Kurser för kranförare och underhållspersonal

Utbildning i drift och underhåll av kranar

Vi har tillhandahållit utbildning för UDT-maskinoperatörer och underhållspersonal i över 15 år. Hundratals personer deltar i våra utbildningar varje år och får en fördel på arbetsmarknaden. Vi erbjuder utbildningar för underhåll och kranförare. En kran är en lyft- och transportanordning som används för att flytta en last horisontellt och vertikalt. Kranar är en stor grupp av hanteringsutrustning för vilken det krävs relevanta kvalifikationer.  

underhållsarbetare reparerar mastkran

Krav för kranförarkandidater 

För att bli UDT-maskinoperatör måste du vara minst 18 år, ha minst grundskoleutbildning och inte ha några medicinska kontraindikationer för jobbet (en undersökning hos en företagsläkare krävs innan kursen påbörjas). 

Krav för kandidater inom kranunderhåll 

För att bli underhållsoperatör måste du, precis som för operatörer, vara minst 18 år, ha minst grundskoleutbildning och inte ha några medicinska kontraindikationer för jobbet (en undersökning hos en företagsläkare krävs innan kursen påbörjas). Dessutom krävs ett förarbevis eller utbildning inom ett relaterat område. Om du är intresserad av att utbilda dig till underhållstekniker är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att avgöra om du kan få de relevanta kvalifikationerna. 

Utbildning till kranförare eller kranunderhållare 

Utbildningen består av: 

 • den teoretiska delen, 
 • praktisk verksamhet. 

Ämnen som diskuteras under utbildningen inkluderar: 

Mobilkran på plats
 • Kranars konstruktion och funktioner, 
 • Operatörs- och/eller underhållsuppgifter, 
 • reparationsarbeten, 
 • teknisk dokumentation, 
 • Förbereda maskinen för drift, 
 • hälso- och säkerhetsregler samt UDT-regler, 
 • säker drift. 

I slutet av kursen tar deltagaren en statlig examen som utförs av examensnämnden för Office of Technical Inspection.  

Rättigheter 

Körkortet utfärdas till praktikanten efter att denne har klarat det statliga provet. Underhållslicensen är giltig i 5 år och operatörslicensen i 10 år. För att förlänga giltighetstiden för din licens måste du lämna in en ansökan om förnyelse till kontoret för teknisk inspektion 3 månader innan den löper ut. Ansökan kan lämnas in antingen stationärt eller online. 

Utbildning på högsta nivå 

kran under reparation

Programmet för våra kurser anpassas kontinuerligt till de föränderliga krav och lagar som gäller för den tekniska inspektionsmyndigheten. Utbildningarna leds av yrkesverksamma operatörer, mekaniker, underhållare och elektriker, som alltid finns där för att ge hjälp och goda råd. Tack vare dem kommer du att vara heltäckande förberedd för att klara den statliga examinationen och fortsätta att arbeta inom ditt yrke. Vi lägger stor vikt vid praktiska lektioner som äger rum på materialhanteringsutrustning. Hundratals personer använder vårt erbjudande varje år och får därmed en fördel på arbetsmarknaden. Den teoretiska delen äger rum i moderna och bekväma utbildningslokaler. 

Maskiner för vilka vi tillhandahåller utbildning  

Vårt utbud av kurser för operatörer och underhållspersonal omfattar bland annat 

 • stapelkranar, 
 • frakthissar, 
 • kranar, 
 • kranar, 
 • Gaffeltruckar, 
 • kranar med länkage, 
 • lyfter,
 • teleskopiska handlare,    
 • saxplattformar, 
 • hissar,    
 • kranar, 
 • utrustning för containerhantering.

Om du är intresserad av vårt utbildningserbjudande eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi skingrar gärna alla tvivel du kan tänkas ha. 

Frågor och svar

Vilka delar består operatörskursen av?  

Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del, varefter eleven avlägger det statliga provet.

Vilka krav ställs på operatörskandidater? 

Kandidatoperatören måste vara minst 18 år, ha minst grundskoleutbildning och inte ha några medicinska kontraindikationer.