Kurser om avisningsmedel

OSO Operatörsutbildningscenter bjuder in dig till de avisningskurser som vi erbjuder för dem som vill erhålla lämplig certifiering för att använda denna typ av utrustning på flygplatser.Avisningsmaskiner är anordningar som är utformade för att avisa flygplan. Deras syfte är att avlägsna det lager som skapats av frusen is från flygplanens yta och sedan skydda dem mot ytterligare isbildning. Avisning utförs innan flygplanet startar på taxibanorna på asfalten. Det består av att en anställd i en flygplanslift sprutar en blandning av glykol och vatten vid lämplig temperatur på luftfartygets yta. Det är kvalificerade operatörer som ansvarar för driften av lufthissarna och som måste ha rätt tillstånd för detta.

Under kurserna får deltagarna omfattande kunskaper om teorin bakom driften av avisningsutrustning, principerna för hälsa och säkerhet och deltar även i praktiska aktiviteter.

Tillgänglig på vårt center Utbildning för flygbesättning. flygplatsens marktjänster har utvecklats med hjälp av erfarna specialister på området och på grundval av gällande lagstiftning.

Vi inbjuder dig att använda dig av vårt erbjudande!

Se även: