Grundläggande teknisk utbildning (BTT) - Mekanik 

Mekanisk grundläggande teknisk utbildningsmodul - för dem som arbetar i vindturbinmiljö 

OSO Operatörsutbildningscenter inbjuder dig till kursen Grundläggande teknisk utbildning (BTT) - Mekanik.  

BTT - Mekanisk utbildning är utformad för dem som vill få de nödvändiga mekaniska färdigheter som krävs för att arbeta som vindkraftverkstekniker. Genom att delta i kursen får du den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt utföra grundläggande mekaniska uppgifter inom vindkraftsområdet. 

Vårt huvudmål är att förbereda de anställda för att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt i en vindkraftsmiljö. Kursdeltagarna kommer att lära sig säkra arbetsmetoder och under ledning av erfarna tekniker lära sig att utföra grundläggande mekaniska uppgifter. 

På vårt center lägger vi stor vikt vid möjligheten att få kompetens och kunskap under överinseende av experter inom området. Vårt center erbjuder BTT - Mekaniska kurser i hela landet, inklusive på vårt huvudkontor i Warszawa och på fältfilialer, både i form av öppna och slutna kurser. Om du väljer att delta i vår Work at Height-utbildning kan du räkna med attraktiva ekonomiska villkor. 

BTT Mekanisk kurs - huvudmål 

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att utföra mekaniska uppgifter på ett effektivt sätt inom området för vindkraftverk. 

BTT Mekanisk kurs - program 

BTT - Mechanical, eller Basic Technical Training - Mechanical module, har utvecklats i enlighet med kraven från Office of Technical Inspection och gällande lagstiftning. Vår prioritet är att förmedla den mest relevanta informationen om säkert utförande av mekaniska uppgifter runt vindkraftverk. Under de teoretiska och praktiska delarna kommer deltagarna att få kunskap om de viktigaste komponenterna i mekaniska system, personlig skyddsutrustning och lära sig om potentiella faror, samtidigt som de utvecklar de manuella färdigheter som krävs för att arbeta i denna miljö. 

Den mekaniska modulen är en del, bestående av tre moduler, av en omfattande teknisk grundkurs. Deltagarna kan genomföra modulerna i valfri ordning. Utbildningen genomförs under överinseende av en erfaren tekniker. Kursen använder säkra driftsprocedurer och lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) i enlighet med GWO-standarder.  

Utbildningsprogrammet omfattar följande 

 • förståelse för de viktigaste komponenterna i mekaniska system och de grundläggande principerna för drift av vindkraftverk, 
 • känna till de potentiella faror och risker som är förknippade med arbete på mekaniska system, 
 • lära sig principerna för svetsade och bultade förband, inklusive att utföra kontroller av dessa typer av förband, 
 • praktiska färdigheter i att använda handverktyg för åtdragning och mätning, 
 • korrekt användning av hydrauliska moment- och spännverktyg, 
 • lära sig hur bromssystemet och växellådan fungerar och hur man kontrollerar dem, 
 • lära sig om azimutsystemets, kylsystemets och smörjsystemets funktioner och hur man kontrollerar dem, 
 • förstå avböjningssystemets funktion. 

BTT Mekanikkurs - certifiering  

CSO Operator Training Centre är ackrediterat av DNV och GWO. 

Vår BTT - Mechanical-utbildning genomförs i enlighet med den aktuella GWO-standarden. 

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att få ett GWO BTT Mechanical Module-certifikat som bekräftar deras kvalifikationer i grundläggande mekaniska uppgifter i en vindturbinmiljö. Certifikatet är det officiella intyget på att utbildningen har slutförts och bekräftar de förvärvade färdigheterna. 

Certifikat.  

BTT Mekanisk kurs - behörighetskrav 
För att få delta i utbildning som rör arbete på hög höjd finns det vissa krav som måste uppfyllas: 

 • Minimiålder 18 år, 
 • Minst gymnasieutbildning, 
 • ett aktuellt intyg från en företagsläkare som intygar att det inte finns några hälsorelaterade hinder för att arbeta på en höjd av mer än tre meter, 
 • socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring, 
 • har ett WINDA ID-nummer, 
 • Ett korrekt ifyllt medicinskt frågeformulär, 
 • lämpliga arbetskläder och skor samt handskar, 
 • betald utbildningsavgift, 
 • en giltig identitetshandling, t.ex. ett identitetskort, 
 • Den övre viktgränsen för en praktikant är 135 kg. 

BTT Mekanisk kurs - kostnad  

Avgiften för BTT - Mekanisk utbildning sätts på individuell basis. Den påverkas av antalet personer som deltar i kursen. Attraktiva rabatter ges för större grupper. 

BTT Mekanisk kurs - plats 

Vår utbildning De äger rum på olika platser, inklusive Warszawa och våra regionala filialer i hela Polen. Vi erbjuder också möjlighet till utbildning i kundens lokaler och reser till en plats som är lämplig för kunden. 

På vår webbplats finns information om öppna kurser. Om du är intresserad av sluten utbildning uppmanar vi dig att kontakta vårt centrum så att vi kan ta fram ett personligt erbjudande som är anpassat efter dina behov. 

Om du har några frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta Telefon- eller e-postkontakt. Vårt team är redo att svara på alla frågor och skingra alla tvivel. Du är också välkommen att besöka vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande och förbereder en offert för intresserade parter. 

Du är hjärtligt välkommen till OSO Operators' Training Centre för grundläggande teknisk utbildning (BTT) - mekaniska kurser, i Warszawa och i hela landet. 

Se även: