Global Wind Organisation (GWO) 

Certyfikaty GWO niezbędne dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych  
Global Wind Organisation (GWO) jest międzynarodową instytucją, utworzoną przez czołowe firmy z sektora energii wiatrowej. Jej celem jest standaryzacja wiedzy, umiejętności oraz potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w tej branży. W ramach działalności GWO stworzono powszechne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz standardy szkoleń, mające zastosowanie w obszarze energetyki wiatrowej. 

Standardy szkoleniowe GWO 

Standardy szkoleniowe GWO to kompleksowe kursy zaprojektowane w celu zwiększenia świadomości i minimalizacji ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w sektorze turbin wiatrowych. Kursy pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w tym obszarze przemysłu. 

Najnowsze wersje wszystkich standardów szkoleniowych są dostępne na oficjalnej stronie GWO. Zawartość ta jest regularnie przeglądana oraz aktualizowana przez różne komitety, takie jak Komitet Szkoleniowy (Training Committee) oraz Komitet ds. Audytu i Zgodności (Audit and Compliance Committee). 

Powstanie organizacji oraz szkoleń 

W roku 2009 czołowi producenci i operatorzy turbin wiatrowych zainicjowali powstanie Global Wind Organization (GWO) – organizacji mającej na celu uregulowanie i standaryzację praktyk związanych z pracą nad turbinami wiatrowymi. Wydarzenie stanowiło ważny krok w ramach rozwoju zielonej energii, wprowadzając standardy zapewniające bezpieczeństwo pracowników zaangażowanych w sektor energetyki wiatrowej. Głównym celem GWO jest minimalizacja liczby wypadków i urazów w miejscu pracy w branży wiatrowej. 

Szkolenie Basic Safety Training 

W 2012 roku Global Wind Organization wydała pierwszy standard szkoleniowy dla pracowników w branży energetyki wiatrowej, znany jako Basic Safety Training (BST). Posiadanie certyfikatu zgodnego z tym standardem daje firmom pewność, że pracownik posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej pracy przy turbinach wiatrowych. 

Szkolenie GWO Basic Safety Training Onshore jest obowiązkowe dla osób pracujących przy turbinach wiatrowych na lądzie i składa się z czterech modułów: 

 • Arbeid i høyden (WAH), 
 • Brannbevissthet (FAW), 
 • Førstehjelp (FA), 
 • Manuell håndtering (MH). 

GWO grunnleggende sikkerhetsopplæring Offshore jest obowiązkowe dla osób pracujących przy turbinach wiatrowych na morzu i składa się z pięciu modułów: 

 • Arbeid i høyden (WAH), 
 • Brannbevissthet (FAW), 
 • Førstehjelp (FA), 
 • Manuell håndtering (MH), 
 • Overlevelse til sjøs. 

Udział w powyższych kursach gwarantuje kompleksowe przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas szkolenia uczestnik nabywa umiejętności niezbędne do skutecznego reagowania na sytuacje awaryjne i nieprzewidywalne. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, obsługi manualnych prac transportowych, postępowania w przypadku ewentualnych pożarów w turbinach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy pracach na znacznych wysokościach oraz umiejętności przetrwania na morzu. 

Szkolenie Basic Technical Training 

W 2017 r. został wydany kolejny ważny standard, GWO Basic Technical Training (BTT). Kurs jest kolejnym etapem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora energetyki wiatrowej z zakresu wiedzy technicznej, budowy oraz obsługi turbin wiatrowych. Kompleksowy kurs GWO Full Basic Technical Training (BTT) zawiera trzy kluczowe moduły, a także pakiet instalacyjny (obejmuje dwa moduły: mechaniczny i instalacyjny). Ukończenie szkolenia Full BTT daje możliwość ubiegania się o pracę w branży energetyki wiatrowej na lądzie, jak i na morzu. Trzy najważniejsze moduły szkolenia GWO BTT: 

 • Mekanisk, 
 • Elektrisk, 
 • Hydraulisk (hydraulisk). 

Zestaw szkoleń GWO 

Obecnie GWO oferuje 11 różnych standardów szkoleniowych, które są ułożone w różnorodne warianty modułowe. Standardy obejmują pełny zakres procesów związanych z budową oraz późniejszym utrzymaniem turbin wiatrowych – począwszy od obsługi podnośników i naprawy łopat, aż po proste czynności związane z eksploatacją turbin wiatrowych. Każdy moduł w ramach tych 11 standardów stanowi odrębną jednostkę szkoleniową, co daje uczestnikom możliwość elastycznego dostosowania do potrzeb operacyjnych. 

OSO z akredytacją GWO na szkolenia 

Opplæringssenter for sivilsamfunnsorganisasjoner oferuje programy szkoleniowe Global Wind Organization (GWO), które są niezbędne dla osób planujących pracę na turbinach wiatrowych. Zgodnie z wytycznymi GWO, szkolenia te mogą być prowadzone wyłącznie przez akredytowane ośrodki szkoleniowe. Aby zapewnić dostęp do najświeższych informacji dotyczących treści szkoleń dla poszczególnych techników oraz dostawców szkoleń, istnieje międzynarodowa platforma GWO WINDA, dostępna online pod adresem: https://winda.globalwindsafety.org

Certyfikaty GWO są cenione przez pracodawców na całym świecie, potwierdzając, że pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na temat zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

GWO WINDA – międzynarodowy system rejestracji  

WINDA to ogólnoświatowa baza danych do ewidencji szkoleń stworzona przez GWO, która służy do weryfikacji certyfikacji organizatorów szkoleń oraz kursantów odbywających szkolenia certyfikowane GWO. Każdy uczestnik szkolenia GWO musi utworzyć osobiste konto w systemie WINDA. Po rejestracji przekazuje swój identyfikator WINDA ID organizatorowi szkolenia w celu uzupełnienia informacji o ukończonym szkoleniu w systemie. Po ukończeniu kursu wynik egzaminu zostanie przesłany do bazy danych WINDA. Dzięki temu pracownik, przełożony lub firma chcąca zatrudnić daną osobę może wyszukać ją poprzez indywidualny identyfikator WINDA ID i sprawdzić jakie ważne certyfikaty GWO ta osoba posiada. Certyfikaty uzyskane podczas szkoleń Basic Safety Training GWO są ważne przez 24 miesiące. Aby utrzymać ich ważność, uczestnik musi przystąpić do okresowego szkolenia z odpowiedniego modułu w ciągu dwóch miesięcy przed upływem ważności certyfikatu. Uzupełnienie wiedzy jest możliwe poprzez udział w kursie GWO BST Refresher. W przypadku zaniedbania tego procesu certyfikat traci ważność, a uczestnik jest zobowiązany rozpocząć całą procedurę szkoleniową od nowa. 

GWO-kurs - undervisningssted 

Vår opplæring Opplæringen foregår på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler og reiser til et sted som passer for kunden. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte.