Välkommen till G3 training - Warszawa

Szkolenia G3 – Warszawa i cała Polska

Zachęcamy do zapisania się na kurs przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS w kategorii G3 w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO! Prowadzone przez naszych ekspertów zajęcia przygotowują do podjęcia pracy w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci w grupie 3.

Syftet med utbildningen

Celem kursu G1 jest kompleksowe przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu, aby uzyskać uprawnienia gazowe dla eksploatacji i dozoru zależnie od wybranego wariantu.

Osoby posiadające uprawnienia G3 mogą prowadzić

 • pracę w następującym zakresie:
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • turbiny gazowe
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Kontroll- och mätutrustning samt utrustning och installationer för automatisk kontroll och skydd för den utrustning och de installationer som anges ovan.

Rättigheter

Uprawnienia gazowe, czyli świadectwo kwalifikacyjne dla grupy G3 otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu. Uprawnienia są ważne przez 5 lat.

Krav

W kursie G3 mogą wziąć udział osoby, które mają:

 • vara minst 18 år gammal
 • Minsta grundskoleutbildning.

Pris

Gdy chcą Państwo uzyskać uprawnienia , pris w naszym Ośrodku jest bardzo atrakcyjna i konkurencyjna. Informacje dotyczące kosztów można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać podczas rozmowy telefonicznej pod wskazanym numerem. Egzamin jest dodatkowo płatny.

Plats för undervisning

Zajęcia organizowane są w mieście Warszawa, a także w innych miejscowościach na terenie Polski, gdzie znajdują się ośrodki regionalne OSO. Możemy również zorganizować zajęcia w formie zamkniętej we wcześniej umówionym miejscu i terminie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

OSO Operatörsutbildningscenter zaprasza na kurs w kategorii G3 – Warszawa i cała Polska!

Se även: