Utbildning i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

utbildning i hälsa och säkerhet

Om oss 

I vår Centrum för utbildning av operatörer Vi erbjuder olika typer av utbildningar, bland annat hälso- och säkerhetsutbildning för dem som arbetar under farliga förhållanden samt utbildning i truckkörning och fiberoptisk svetsning. 

Varför gå en kurs i hälsa och säkerhet på OSO? 

För arbetstagare i särskilt riskfyllda positioner bör utbildning genomföras minst en gång per år. Det är arbetsgivarens skyldighet att skydda de anställdas hälsa och liv genom att erbjuda dem säkra och hygieniska arbetsförhållanden.   

Syftet med utbildningen 

Syftet med kursen är att förebygga olyckor på arbetsplatsen, att göra medarbetarna förtrogna med möjliga faror och principerna för korrekt evakuering och första hjälpen.  

Dessutom omfattar de vägledande principerna för utbildningen: 

 • Minskning av riskerna vid särskilt riskfyllt arbete, 
 • Identifiering och bedömning av faror i särskilt riskfyllda arbeten, 
 • förmåga att hantera utrustning och personlig skyddsutrustning, 
 • juridiska och organisatoriska krav för operatörer som utför särskilt riskfyllt arbete, 
 • Förmåga att organisera säkra arbetsmetoder, 
 • Praktisk utbildning av deltagarna i principerna för första hjälpen enligt de senaste standarderna från ERC och AHA, 
 • garantera andra arbetstagares säkerhet, 
 • erhålla exemplar av den dokumentation som krävs för att utföra särskilt riskfyllt arbete. 

Klassernas form 

Utbildningens frekvens och form beror på vilken typ av befattning den anställde har. Arbetsmiljöutbildningen ska organiseras och genomföras av arbetsgivaren eller på dennes begäran av organisationsenheter som är behöriga att genomföra arbetsmiljöutbildning. 

TYPER AV UTBILDNING SOM TILLHANDAHÅLLS VID VÅRT CENTER 
Preliminärt - bör ske samma dag som den anställde börjar arbeta på arbetsplatsen.
Periodisk - ska ske inom ett år efter anställning eller, för chefer (max 6 månader efter grundutbildning). 

Korrekt instruktion 

När det gäller hälsa och säkerhet för dem som utför särskilt riskfyllda arbeten bör instruktionen innehålla en namngiven arbetsfördelning. Det är också viktigt att ange i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras och vilka arbetsmiljökrav som gäller för de enskilda arbetsmomenten. Varje medarbetare måste veta vilka arbetsuppgifter som är hans/hennes ansvar. Medarbetare som utför arbeten som t.ex. reparbete bör få ytterligare specialutbildning för arbete på hög höjd. Våra föreläsare och instruktörer har kunskap, yrkeserfarenhet och pedagogisk skicklighet för att säkerställa att utbildningsprogrammen genomförs på rätt sätt. Undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler. 

utbildning i hälsa och säkerhet

Arbetsgivarens skyldigheter när det gäller hälsa och säkerhet för de anställda 

Arbetsgivaren är ansvarig för att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom att bland annat: 

 • förse den anställde med gratis personlig skyddsutrustning och information om hur den ska användas, 
 • Genomföra systematisk utbildning av medarbetarna i hälsa och säkerhet, 
 • ger detaljerade instruktioner och vägledning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
 • Introducera medarbetarna till de föreskrifter och regler för hälsa och säkerhet som gäller på de olika arbetsplatserna. 

Slutlig utbildningsexamen 

Arbetsmiljöutbildningen avslutas med ett prov som visar att deltagaren har tillägnat sig de kunskaper som ingår i utbildningen och har förmåga att utföra och organisera arbetet i enlighet med principerna för arbetsmiljö. Efter avslutad kurs erhåller deltagaren ett intyg som utfärdas av utbildningsarrangören. Intygsdokumentet förvaras i deltagarens personliga fil. 

Tematisk omfattning av aktiviteter 

De ämnen som behandlas i kursens olika delar är bland annat följande: 

 • användning av personlig skyddsutrustning, 
 • riskfaktorerna vid utförande av särskilt riskfyllt arbete, 
 • brandskydd, korrekt skyltning på arbetsplatser, 
 • principerna för att skapa dokumentation om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
 • föreskrifter om hälsa och säkerhet, 
 • principer för hantering av olyckor och första hjälpen, 
 • omständigheter kring och orsaker till olyckor under särskilt riskfyllda arbeten (exempel), 
 • regler för utförande av arbete i potentiellt explosiva atmosfärer, 
 • regler för evakuering av anställda, 
 • diskussion om autentiska incidenter som inträffar vid felaktigt arbete i trånga utrymmen.
utbildning i hälsa och säkerhet

Utbildningens giltighet 

Beroende på vilken befattning man har är utbildningens giltighetstid mellan 1 och 6 år. När det gäller arbetsgivare och arbetsledare, tekniska tjänstemän och tjänstemän eller anställda vars arbete innebär ansvar för hälsa och säkerhet - är utbildningen giltig under en period av 5 år. Personer som är anställda i arbetsställningar för vilka utbildning ges i form av instruktioner bör få utbildning minst vart tredje år. I arbetsställningar där det finns särskilt stora risker för de anställdas säkerhet eller hälsa - minst en gång om året. 

Pris för utbildning 

Pris av våra kurser är beroende av hur många personer som deltar. Vi erbjuder attraktiva rabatter för större organiserade grupper, eftersom vi är medvetna om att blivande studenter vill ha bra utbildning till ett bra pris. För mer information, vänligen ring oss. 

Var hittar du oss? 

Vi är baserade i Warszawa, men erbjuder våra tjänster över hela landet. För slutna grupper reser vi till företag eller till en överenskommen plats. Du är välkommen att kontakta vårt kontor för mer information.

utbildning i hälsa och säkerhet

Se även: