Czynności zabronione podczas pracy żurawiem przeładunkowym HDS

Podczas pracy operator żurawia przeładunkowego HDS powinien pamiętać o wymogach bezpieczeństwa i przepisach BHP. W ten sposób jest w stanie zapobiegać wypadkom podczas pracy, które mogą nieść zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i dla otoczenia – ładunków, budynków, innych osób przebywających w strefie pracy urządzenia. Odbywając kurs HDS, jego uczestnik otrzymuje zawsze odpowiednią wiedzę dotyczącą bezpiecznego użytkowania żurawia, co jest podstawą do uzyskania uprawnienia HDS podczas egzaminu przed komisją UDT.

Czynności, których nie wolno wykonywać przy pracy z żurawiem przeładunkowym:

 • podnoszenie ładunków mających nieznane parametry, w tym podnoszenie ładunków bez znajomości ich masy oraz ładunków, których masa przekracza dopuszczalny udźwig dla urządzenia
 • podnoszenie ładunków związanych trwale z podłożem lub też przymarzniętych do podłoża
 • prowadzenie prac ładunkowych bez rozstawionych podpór żurawia przeładunkowego
 • praca niesprawnym żurawiem HDS
 • używanie niesprawnego osprzętu – lin, zawiesi, haków
 • praca żurawiem, który nie posiada ważnej decyzji UDT dopuszczającej go do eksploatacji
 • praca żurawiem, który nie ma aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji
 • przenoszenie ładunków bezpośrednio nad stanowiskami roboczymi czy też nad ludźmi
 • przenoszenie ładunków nad kabiną operatora
 • praca na nieodpowiednim terenie – zbyt pochylonym czy też na gruntach o niskiej nośności
 • praca w pobliżu nieodłączonych i nieuziemionych linii energetycznych
 • i inne czynności powodujące niebezpieczeństwo wypadku

W przypadku, w którym urządzenie nie jest odpowiednio przygotowane do pracy, operator ma prawo do odmowy przystąpienia do pracy. O przyczynie odmowy powinien natychmiast powiadomić swojego przełożonego.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać uprawnienia HDS, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Kurs HDS w naszym Ośrodku to szeroka wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa, dlatego po jego zakończeniu będą mogli Państwo bezpiecznie pracować na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego.

Zobacz także: