Utbildning i evakuering av personer från trånga utrymmen.

Dlaczego szkolenie w tym zakresie jest tak ważne?

szkolenia z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych

Pracując w przestrzeniach zamkniętych oraz niebezpiecznych jesteśmy narażeni na poważne zagrożenia dla życia oraz zdrowia. Do przestrzeni zamkniętych możemy zaliczyć m.in. studnie, studzienki kanalizacyjne czy szamba. Praca w takich miejscach wiąże się z ogromnym ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych wypadków. Jednymi z nich są zatrucia czy nawet uduszenia, w wyniku przebywania w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do wystarczającej ilości tlenu bądź w przypadku kontaktu z trującymi gazami. Aby wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych oraz jak ewakuować się z takich przestrzeni, warto wybrać się na kurs z tego zakresu, który oferuje nasza firma OSO. 

Szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych 

Na szkoleniach omawiane są zagrożenia, które związane są z przestrzeniami zamkniętymi. Poruszana jest również tematyka technik pracy w przestrzeniach zamkniętych. Każdy uczestnik szkolenia poznaje sprzęt, który jest niezbędny do pracy na wysokościach oraz podczas ewakuacji. Podczas szkoleń przeprowadzamy również ćwiczenia z ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, które odbywają się według scenariuszy ułożonych wspólnie z organizatorami szkolenia. 

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie stworzone jest z myślą o pracownikach, którzy pracują w przestrzeniach zamkniętych oraz ograniczonych, jak np. zbiorniki, studzienki itp. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby nieposiadające żadnego doświadczenia, jak również takie, które potrzebują doszkolenia, bądź odświeżenia zdobytej już wiedzy. 

Wymagania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu 

Szkolenie jest dość wymagające fizycznie. Jego uczestnicy ćwiczą z użyciem oddechowych aparatów powietrznych. Osoby, które posiadają wadę wzroku także mogą wziąć w nim udział, jednak proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Aby wziąć udział w kursie potrzebne będzie: 

 • ukończone szkolenie CS3, 
 • att bli vuxen, 
 • Minst grundskoleutbildning, 
 • zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych, które pozwala nam na pracę na wysokościach powyżej 3 metrów oraz w przestrzeni, która jest ograniczona. 

Utbildningens omfattning 

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę min. z zakresu:
 • Przepisów BHP, które dotyczą przestrzeni zamkniętych oraz pracy na wysokościach
 • Sprzętu wykorzystywanego podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych
 • Obsługi trójnogów
 • Podstawowych technik ratunkowych
 • Podstawowych technik ewakuacyjnych
 • Doboru detektorów gazu
 • Radzenia sobie z sytuacjami niebezpiecznymi
 • Technik ratowniczych

Syftet med utbildningen 

Udział w szkoleniu wiąże się przede wszystkim ze zdobyciem wiedzy, która pozwoli na zwiększenie kwalifikacji zawodowych kursantów podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych. Dzięki temu pracownik posiada więcej możliwości zatrudnienia w usługach, które prowadzone są w przestrzeniach ograniczonych.  

przestrzenie zamknięte

Szkolenie to nie tylko wiedza, a również umiejętności. Uczestnicy kursów poznają sprzęt, który chroni przed upadkami z wysokości oraz systemy, które wykorzystywane są podczas ewakuacji. Kursy składają się z dwóch części – tej praktycznej oraz teoretycznej. Dużą uwagę poświęcamy ćwiczeniom praktycznym. Zakres teoretyczny szkolenia zawiera różne metody kształcenia, które są dostosowane do nauczania osób pełnoletnich. Podczas zajęć wykorzystujemy także zdjęcia, filmy oraz prezentacje multimedialne. Część praktyczna obejmuje natomiast ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Wybieramy metody indywidualnie pod kątem efektów szkolenia oraz specyfiki grupy. 

Certifikat 

Uczestnicy szkoleń po ukończeniu praktycznej oraz teoretycznej części kursu, otrzymują certyfikat oraz identyfikator. Są one ważne przez okres 3 lat.  

Co to jest przestrzeń zamknięta? 

Przestrzenią zamkniętą nazywamy przestrzeń posiadającą ograniczone otwory do wejścia i wyjścia. Występuje w niej niewystraczająca wentylacja. Takie miejsca nie są odpowiednio przygotowane, aby ciągle przebywali w nich pracownicy. Właśnie to, czyni pracę w takich przestrzeniach, szczególnie niebezpieczną. Niektóre obiekty przemysłowe mają kilka przestrzeni zamkniętych, gdzie konieczna jest regularna kontrola. Przed planowanym wejściem do takich przestrzeni należy upewnić się, czy osoba, która do nich wchodzi, została odpowiednio do tego przeszkolona.

Przykłady branż, w których często korzysta się z przestrzeni zamkniętych: 

 • przemysł farmaceutyczny, 
 • produkcja napojów, 
 • produkcja żywności, 
 • produkcja chemiczna, 
 • przemysł petrochemiczny. 

Przestrzenie zamknięte występują także w szpitalach, szkołach, centrach handlowych czy nawet na ulicach miast. W przypadku, kiedy przestrzeń jest zamknięta częściowo bądź całkowicie oraz gdy prace w niej stwarzają zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi, taką przestrzeń możemy nazwać przestrzenią zamkniętą.  

Niebezpieczeństwo wynikające z pracy w przestrzeni zamkniętej

Istnieje wiele zagrożeń związanych z pracą w przestrzeni zamkniętej. Możemy do nich zaliczyć m.n.: 

sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • ryzyko wystąpienia pożaru bądź wybuchu, 
 • utrata przytomności, która może nastąpić na skutek dużego stężenia gazów takich jak np. metan czy dwutlenek węgla, 
 • utonięcie, które może być spowodowane np. podwyższonym poziomem wody, 
 • omdlenie, które może być skutkiem małej zawartości tlenu w miejscu pracy, 
 • uduszenie, które może być spowodowane brakiem możliwości wydostania się z przestrzeni zamkniętej. 

Wykonywanie pracy w miejscach takich jak: zbiorniki, kanały oraz innych niebezpiecznych przestrzeniach są uregulowane przepisami.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów z zakresu ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych, jakie oferuje nasza firma! 

grafika reklamująca kurs

Se även: