Kurs för arbetsplattformar

Zwyżki to urządzenia transportu bliskiego z platformą i wysięgnikiem mocowanym na samochodzieTo szkolenie, które pozwala poznać specyfikę działania, budowę, zasady obsługi podnośników koszowych – popularnych zwyżek. Kandydaci na operatorów tych urządzeń uczą się zagadnień teoretycznych i praktycznych, niezbędnych do zaliczenia egzaminu na uprawnienia UDT. Szkolenia są organizowane na różnych poziomach zaawansowania, także dla osób początkujących, które nie miały jeszcze do czynienia ze zwyżkami.

Podnośniki koszowe – urządzenia objęte dozorem technicznym

Podesty koszowe (podnośniki, zwyżki) to urządzenia transportu bliskiego, czyli takie, które służą do przemieszczania osób, materiałów, narzędzi na stanowisko pracy na wysokości. W klasyfikacji UDT podnośniki koszowe są zaliczane do podestów ruchomych przejezdnych, w ramach których należą do kategorii podestów ruchomych samojezdnych. Są objęte dozorem technicznym, co oznacza między innymi obowiązek prowadzenia dokumentacji eksploatacji tych urządzeń, przeprowadzania badań i przeglądów, a dla operatorów – konieczność zdobycia w UDT uprawnień potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Charakterystyka zwyżek:

 • Kosz/platforma są umieszczone na wysięgniku hydraulicznym
 • Wysięgnik jest zamocowany do kolumny na więcu obrotowym mocowanym do podwozia samochodowego
 • Są wyposażone w wysięgnik teleskopowy, nożycowy lub przegubowy
 • W zależności od wymiarów, rodzaju napędu i podestu mogą być stosowane na zewnątrz lub w pomieszczeniach
 • Poszczególne modele różnią się takimi parametrami, jak: konstrukcja układu podnoszenia (przegubowy, przegubowo-teleskopowy, nożycowy) wysokość robocza, wysokość podnoszenia, maksymalny udźwig, masa urządzenia, kąt obrotu, wysięgi i zasięg roboczy, przystosowanie do prac elektrycznych

Czego dotyczy kurs operatora podestów ruchomych – zwyżek

Podobnie jak w przypadku wszystkich szkoleń na podesty ruchome, kurs om arbetsplattformar ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu UDT. Instruktorzy przekazują wiedzę na temat budowy zwyżek i ich poszczególnych elementów, przepisów związanych z bezpieczeństwem, dozorem technicznym, badaniami i próbami. Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz części praktycznej, w czasie której kursanci indywidualnie uczą się obsługi podnośników oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy eksploatacji.

Kurs – podnośniki koszowe: szczegóły organizacyjne

 • Terminy kursów: zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami w harmonogramie na stronie internetowej
 • Lokalizacja: miasta, w których odbywają się kursy na podnośniki koszowe: Warszawa, Kraków, Katowice. Dla klientów biznesowych możemy zorganizować szkolenie także w innych lokalizacjach na terenie Polski. Istnieje również możliwość udziału w kursach online
 • Co zawiera pris: zajęcia praktyczne i teoretyczne, dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, dostęp do urządzeń i sprzętu BHP, zaświadczenie o ukończeniu kursu, poczęstunek podczas przerw kawowych, podejście do egzaminu przed komisją UDT
 • Czas trwania kursu: zależnie od doświadczenia i potrzeb uczestników, od około 8 godzin (dla osób z doświadczeniem) do około 20-35 godzin (dla osób początkujących)

Egzamin po kursie na podnośniki

Po ukończeniu zajęć i zaliczeniu testu wewnętrznego uczestnicy mogą podejść do egzaminu zewnętrznego. Jego zaliczenie oznacza przyznanie przez Urząd Dozoru Technicznego kwalifikacji, które umożliwiają podjęcie pracy na stanowisku operatora. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu z pytaniami zamkniętymi, a następnie egzaminator wyznacza kandydatowi zadania na placu manewrowym i sprawdza umiejętność obsługi zwyżek.

Uprawnienia na zwyżki – możliwości zatrudnienia

Operator podnośników może szukać pracy między innymi w firmach zajmujących się:

 • Pracami budowlanymi
 • Pracami remontowymi w budynkach – wewnątrz i na zewnątrz
 • Konserwacją, montażem i utrzymaniem instalacji
 • Naprawami oświetlenia, sygnalizacji świetlnych
 • Czyszczeniem dachów, fasad budynków, okien
 • Montażem billboardów, reklam świetlnych i innych wielkoformatowych

Podnośniki koszowe mogą być wykorzystywane do prac remontowych, budowlanych, montażowych

Se även: