STREFA NIEBEZPIECZNA

STREFA NIEBEZPIECZNA

Strefę w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego.

OSOBA NARAŻONA

OSOBA NARAŻONA

Osoba znajdującą się w strefie niebezpiecznej.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych.

NIEBEZPIECZNE USZKODZENIE

NIEBEZPIECZNE USZKODZENIE

Nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.

UDŹWIG

UDŹWIG

nominalna, maksymalna wielkość obciążenia wyrażona w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę