Kompressorer

UTBILDNING FÖR KOMPRESSORER

Vi uppmuntrar dig att anmäla dig till professionell kompressorutbildning. Vår centrum är en kombination av förstklassig service och specialiserad utbildning som hjälper dig att få de yrkeskvalifikationer du önskar.

UTBILDNINGENS SYFTE

Som en del av yrkesutbildningsprocessen erbjuder vi professionella klasser där varje deltagare kan lära sig att använda följande utrustning:

  • kompressorer,
  • kompressorer,
  • ...nollor,
  • blåsmaskiner,
  • Tryckluftssystem.

Vi erbjuder praktiska och teoretiska kurser där du kan förvärva färdigheter relaterade till drift och övervakning av utrustning.
I slutet av kursen har varje deltagare möjlighet att göra en yrkesexamen inför en kvalifikationsnämnd. Det erhållna intyget är giltigt i 5 år, varefter kvalifikationen måste förnyas.

DELTAGARE

Alla som är över 18 år och har minst grundskoleutbildning kan delta.

FÖRDELAR MED YRKESUTBILDNING

Under kursen kan varje deltagare lära sig om den viktigaste lagstiftningen som reglerar driften av utrustning och installationer i detalj, samt uppdelningen av kompressorer och deras olika typer. Detta inkluderar även kunskaper och färdigheter för att använda utrustningen i start- och avstängningsfasen, samt kunskap om dess design och driftsprinciper. Kursen innehåller också lektioner i arbetsmiljö och säkerhet samt brandsäkerhet.
Vi uppmuntrar dig att anmäla dig till våra utbildningar på kompressorer och till Telefon- eller e-postkontakt.

Se även: