Flänsanslutningar

Vad är anslutningsdata.Tillverkningen av industriella installationer kräver exakta och hållbara anslutningar som helt garanterar hela systemets täthet och säkerhet. Flänsförband är en av de vanligaste lösningarna inte bara inom VVS-branschen. De är motsatta och koaxiala flänsar som är anslutna med minst fyra bultar. Vanligtvis finns det en packning mellan dem, även om även fläns-flänsförbindningar blir allt vanligare. Flänsförbindelserna tillverkas och monteras av yrkeskunniga arbetare med ett särskilt certifikat i enlighet med kraven och bestämmelserna i det europeiska tryckdirektivet. Detta är så viktigt, eftersom endast en god kännedom om rätt val av anslutning garanterar en säker och långvarig användning av systemet.

Komposition av flänsskarv

Flänsförbandet består av komponenter som t.ex:

  • skruvar och muttrar,
  • sälar,
  • två flänsar av stål.

Med utgångspunkt i den presenterade förutsättningen kan det tyckas att en sådan kombination är trivial. Inget kan dock vara längre från sanningen. Det är värt att återigen nämna att anslutningarna i fråga är en grupp mekaniska anslutningar som används i industriella installationer. Bland annat inom gas-, olje-, avlopps-, vattenförsörjnings- och även petrokemiska sektorer. Varje industrisektor kräver lite olika metoder. Alla bultar, diametrar och deras dimensioner påverkar flänsade anslutningar och är strikt fastställda av gällande bestämmelser. I en grundläggande flänsförbindelse används till exempel stålflänsar som är axiellt symmetriskt anslutna, samt packningar, anslutningselement, dvs. bultar och muttrar, som nödvändigtvis måste vara korrekt monterade på hela konstruktionen. En korrekt installerad installation i de ovannämnda industrierna kännetecknas av hög perfektion. Detta garanterar konstruktionens tillförlitlighet i upp till flera år. Anslutningar som består av muttrar och bultar säkrar och skyddar hela konstruktionen från mekaniska skador. Man får inte heller glömma att flänsförbindelser tack vare deras användning är mycket lätta att demontera. Detta är särskilt viktigt eftersom demontering är nödvändig vid t.ex. fel på rörledningar eller reparationer.

Fördelar med flänsade anslutningar.Flänsade anslutningar har många fördelar och de viktigaste av dessa är:

  • Hög täthet i anslutningen - en sakkunnig installation med professionella stålflänsar och särskilt anpassade komponenter i enlighet med europeiska och polska standarder är en garanti för tillförlitlighet och effektivitet under många år.
  • Styvhet - korrekt använda delar skyddar hela konstruktionen från mekaniska skador och böjning, vilket garanterar ett problemfritt flöde under lång tid.
  • Avbrytbarhet - med hjälp av lämpliga skruvar är det möjligt att enkelt demontera flänsen vid behov. Vid eventuellt fel, byte av installationskomponenter eller underhållsarbete inuti rören.

Dessa leder är i allmänhet populära, men det lönar sig att ta reda på hur man väljer rätt passform med hjälp av dess tekniska parametrar. Det är också viktigt att kontrollera stålets kvalitet (ibland är det till och med nödvändigt att använda rostfritt stål) i den konstruktion som används för att göra flänsen. De komponenter som används bör vara i enlighet med standarder eller tillverkade på grundval av en teknisk ritning som erhållits från kunden. Vanligtvis finns det blinda, gängade, styva, lösa eller halsade flänsar på ritningen. Samråd med tillverkaren i tveksamma fall gör det möjligt att enkelt justera de tekniska parametrarna för de enskilda komponenterna.