Anmäl dig till G2-kursen - Warszawa

Szkolenia G2 – Warszawa i cała Polska

OSO Operatörsutbildningscenter zaprasza do zapisania się na szkolenie cieplne G2 dla urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Zajęcia przygotowują do podejścia do egzaminu w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci w grupie 2.

Syftet med utbildningen
Zajęcia skierowane są do osób pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy przy eksploatacji i dozorze urządzeń zaliczanych do kategorii G2. Kurs przygotowujące do egzaminów przed komisją wybraną przez kursanta np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS prezentuje informacje dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, zasad BHP, przepisów prawa.

Osoby posiadające uprawnienia G2 mogą prowadzić pracę w następującym zakresie:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Rättigheter

Świadectwo kwalifikacyjne, czyli uprawnienia w grupie G2 otrzymuje się po pozytywnym zaliczeniu egzaminu. Uprawnienia zachowują swoją ważność przez 5 lat.

Krav

Kurs G2 skierowany jest do osób spełniających następujące wymagania:

 • vara minst 18 år gammal
 • Minsta grundskoleutbildning.

Pris

Jeśli chodzi o uprawnienia, pris w naszym Ośrodku OSO jest konkurencyjna. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Plats för undervisning

Zajęcia szkoleniowe prowadzimy w mieście Warszawa, a także w terenowych placówkach OSO w Polsce. Prowadzimy też szkolenia zamknięte w uzgodnionym z klientem miejscu i czasie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakta oss e-mailowo lub telefonicznie. Odpowiemy wyczerpująco na wszystkie pytania.

OSO Operator Training Centre bjuder in dig till kurser - i Warszawa och i hela Polen!

Se även: