SPA - kurs för förare av entreprenadmaskiner

Utbildning om uppgifter om entreprenadmaskiner

Om utbildningen

Inom byggbranschen kan vi räkna med stabila anställningar och mycket bra löner. Att arbeta på en byggarbetsplats är dock ett av de tyngre och ganska svåraste jobben när det gäller fysisk kondition, men också med tanke på väderförhållandena. Därför är det mycket viktigt att ha rätt kvalifikationer och nödvändiga färdigheter för att se till att arbetstagarna upprätthåller säkra arbetsförhållanden. 

Krav som måste uppfyllas för att få delta i kurs 

För att delta i utbildningen måste du:  

 • ha minst grundskoleutbildning,  
 • vara myndig, 
 • inneha ett läkarintyg som visar att det inte finns några hälsomässiga hinder för att arbeta som förare av en vägvält, grävmaskin eller annan entreprenadmaskin. 

Kurs och examination 

Vi erbjuder sluten utbildning (för organiserade grupper) och öppen utbildning (för enskilda kunder). Klasser i vår Centrum för utbildning av operatörer leds av erfarna instruktörer och artister. Kurserna avslutas med ett statligt prov som består av två delar. Den första är ett teoretiskt prov och den andra är ett praktiskt prov. Efter godkänd IMBiGS-examen får man ett kursintyg samt statligt tillstånd att arbeta i den valda befattningen och en notering i operatörshäftet. 

Utbildning för grävmaskinister i grupp III 

Typer av tillstånd för grävmaskiner 

Klass III Grupp III-behörigheten tillåter arbete med grävmaskiner med ett huvud på upp till 25 ton. 
Klass I Grupp I-körkortet ger dig möjlighet att arbeta med enkelhuvudsgrävmaskiner från 25 ton. 
grävmaskin i drift

Omfattning och syfte med utbildning för enkelhuvudsgrävmaskiner i klass I och III 

För att få den relevanta behörigheten måste du först ha behörighet för klass III och först därefter för klass I. Bestämmelserna gör det dock möjligt att samtidigt få behörighet för både klass III och klass I. Syftet med kursen är att förbereda deltagarna så att de får den behörighet som krävs för att korrekt utföra arbetet som grävmaskinist i klass III och att förbereda dem så väl som möjligt inför IMBiGS-provet som görs inför en examensnämnd. 

Kompetenser som vi kan erhålla från utbildningen 

Genom att delta i vår kurs kommer deltagarna främst att få: 

 • Kunskaper om moderna entreprenadmaskiner, 
 • Färdigheter i att använda teknisk och teknisk dokumentation, 
 • information om brandsäkerhet och föreskrifter och regler för hälsa och säkerhet, 
 • Förmågan att kontrollera det arbete som utförs, 
 • Organisera arbete med en grävmaskin under olika väderförhållanden, 
 • Förmåga att arbeta med och köra grävmaskiner, 
 • Förberedelse för IMBiGS-provet och grävmaskinist, 
 • Kunskaper om underhåll och reparation av grävmaskiner. 

Kurs för förare av vägvältar 

Omfattning och syfte med utbildningen för förare av vägvältar 

Utbildningsprogrammet omfattar vägvältar, dvs. deras konstruktion, funktion och tekniska egenskaper. Kursen innehåller teoretiska och praktiska lektioner om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och korrekt användning och drift av arbetsmaskiner. Målet med utbildningen är att förbereda deltagarna för att behärska de kvalifikationer som krävs för att utföra arbete som vägvalsoperatör inom ramen för auktorisationsgrupp II. Denna grupp omfattar alla storlekar och typer av vägvältar. Kursen avslutas med ett IMBiGS-prov inför en examensnämnd, där deltagaren vid godkänt resultat tilldelas ett statligt körkort som intygar hans förmåga att arbeta med vägvältar i grupp II och en notering i förarens loggbok. I slutet av kursen får deltagaren också ett dokument som intygar att han har slutfört utbildningen. 

Kompetenser som vi kan erhålla från utbildningen 

Genom att delta i vår kurs kommer deltagarna främst att få: 

 • Erfarenhet från aktivt deltagande i reparation och underhåll av vägvältar, 
 • Förmåga att kontrollera kvaliteten på det utförda arbetet, 
 • Förmåga att organisera vägvältarnas arbetsområde under olika väder- och klimatförhållanden, 
 • Förmåga att leda arbetsorganisationen, 
 • Förmåga att arbeta med olika typer av vägvältar. 
Utbildningsprogram

Vad är priset för kursen? 

Jämfört med andra företag, pris hos oss är mycket attraktivt, eftersom vi alltid ser till att hålla det konkurrenskraftigt och därmed säkerställa kundnöjdhet. För större organiserade grupper kan vi dessutom erbjuda kostnadseffektiva rabatter. Du kan ta reda på all kostnadsinformation genom att kontakta oss per telefon. 

Var kan du hitta oss? 

Alla som är intresserade av att erhålla auktorisationer är hjärtligt välkomna till vårt Operator Training Centre. Vi samarbetar med UDT, TDT, WDT och IMBiGS och erbjuder lärlingsutbildning för operatörer och underhållare av utrustning, inklusive entreprenadmaskiner. Tack vare oss kan du få kvalifikationer för bland annat vägvältar, grävmaskiner och ställningsbyggare. Vi håller kurser i hela Polen, inklusive i Warszawa. När det gäller slutna utbildningar kan vi också leverera utbildningen direkt i kundens lokaler.  

Vi ser fram emot att arbeta med dig

Grafik som marknadsför utbildningen

Se även: