UDT-utbildning för underhållare av tornkranar, höghastighetskranar och rälsburna kranar.

Utbildning i organisationer inom det civila samhället

żuraw wieżowy na budowie

Firma OSO przez długoletnią obecność na rynku opracowała szereg szkoleń dla konserwatorów i operatorów maszyn z zakresu transportu bliskiego. Kursanci mogą liczyć na pełne zaangażowanie naszych wyspecjalizowanych instruktorów. Przeprowadzimy Państwa przez kurs konserwatora aż po asystę podczas procesu egzaminowania UDT. O naszej wysokiej skuteczności świadczą tysiące zadowolonych kursantów. 

Podstawa programowa

Zajęcia w naszym ośrodku są ściśle zdefiniowane normami Urzędu Dozoru Technicznego. Przykładamy dużą wagę na bezpieczeństwo pracy przy danym stanowisku lub urządzeniu, przy jednoczesnej, maksymalnie efektywnej, pracy. Dzielimy zajęcia na te o wymiarze teoretycznym – wykładowym i praktycznym – na placu manewrowym.

Zapoznamy Cię szerzej z: 

 • budową wybranego urządzenia,  
 • przeprowadzaniem wymaganych przeglądów i koniecznych napraw, 
 • planem konserwacji maszyny, 
 • poprowadzeniem dokumentacji technicznej – książki konserwacji, 
 • obowiązującymi przepisami prawnymi, 
 • przygotowaniem do dozoru technicznego UTB, 
 • aktualnymi zasadami BHP podczas konserwacji.  
pracownik budowlany podczas pracy w żurawiu

Przebieg egzaminu na konserwatora UTB

Uczestnik kursu, który ukończył szkolenie z pozytywnym wynikiem może podejść do państwowego egzaminu UDT. Jest on nadzorowany przez specjalnie wyznaczoną komisję tej instytucji. Proces egzaminowania dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną. Po okazaniu zaświadczenia o ukończeniu warsztatu, kursant przystępuje do testu pisemnego. Następnie, podczas egzaminu praktycznego, należy wykonać zadania zlecone przez komisję.

Pozytywny wynik z obu części uprawnia do otrzymania legitymacji konserwatora na żurawi wieżowych. Czas oczekiwania na dokument wynosi około miesiąca. Uprawnienia konserwatorów dźwigów ważne są przez 5 lat od daty wydania. Kwalifikacje należy odnawiać na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia dokumentu. 

Praca konserwatora UDT – żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych

Praca konserwatora żurawi różnego rodzaju bądź innych maszyn transportu bliskiego polega głównie na zwalczaniu problemów i usterek w maszynie. Dodatkowo, konserwatorzy prowadzą dokumentację maszyny i są odpowiednio wykwalifikowani, by przeprowadzać przeglądy techniczne. Pozwala to na wyeliminowanie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia sytuacji podczas pracy na stanowisku operatora maszyny. Sprawność manualna będzie w tym przypadku przydatną umiejętnością ze względu na używanie narzędzi i rąk podczas inspekcji. Konserwator powinien być skupiony i drobiazgowy.  

Zarobki konserwatorów żurawi 

Praca ta nie zalicza się do najłatwiejszych, ale za to może być rekompensowana atrakcyjnymi zarobkami. Jest do dobry wybór dla osób chcących się przebranżowić dla wyższego wynagrodzenia. Zawód konserwatora gwarantuje bezpieczne zatrudnienie i popyt na specjalistów w rozwijającej się branży mechaniki czy budownictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

dźwig budowlany przy bloku mieszkalnym

Plats för utbildning 

Dostosowując się do potrzeb dzisiejszego klienta, oferujemy szkolenia w Warszawie, jak i na terenie całego kraju. Oferujemy także dojazd do klienta i organizację szkoleń w trybie zamkniętym. Posiadamy wymagane wyposażenie, by móc realizować kursy na terenie całej Polski.

Uwarunkowania dla kursantów 

Od kursantów wymaga się: 

 • ukończenia 18. roku życia, 
 • podstawowego wykształcenia, 
 • braku przeciwwskazań lekarskich,  
 • aktualne badania wysokościowe. 

Dodatkowe kursy w OSO 

Opracowaliśmy szereg innych kursów, które mogą Cię zainteresować: 

 • uprawnienia UDT/TDT/WDT,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i TDT-kvalifikationer,
 • konserwator Urządzeń Transportu Bliskiego,
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • operator maszyn budowlanych,
 • operatora wózków widłowych,
 • operator podestów ruchomych,
 • operator podestów ruchomych masztowych,
 • operator podestów ruchomych wiszących,
 • operator żurawi HDS,
 • operator podestów ruchomych typu “pająk”,
 • montażysta połączeń kołnierzowych,
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych,
 • operator podnośników koszowych,
 • scissor lift and boom lift training,
 • konserwator urządzeń UDT,
 • konserwator podnośników koszowych,
 • operator ładowarek teleskopowych,
 • operator wyciągów towarowych,
 • operator suwnic,
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych.

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Jakie warunki musi spełnić kursant by przystąpić do szkolenia?

Kursant musi być pełnoletni, nie posiadać przeciwwskazań lekarskich i wysokościowych do wykonywania zawodu, oraz powinien mieć wykształcenie, co najmniej podstawowe.

2. Czy uprawnienia konserwatora żurawi mają termin ważności?

Tak, uprawnienia konserwatorskie na żurawie wynoszą 5 lat od daty ich wystawienia.

Se även: