FARLIG SKADA

Oförutsedd skada på UTB, som resulterar i att UTB görs obrukbar eller att dess fortsatta drift utgör en risk för människors liv eller hälsa, egendom eller miljön.

«