Zapraszamy na szkolenie G3 – Warszawa

Szkolenia G3 – Warszawa i cała Polska

Zachęcamy do zapisania się na kurs przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS w kategorii G3 w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO! Prowadzone przez naszych ekspertów zajęcia przygotowują do podjęcia pracy w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci w grupie 3.

Cel szkolenia

Celem kursu G1 jest kompleksowe przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu, aby uzyskać uprawnienia gazowe dla eksploatacji i dozoru zależnie od wybranego wariantu.

Osoby posiadające uprawnienia G3 mogą prowadzić

 • pracę w następującym zakresie:
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • turbiny gazowe
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Uprawnienia

Uprawnienia gazowe, czyli świadectwo kwalifikacyjne dla grupy G3 otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu. Uprawnienia są ważne przez 5 lat.

Wymagania

W kursie G3 mogą wziąć udział osoby, które mają:

 • co najmniej 18 lat
 • minimum wykształcenie podstawowe

Cena

Gdy chcą Państwo uzyskać uprawnienia , cena w naszym Ośrodku jest bardzo atrakcyjna i konkurencyjna. Informacje dotyczące kosztów można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać podczas rozmowy telefonicznej pod wskazanym numerem. Egzamin jest dodatkowo płatny.

Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia organizowane są w mieście Warszawa, a także w innych miejscowościach na terenie Polski, gdzie znajdują się ośrodki regionalne OSO. Możemy również zorganizować zajęcia w formie zamkniętej we wcześniej umówionym miejscu i terminie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs w kategorii G3 – Warszawa i cała Polska!

Zobacz także: