Sprężarki

SZKOLENIA NA SPRĘŻARKI

Zachęcamy do zapisania się na profesjonalne szkolenie obsługi sprężarek. Nasz ośrodek to połączenie najwyższej jakości obsługi oraz specjalistyczna edukacja, dzięki której można zyskać upragnione uprawnienia zawodowe.

CEL SZKOLENIA

W ramach procesu edukacji zawodowej zapewniamy profesjonalne zajęcia, na których każdy uczestnik może się nauczyć obsługiwać następujące urządzenia:

  • sprężarki,
  • kompresory,
  • ssawy,
  • dmuchawy,
  • instalacje sprężonego powietrza.

Zapewniamy zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, na których można uzyskać umiejętność związaną z eksploatacją oraz dozorem urządzeń.
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego przed komisją kwalifikacyjną. Uzyskany certyfikat posiada ważność przez 5 lat, po czym należy odnowić swoje kwalifikacje.

UCZESTNICY

W zajęciach może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada przynajmniej wykształcenie podstawowe.

ZALETY EDUKACJI ZAWODOWEJ

W czasie zajęć każdy uczestnik może poznać najważniejsze przepisy prawne, które szczegółowo regulują zasady eksploatacji urządzeń oraz instalacji, a także zapoznać się z podziałem sprężarek i ich poszczególnymi rodzajami. To także wiedza i umiejętności obsługi urządzeń w fazie uruchamiania i zatrzymania oraz znajomość ich konstrukcji i zasad działania. W ramach zajęć prowadzone są także lekcje w zakresie BHP oraz P.POŻ.
Zachęcamy do zapisania się na nasze szkolenia na sprężarki oraz do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zobacz także: