OSO – kurs na operatora maszyn budowlanych

Szkolenia z zakresu danych maszyn budowlanych

O szkoleniu

W branży budowlanej możemy liczyć na stabilne zatrudnienie i bardzo dobre wynagrodzenie. Praca na budowie jest jednak jedną z cięższych i dość trudnych pod względem kondycji fizycznej, ale również zważywszy na warunki atmosferyczne. Dlatego tak bardzo ważne są odpowiednie kwalifikacje i niezbędne umiejętności, dzięki którym pracownicy utrzymają bezpieczne warunki pracy. 

Wymagania, jakie należy spełniać, aby móc zapisać się na kurs 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:  

 • posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe,  
 • być pełnoletnim, 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora walca drogowego, koparki lub innych maszyn budowlanych. 

Kurs i egzamin 

Realizujemy szkolenia o charakterze zamkniętym (dla grup zorganizowanych), a także otwartym (dla klientów indywidualnych). Zajęcia w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzą doświadczeni instruktorzy i wykonawcy. Kursy kończą się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszym z nich jest egzamin teoretyczny, a drugim praktyczny. Po zdanym egzaminie IMBiGS otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, a także uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu na wybranym stanowisku i wpis w książeczce operatora. 

Szkolenie na operatora koparki z grupy III 

Rodzaje uprawnień na koparki 

Klasa III Uprawnienia z grupy III umożliwiają praca z koparkami jednonaczyniowymi do 25 ton. 
Klasa I Uprawnienia z grupy I dają możliwość pracy koparkami jednonaczyniowymi od 25 ton. 
koparka podczas eksploatacji

Zakres i cel szkolenia na koparki jednonaczyniowe klasy I i III 

Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje, należy najpierw posiadać uprawnienia w klasie III, a dopiero później z I. Przepisy umożliwiają jednak zdobycie jednocześnie uprawnień z grupy III i I. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zawodu operatora koparki w zakresie grupy III oraz jak najlepsze wyszkolenie ich do egzaminu IMBiGS zdawanego przed komisją egzaminacyjną. 

Kompetencje, jakie możemy uzyskać na szkoleniu 

Biorąc udział w naszym kursie, jego uczestnicy uzyskają przede wszystkim: 

 • wiedzę w zakresie nowoczesnych maszyn budowlanych, 
 • umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną i techniczną, 
 • informacje dotyczące przepisów i zasad PPOŻ oraz BHP, 
 • umiejętności kontrolowania wykonywanej pracy, 
 • organizacja pracy koparką w różnych warunkach atmosferycznych, 
 • umiejętność pracy i obsługi koparkami, 
 • przygotowanie do egzaminu IMBiGS i pracy operatora koparki, 
 • wiedzę z zakresu wykonywania przeglądów i napraw koparek. 

Kurs na operatora walca drogowego 

Zakres i cel szkolenia na operatora walca drogowego 

Program szkolenia obejmuje walce drogowe, czyli ich budowę, obsługę i właściwości technologiczne. W skład kursu wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, dotyczące BHP oraz prawidłowego użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do opanowania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy jako operator walców drogowych z zakresu II grupy uprawnień. Grupa ta obejmuje wszelkie wielkości i typy walców drogowych. Kurs kończy się egzaminem IMBiGS zdawanym przed komisją egzaminacyjną, przypadku, którego, jeśli kursant zdobędzie pozytywny wynik, nadawane mu są uprawnienia państwowe świadczące o zdolności wykonywania pracy przy walcach drogowych grupy II oraz wpis w książce operatora. Po zakończeniu kursu, uczestnik otrzymuje także dokument potwierdzający ukończenie przez niego szkolenia. 

Kompetencje, jakie możemy uzyskać na szkoleniu 

Biorąc udział w naszym kursie, jego uczestnicy uzyskają przede wszystkim: 

 • doświadczenie pozyskane poprzez czynne uczestnictwo wykonywaniu napraw i przeglądów walców drogowych, 
 • umiejętność kontrolowania jakości wykonanej pracy, 
 • umiejętność organizacji zakresu pracy walców drogowych w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych, 
 • umiejętność kierowania organizacją pracy, 
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem walców drogowych przeróżnych rodzajów. 
Program szkoleniowy

Jaka jest cena kursu? 

W porównaniu do innych firm, cena u nas jest bardzo atrakcyjna, gdyż zawsze dbamy o jej konkurencyjność, a co za tym idzie zadowolenie klienta. Ponadto, w przypadku większych grup zorganizowanych, możemy zaproponować opłacalne rabaty. Wszelkie informacje dotyczące kosztów można poznać kontaktując się z nami telefonicznie. 

Gdzie nas znajdziecie? 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zapraszamy serdecznie do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów. Współpracujemy z UDT, TDT, WDT oraz IMBiGS, prowadząc szkolenia nauki zawodu dla operatorów i konserwatorów urządzeń, w tym maszyn budowlanych. Dzięki nam możesz zdobyć między innymi uprawnienia na walce drogowe, koparki oraz na montera rusztowań.  Zajęcia prowadzimy w całej Polsce, m.in. w Warszawie. W przypadku szkoleń zamkniętych, jesteśmy także w stanie zrealizować szkolenie bezpośrednio u zleceniodawcy.  

Zapraszamy do współpracy

Grafika reklamująca szkolenie

Zobacz także: