Utbildning för inspektions- och mätningsarbete

Kontroll- och mätningsarbete.

Företaget "OSO" är engagerat i utbildning inom mätning och kontrollarbete och mer. Syftet med vårt center är att ge dig de kunskaper som krävs för att utföra arbete inom energiområdet. Under utbildningen kommer du att lära dig att utföra mätningar på elektriska installationer och mer. Hos oss får du nya kvalifikationer och utökar din kompetens.

Utbildningsprogram

I vår centrum du blir bekant med de viktigaste frågorna som behövs för att bli elektriker. Kursprogrammet innehåller en teoretisk del som sedan används i praktiska uppgifter. Undervisningen baseras på användning av avancerad mätutrustning. Varje utförd mätning avslutas med att ett protokoll med slutsatser upprättas.

Målet med utbildningen är att förbereda deltagaren för att framgångsrikt klara kvalifikationsprovet för drift och övervakning.

De viktigaste frågorna för undersökningen i övervakning Dessa omfattar bl.a:

 • mätning av den elektriska installationen.regler som skall följas i händelse av olycka, brand eller annan nödsituation
 • bestämmelser om hälsa, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen
 • Principer för programmering av utrustning, installationer och nät med avseende på bränsle- och energianvändning.
 • bestämmelser om anslutning av utrustning och anläggningar till elnätet
 • regler för konstruktion, installation och nätverksanslutning av mätutrustning
 • regler för bortskaffande av utrustning som är ansluten till nätet
 • Principer och villkor för utförande av inspektions-, mätnings- och monteringsarbete.

De viktigaste ämnena som behandlas för att klara examen i drift Dessa omfattar bl.a:

 • principer för kontroll- och mätningsarbete
 • Principer för konstruktion av utrustning, nät och installationer.
 • anvisningar för nödsituationer
 • driftsregler och anvisningar
 • regler för arbetarskydd och säkerhet.

Arbete efter kursen

Elektrikern kontrollerar spänningen i strömbrytaren.Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna utföra

 • provning av jordfelsbrytare
 • mätning av resistans mot jord
 • mätningar av åskskyddssystem
 • mätning av kabelresistans
 • mätning av belysningsstyrka
 • mätningar av impedansen i kortslutningsslingan.

Vem kan delta i utbildningen?

Det krävs ingen yrkesutbildning för att delta i inspektions- och mätningsutbildningen. Det som krävs av praktikanten är att du är myndig, har minst grundskoleutbildning och ett läkarintyg där det framgår att det inte finns några kontraindikationer för arbetet. Dessutom kan du bifoga dokument som styrker dina kunskaper inom området elektroteknik.

Examen

När du har slutfört utbildningen kommer du enkelt att kunna klara provet för licens för inspektions- och mätningsarbete på elanläggningar upp till 1kV. Du kan göra provet direkt efter avslutad utbildning. Provet genomförs inför en kvalifikationsnämnd i muntlig form, varefter du får ditt statliga kvalifikationsbevis.

Var genomför vi utbildningen?

Våra kurser och utbildningar genomförs i hela Polen. Vi är baserade i Warszawa, men genomför kurser i hela Polen.

Ta reda på mer om andra kurser och utbildningar.

Vi erbjuder utbildningar och kurser som t.ex:

FRÅGOR OCH SVAR:

Måste jag vara elektriker för att gå utbildningen för inspektions- och mätningsarbete?

Nej, du behöver bara ha minst grundskoleutbildning för att delta i utbildningen.

Förbereder ni deltagarna för att hantera bränder i era utbildningar?

Ja, säkerheten på arbetsplatsen är av yttersta vikt och vi förbereder studenterna för att hantera alla nödsituationer, även en brand.

Erbjuder ni G1-kurser?

Ja, vi har ett mycket brett utbud av utbildningar, bland annat G1-, G2- och G3-utbildning.

Se även: