Certifieringskommittéer: SEP, PSE, SIMP, SITPS

SEP, PSE, SIMP, SITPS - certifieringsorgan som godkänts av ERO.

Det är vanligt att kurser som ger relevant kompetens för utrustning, installationer och nätverk för kraft, värme och gas kallas SEP-kurser. På samma sätt kallas "SEP-examen" också för certifieringsexamen. I verkligheten kan den dock också avläggas inför andra certifieringsorgan.

Energitillsynsmyndigheten (URE) är det centrala administrativa organ som reglerar den polska energimarknaden. Det är URE som godkänner de provkommissioner inför vilka man kan avlägga de så kallade SEP-proven. För närvarande är det förutom SEP även möjligt att delta i andra sammanslutningars kommittéer.

Certifieringsnämnder inför vilka provet kan avläggas:

  • SEP - Föreningen för polska elektroingenjörer
  • PSE - Polska föreningen för elinstallationer
  • SIMP - Föreningen för polska mekaniska ingenjörer
  • SITPS eller SITSposi - Society of Engineers and Technicians of the Food Industry (sammanslutning av ingenjörer och tekniker inom livsmedelsindustrin)

Society of Polish Electricians, SEP, är den mest populära föreningen, inför vilka proven genomförs., men kan också vända sig till de ovan nämnda föreningarna och andra som inrättats av energitillsynsmyndigheten.

Se även: