SPA - kurs for anleggsmaskinførere

Opplæring i data om anleggsmaskiner

Om opplæringen

I byggebransjen kan vi regne med stabil sysselsetting og svært god lønn. Å jobbe på en byggeplass er imidlertid en av de tyngste og vanskeligste jobbene når det gjelder fysisk form, men også med tanke på værforholdene. Derfor er det svært viktig å ha de rette kvalifikasjonene og de nødvendige ferdighetene for å sikre at arbeiderne har trygge arbeidsforhold. 

Krav som må oppfylles for å kunne melde seg på kurs 

For å delta i opplæringen må du:  

 • har minst grunnskoleutdanning,  
 • være myndig, 
 • være i besittelse av en legeattest som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige hindringer for å arbeide som fører av en veivals, gravemaskin eller annen anleggsmaskin. 

Kurs og eksamen 

Vi tilbyr både lukket trening (for organiserte grupper) og åpen trening (for individuelle kunder). Klasser i våre Opplæringssenter for operatører ledes av erfarne instruktører og utøvere. Kursene avsluttes med en statlig eksamen som består av to deler. Den første er en teoretisk eksamen og den andre er en praktisk eksamen. Etter bestått IMBiGS-eksamen får man et kursbevis, samt statlig autorisasjon til å arbeide i den valgte stillingen og en oppføring i operatørheftet. 

Opplæring av gravemaskinførere i gruppe III 

Typer autorisasjon for gravemaskiner 

Klasse III Gruppe III-kvalifiseringen tillater arbeid med gravemaskiner med ett hode på opptil 25 tonn. 
Klasse I Gruppe I-lisensen gir deg mulighet til å arbeide med gravemaskiner med ett hode fra 25 tonn. 
gravemaskin i drift

Omfang og formål med opplæring for gravemaskiner med ett hode i klasse I og III 

For å oppnå den aktuelle kvalifikasjonen må du først være kvalifisert i klasse III og først deretter i klasse I. Regelverket gjør det imidlertid mulig å oppnå både klasse III- og klasse I-kvalifikasjoner samtidig. Målet med kurset er å forberede deltakerne på å oppnå de kvalifikasjonene som er nødvendige for å utføre jobben som gravemaskinfører i klasse III på riktig måte, og å trene dem så godt som mulig for IMBiGS-eksamenen som avlegges foran en eksamenskommisjon. 

Kompetanser vi kan oppnå gjennom opplæringskurset 

Ved å delta på kurset vårt vil deltakerne først og fremst få: 

 • kunnskap om moderne anleggsmaskiner, 
 • evne til å bruke teknologisk og teknisk dokumentasjon, 
 • informasjon om brannsikkerhet og forskrifter og regler for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, 
 • muligheten til å kontrollere arbeidet som utføres, 
 • organisering av arbeid med gravemaskin under ulike værforhold, 
 • evne til å arbeide med og betjene gravemaskiner, 
 • Forberedelse til IMBiGS-eksamen og gravemaskinførerprøven, 
 • kunnskap om vedlikehold og reparasjon av gravemaskiner. 

Kurs for førere av veivalser 

Omfang og formål med opplæring i bruk av veivalser 

Opplæringsprogrammet dekker veivalsene, dvs. deres konstruksjon, drift og teknologiske egenskaper. Kurset omfatter teoretisk og praktisk undervisning om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og korrekt bruk og betjening av arbeidsmaskiner. Målet med opplæringen er å forberede deltakerne på å mestre de kvalifikasjonene som er nødvendige for å utføre arbeid som valsemaskinfører innenfor autorisasjonsgruppe II. Denne gruppen dekker alle størrelser og typer valsemaskiner. Kurset avsluttes med en IMBiGS-eksamen som bestås foran en eksamenskommisjon, og hvis deltakeren består denne, får han/hun en statlig lisens som bekrefter hans/hennes evne til å arbeide med veivalser i gruppe II og en oppføring i førerens loggbok. Ved kursets slutt mottar deltakeren også et dokument som bekrefter at han har fullført opplæringen. 

Kompetanser vi kan oppnå gjennom opplæringskurset 

Ved å delta på kurset vårt vil deltakerne først og fremst få: 

 • erfaring fra aktiv deltakelse i reparasjon og vedlikehold av veivalsene, 
 • evne til å kontrollere kvaliteten på arbeidet som produseres, 
 • evne til å organisere veivalsers arbeidsomfang under ulike vær- og klimaforhold, 
 • evne til å lede organiseringen av arbeidet, 
 • evne til å arbeide med ulike typer veivalser. 
Opplæringsprogram

Hva koster kurset? 

Sammenlignet med andre selskaper, pris med oss er svært attraktivt, ettersom vi alltid sørger for å holde det konkurransedyktig og dermed sikre kundetilfredshet. For større organiserte grupper kan vi dessuten tilby kostnadseffektive rabatter. Du kan få all kostnadsinformasjon ved å kontakte oss på telefon. 

Hvor kan du finne oss? 

Alle som er interessert i å få autorisasjon, er hjertelig velkomne til vårt operatøropplæringssenter. Vi samarbeider med UDT, TDT, WDT og IMBiGS, og tilbyr lærlingeopplæring for operatører og vedlikeholdere av utstyr, inkludert anleggsmaskiner. Hos oss kan du blant annet ta fagbrev som maskinfører for veivalser, gravemaskiner og stillasbyggere. Vi holder kurs over hele Polen, blant annet i Warszawa. Når det gjelder lukket opplæring, kan vi også levere opplæringen direkte i kundens lokaler.  

Vi ser frem til å samarbeide med deg

Grafikk som reklamerer for opplæringen

Se også