wiatrowych, 
 • wykorzystywanie efektywnych technik minimalizujących ryzyko podczas wykonywania ręcznych prac transportowych, 
 • ćwiczenia praktyczne oparte na różnych scenariuszach, 
 • omówienie zagadnień prawnych związanych z przenoszeniem ręcznym, 
 • podstawy anatomii, które są istotne dla właściwego wykonywania zadań związanych z przenoszeniem ładunków. 

Kurs MH – certyfikacja  

CSO Operator Training Centre är ackrediterat av DNV och GWO. 

Nasze szkolenie Manual Handling przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w dziedzinie przenoszenia ręcznego. Dzięki nabytej wiedzy uczestnik jest odpowiednio przygotowany do bezpiecznej pracy w sektorze energetyki wiatrowej, a także w innych środowiskach, w których istnieje ryzyko urazów związanych z ręcznymi pracami transportowymi.  

Giltighetstiden för certifikatet är 24 månader. Vi rekommenderar att deltagarna uppdaterar sin utbildning innan denna period löper ut för att hålla sina kvalifikationer och kunskaper uppdaterade. 

Kurs MH – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

För att få delta i utbildning som rör arbete på hög höjd finns det vissa krav som måste uppfyllas: 

 • Minimiålder 18 år, 
 • Minst gymnasieutbildning, 
 • ett aktuellt intyg från en företagsläkare som intygar att det inte finns några hälsorelaterade hinder för att arbeta på en höjd av mer än tre meter, 
 • socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring, 
 • har ett WINDA ID-nummer, 
 • Ett korrekt ifyllt medicinskt frågeformulär, 
 • lämpliga arbetskläder och skor samt handskar, 
 • betald utbildningsavgift, 
 • en giltig identitetshandling, t.ex. ett identitetskort. 

Maximalt antal deltagare per grupp är 10-12.   

Kurs MH – koszt  

Opłata za szkolenie Manual Handling jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs MH – miejsce prowadzenia zajęć 

Vår utbildning De äger rum på olika platser, inklusive Warszawa och våra regionala filialer i hela Polen. Vi erbjuder också möjlighet till utbildning i kundens lokaler och reser till en plats som är lämplig för kunden. 

På vår webbplats finns information om öppna kurser. Om du är intresserad av sluten utbildning uppmanar vi dig att kontakta vårt centrum så att vi kan ta fram ett personligt erbjudande som är anpassat efter dina behov. 

Om du har några frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta Telefon- eller e-postkontakt. Vårt team är redo att svara på alla frågor och skingra alla tvivel. Du är också välkommen att besöka vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande och förbereder en offert för intresserade parter. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Manual Handling (MH) – Przenoszenie ręczne w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Se även: