Organisationen för global vindkraft (GWO) 

GWO-certifieringar är nödvändiga för dem som arbetar i vindturbinmiljöer  
Global Wind Organisation (GWO) är ett internationellt organ som bildats av ledande företag inom vindkraftssektorn. Syftet är att standardisera kunskap, färdigheter och potentiella hälso- och säkerhetsrisker för arbetstagare i branschen. Som en del av GWO:s verksamhet har man skapat universella säkerhetsriktlinjer och utbildningsstandarder som är tillämpliga på vindkraftsområdet. 

GWO:s utbildningsstandarder 

GWO:s utbildningsstandarder är omfattande kurser som är utformade för att öka medvetenheten och minimera riskerna i samband med säkerhetsrisker inom vindturbinsektorn. Kurserna ger deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom detta område av branschen. 

De senaste versionerna av alla utbildningsstandarder finns tillgängliga på GWO:s officiella webbplats. Innehållet granskas och uppdateras regelbundet av olika kommittéer, t.ex. utbildningskommittén och kommittén för revision och efterlevnad. 

Uppkomst av organisationer och utbildning 

Under 2009 tog ledande tillverkare och operatörer av vindkraftverk initiativ till bildandet av Global Wind Organisation (GWO), en organisation som syftar till att reglera och standardisera arbetsmetoderna vid vindkraftverk. Evenemanget var ett viktigt steg inom ramen för utvecklingen av grön energi och införde standarder för att garantera säkerheten för arbetstagare som är verksamma inom vindkraftssektorn. GWO:s huvudmål är att minimera arbetsplatsolyckor och skador inom vindkraftsindustrin. 

Grundläggande säkerhetsutbildning 

År 2012 utfärdade Global Wind Organisation den första utbildningsstandarden för arbetstagare inom vindkraftsindustrin, kallad Basic Safety Training (BST). Genom att vara certifierad enligt denna standard kan företag vara säkra på att en anställd har de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta säkert runt vindkraftverk. 

GWO Basic Safety Training Onshore är obligatorisk för alla som arbetar med landbaserade vindkraftverk och består av fyra moduler: 

 • Arbete på hög höjd (WAH), 
 • Medvetenhet om brand (FAW), 
 • Första hjälpen (FA), 
 • Manuell hantering (MH). 

Grundläggande säkerhetsutbildning för GWO Offshore är obligatorisk för dem som arbetar med havsbaserade vindkraftverk och består av fem moduler: 

 • Arbete på hög höjd (WAH), 
 • Medvetenhet om brand (FAW), 
 • Första hjälpen (FA), 
 • Manuell hantering (MH), 
 • Överlevnad till havs. 

Deltagande i ovanstående kurser garanterar omfattande förberedelser för yrkesmässiga uppgifter. Under utbildningen förvärvar deltagaren de färdigheter som krävs för att reagera effektivt på nödsituationer och oförutsägbara situationer. Utbildningsprogrammet omfattar följande ämnen: första hjälpen, manuell hantering, hantering av eventuella bränder i turbiner, iakttagande av säkerhetsregler vid arbete på höga höjder och överlevnadsfärdigheter till sjöss. 

Grundläggande teknisk utbildning 

Under 2017 släpptes ytterligare en viktig standard, GWO Basic Technical Training (BTT). Kursen är nästa steg i kompetensutvecklingen av vindkraftsarbetare inom teknisk kunskap, konstruktion och drift av vindkraftverk. Den omfattande GWO-kursen Full Basic Technical Training (BTT) innehåller tre nyckelmoduler samt ett installationspaket (innehåller två moduler: mekanik och installation). Om du slutför den fullständiga BTT-utbildningen får du möjlighet att söka jobb inom vindkraftsindustrin både på land och till havs. De tre nyckelmodulerna i GWO:s BTT-utbildning: 

 • Mekanisk, 
 • Elektrisk, 
 • Hydraulisk (hydraulisk). 

Utbildningspaket för GWO 

GWO erbjuder för närvarande 11 olika utbildningsstandarder, som är ordnade i en mängd olika modulära variationer. Standarderna täcker hela utbudet av processer som är involverade i konstruktion och efterföljande underhåll av vindkraftverk - från jackdrift och bladreparation till enkel drift av vindkraftverk. Varje modul inom dessa 11 standarder är en separat utbildningsenhet, vilket ger deltagarna flexibilitet att anpassa sig till verksamhetens behov. 

CSO med GWO-ackreditering för utbildning 

CSO:s utbildningscentrum erbjuder Global Wind Organisation (GWO) utbildningsprogram, som är nödvändiga för dem som planerar att arbeta med vindkraftverk. Enligt GWO:s riktlinjer kan dessa utbildningar endast erbjudas av ackrediterade utbildningscenter. För att ge tillgång till den senaste informationen om utbildningsinnehåll för enskilda tekniker och utbildningsleverantörer finns det en internationell GWO WINDA-plattform, tillgänglig online på: https://winda.globalwindsafety.org

GWO-certifieringar värdesätts av arbetsgivare över hela världen och bekräftar att en anställd är kvalificerad och kunnig när det gäller att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. 

GWO WINDA - internationellt registreringssystem  

WINDA är en världsomspännande databas som skapats av GWO för att verifiera certifieringen av utbildningsleverantörer och elever som genomgår GWO-certifierad utbildning. Varje GWO-trainee måste skapa ett personligt konto i WINDA-systemet. Efter registrering skickar han eller hon sitt WINDA-ID till utbildningsleverantören för att komplettera informationen om den slutförda utbildningen i systemet. Efter avslutad kurs kommer provresultatet att laddas upp till WINDA-databasen. På så sätt kan en anställd, arbetsledare eller ett företag som vill anställa en person söka efter den personen via deras individuella WINDA-ID och se vilka giltiga GWO-certifikat den personen har. Certifikat som erhållits under Basic Safety Training GWO är giltiga i 24 månader. För att behålla giltigheten måste deltagaren delta i återkommande utbildning i den relevanta modulen inom två månader innan certifikatet löper ut. Det är möjligt att komplettera kunskaperna genom att delta i GWO BST Refresher-kursen. Om denna process försummas blir certifikatet ogiltigt och deltagaren är skyldig att starta hela utbildningsproceduren på nytt. 

GWO-kurser - plats för undervisning 

Vår utbildning De äger rum på olika platser, inklusive Warszawa och våra regionala filialer i hela Polen. Vi erbjuder också möjlighet till utbildning i kundens lokaler och reser till en plats som är lämplig för kunden. 

På vår webbplats finns information om öppna kurser. Om du är intresserad av sluten utbildning uppmanar vi dig att kontakta vårt centrum så att vi kan ta fram ett personligt erbjudande som är anpassat efter dina behov. 

Om du har några frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta Telefon- eller e-postkontakt. Vårt team är redo att svara på alla frågor och skingra alla tvivel. Du är också välkommen att besöka vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande och förbereder en offert för intresserade parter.