UDT / G1, G2, G3 / BHP-licenser och coronaviruset? - MED OSS JA! Onlinekurser OSO!

Kära herrar,

CSO genomför utbildning #BHP #UDT #TDT #G1, G2, G3 Med hjälp av modern teknik och Internet, i form av e-lärande och webbseminarier - ljud- och bildöverföring i realtid.

Våra E-kurser #UDT #TDT #G1, G2, G3 #BHP och #Heights inom byggnadstillträde, samt för #Hooks eller #Sygnalister finns tillgängliga på följande adress

När utbildningen har beställts:

 1. Du kommer att få tillgång i form av en inloggning och ett lösenord för att logga in i konferensrummet på strefa.edu.pl.
 2. Föreläsaren håller kurser på distans "live" med hjälp av aktivitetsbaserade metoder och utbildar deltagarna, bland annat genom: föreläsningar, uppgifter, frågesporter och diskussioner samt enkäter/tester.
 3. Efter utbildningen testar han deltagarnas kunskaper, antingen muntligt eller genom ett elektroniskt test.
"/

zone.edu.pl är inte bara tillgång till material, utbildningsvideor och UDT-testgeneratorn, utan också virtuella rum för att ansluta till utbildaren. Varje deltagare får tillgång till utbildningen vid en överenskommen tidpunkt genom att logga in på vårt system med hjälp av till exempel en surfplatta eller bärbar dator på jobbet eller hemma.

Systemet gör det möjligt för utbildare att tillhandahålla PPTX/PDF multimedia presentationer, film projektioner och realtids audio/video överföring - webinars.

Centret erbjuder även onlineutbildning i form av ett webbinarium för en organiserad grupp av personer på deras kontor och i rum i kundens lokaler. Minimikravet är en stabil Internetanslutning, en projektor eller TV och en dator, t.ex. en bärbar dator med externa högtalare (ett videokonferensset kan hyras/skickas).

Om det finns behov av att anordna praktiska kurser, anordnar centrumet sådana kurser och UDT-, TDT-examinationer. SEPsom genomförs av externa kvalifikationskommittéer i centrumets undervisnings- och utbildningslokaler och i kundens lokaler. Kurserna kan planeras individuellt för varje deltagare eller i små grupper om 3 till 8 personer.

Ovanstående lösningar bygger på undervisning baserad på aktiveringsmetoder, samtidigt som en sådan form minskar utbildningstiden genom bland annat pendling till gruppteoretiska utbildningstillfällen. De metoder som presenteras ovan minimerar också effektivt affärs- och yrkesrisker.

Vi ser fram emot att arbeta med dig.

ANMÄLNING: +48 504 477 077

VI ERBJUDER UTBILDNING I:

 • SEP:
  • G-1 (elektroteknik)
  • G-2 (värme, kompressorer)
  • G-3 (gaser)
  • Inspektions- och mätningsarbete på elektrisk utrustning och elektriska anläggningar.
 • gaffeltruckar
  • lyft (hantering)
  • Högspänningsfält / Elektriskt
  • förbränningsmotorer med LPG-cylinderbyte (service)
  • Lyfta operatören med lasten (hantering)
  • med variabelt överhäng (drift)
  • Gaffeltruckar (underhåll)
 • teleskoplastare, Manitou, (drift)
 • mobila plattformar (drift)
  • saxliftar och bomliftar med frihjul (drift)
  • Spindlar för mobila plattformar (operatör)
  • arbetsplattformar, lastbilsmonterade plattformar (service)
  • saxlift, bomlift MEWP ISO 18878 (hantering)
  • Upphängning (service)
  • stationär
  • mast
  • Underhållare av UDT-utrustning
  • Arbetsplattformar (underhåll)
  • lastning, inklusive passagerartransport (underhåll)
  • stationär, hängande och mast (underhåll)
  • på järnvägsfordon (underhåll)
  • på järnvägsfordon (drift)
 • utrustning för funktionshindrade (underhåll)
 • kurs på hög höjd (bergsklättring), varav: industriklättrare; nivå 1 höjdutbildning; utbildning i repklättring; IRATA-behörigheter
 • höjdutbildning: hantering av sele/ sele/ arbete på hög höjd hantering av personlig skyddsutrustning
 • kranar:
  • styrd från arbetsnivå och från hytt för allmän/speciell användning (drift)
  • allmänt och/eller särskilt ändamål (underhåll)
 • Vinschar för allmänna och/eller särskilda ändamål och vinschar som styrs från arbetsnivå och hytt (hantering)
 • Vinschar och lyftanordningar för allmänna och/eller speciella ändamål (underhåll)
 • kranar:
  • torn (service)
  • torn (underhåll)
  • självgående / kranar (hantering)
  • kranar (allmänt namn) - mobilkranar (hantering)
  • självgående / kranar (underhåll)
  • Mobil HDS (hantering)
  • Mobil HDS (underhåll)
  • stationär (service)
  • stationär (underhåll)
  • järnvägar och på järnvägsfordon (drift)
  • järnväg (drift)
  • järnvägar och järnvägsfordon (underhåll)
  • skeppsbyggnad och hamn (underhåll)
  • ombord (underhåll)
  • flytande (underhåll)
  • ombord (drift)
  • flytande (hantering)
 • UNO - Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar för farliga ämnen
 • svetsning och svetsning av plast (enligt ISO13067, elektrofusion och stumsvetsning)
 • krok, signalman (säker användning av slings)
 • krok riggare
 • Signalist/Slingare (bankman) krok-signalist
 • kranar för stapling av lager (underhåll)
 • kranar för stapling av lager (drift)
 • Lasthissar (tjänst)
 • Lasthissar (underhåll)
 • Fartygslyftar
 • Lyftanordningar för att lyfta laster, inklusive fordon (underhåll)
 • Domkrafter för lyft av järnvägsfordon (underhåll)
 • Fordonsmonterade domkrafter, inklusive förskjutnings- och utjämningsanordningar för upphängning och justering av kontaktledningen (underhåll)
 • Fartygslyftar
 • utrustning för containerhantering - Reachstacker, Kalmry
 • kranar:
  • konstruktion (hissar) (drift)
  • Passagerare, gods (hissar) (service)
  • Elektriskt drivna passagerar- och fraktfordon (underhåll)
  • Passagerar- och godsfordon med hydraulisk drivning (underhåll)
  • konstruktion (underhåll)
 • acetylon-oxygen, plasma och skärning med elektrisk brännare
 • svetsning
 • lödning (svetsmetod)
 • svetsning av optiska fibrer
 • sandmålare
 • byggnadsställning
 • grävmaskiner
 • TDT
 • UDT
 • Dragfordon för förflyttning av vagnar på spår
 • lastning, lossning eller förflyttning av utrustning (drift/underhåll) i hanteringslinjer
 • Tryckbärande anordningar - Transportabla tankar - Cylindrar (syre, kväve, argon, väte, luft)
 • Inspektioner av slings, Inspektioner av slings
 • Utbildning i hälsa och säkerhet.
  • för arbetstagare
  • för ingenjörer och teknisk personal
  • för nyrekryterad personal
  • för personer som utför riskfyllt arbete
  • för administrativ personal och kontorspersonal
  • för arbetsgivare och chefer
  • för tjänsten för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • rättsligt skydd för arbetstagare
 • Första hjälpen
 • brand
 • HACCP

Se även: