Ambuliftutbildning

Vi bjuder in dig till våra kurser för ambuliftoperatörer - vår utbildning omfattar ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter som syftar till att lära dig hur man säkert hanterar personer med funktionsnedsättning vid ombordstigning och avstigning från flygplan.

Syftet med utbildningen

Flygbolagen är skyldiga att följa EU:s förordning 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter för passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet. Flygplatspersonalen bör vara beredd att hjälpa personer med funktionshinder.

Huvudsyftet med utbildningen är att lära sig hur man korrekt hjälper funktionshindrade personer som använder rullstol vid ombordstigning och avstigning, och hur man placerar rullstolar och andra mobilitetshjälpmedel på ett säkert sätt ombord på flygplan.

Program

Utbildningen till ambuliftförare omfattar teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Under kursen får deltagarna information om hur man på ett säkert och lagligt sätt hjälper personer med funktionsnedsättning vid ombordstigning och avstigning. Utbildningen avslutas med en examination inför en kommission från Office of Technical Inspection.

Pris för utbildning

Priset för utbildning av ambuliftförare fastställs individuellt - kontakta oss för en individuell offert. Vi genomför utbildningar på en plats som överenskommits med kunden.

Om oss

Vi är ett utbildningsföretag med många års erfarenhet inom vårt område. Vi har redan utbildat tusentals personer och åtnjuter ett stort förtroende bland våra kunder. Vi är fast beslutna att erbjuda den högsta servicenivån, så vi hoppas att den också uppfyller dina förväntningar.

Om du har några frågor om vårt erbjudande, Du är välkommen att kontakta oss - vi kommer att klargöra alla dina tvivel.

Vi inbjuder dig att använda dig av våra tjänster!

Se även: