Czynności zabronione podczas pracy żurawiem przeładunkowym HDS

Podczas pracy operator żurawia przeładunkowego HDS powinien pamiętać o wymogach bezpieczeństwa i przepisach BHP. W ten sposób jest w stanie zapobiegać wypadkom podczas pracy, które mogą nieść zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i dla otoczenia – ładunków, budynków, innych osób przebywających w strefie pracy urządzenia. Odbywając HDS-kurs, jego uczestnik otrzymuje zawsze odpowiednią wiedzę dotyczącą bezpiecznego użytkowania żurawia, co jest podstawą do uzyskania uprawnienia HDS podczas egzaminu przed komisją UDT.

Czynności, których nie wolno wykonywać przy pracy z żurawiem przeładunkowym:

 • podnoszenie ładunków mających nieznane parametry, w tym podnoszenie ładunków bez znajomości ich masy oraz ładunków, których masa przekracza dopuszczalny udźwig dla urządzenia
 • podnoszenie ładunków związanych trwale z podłożem lub też przymarzniętych do podłoża
 • prowadzenie prac ładunkowych bez rozstawionych podpór żurawia przeładunkowego
 • praca niesprawnym żurawiem HDS
 • używanie niesprawnego osprzętu – lin, zawiesi, haków
 • praca żurawiem, który nie posiada ważnej decyzji UDT dopuszczającej go do eksploatacji
 • praca żurawiem, który nie ma aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji
 • przenoszenie ładunków bezpośrednio nad stanowiskami roboczymi czy też nad ludźmi
 • przenoszenie ładunków nad kabiną operatora
 • praca na nieodpowiednim terenie – zbyt pochylonym czy też na gruntach o niskiej nośności
 • praca w pobliżu nieodłączonych i nieuziemionych linii energetycznych
 • i inne czynności powodujące niebezpieczeństwo wypadku

W przypadku, w którym urządzenie nie jest odpowiednio przygotowane do pracy, operator ma prawo do odmowy przystąpienia do pracy. O przyczynie odmowy powinien natychmiast powiadomić swojego przełożonego.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać uprawnienia HDS, varmt välkomna do skorzystania z vårt erbjudande. Kurs HDS w naszym Centrum to szeroka wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa, dlatego po jego zakończeniu będą mogli Państwo bezpiecznie pracować na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego.

Se även: