Utbildning i fallskydd

praca na wysokościPraca na wysokościach wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, biorąc pod uwagę fakt, że jest to zawód bardzo niebezpieczny, a wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdej chwili. Niezwykle ważne jest, aby osoby pracujące na wysokościach miały odpowiedną wiedze i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania zawodu.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na stronę naszego ośrodka, gdzie mogą państwo znaleźć ofertę fachowych szkoleń z ochrony przed upadkiem. Jest on przeznaczony dla osób, które pracują na różnego rodzaju obiektach na wysokości. Działamy od wielu lat, a nasi instruktorzy są zawsze dyspozycyjni i odpowiednio wykwalifikowany, aby przeprowadzić profesjonalne szkolenie. Zaletą naszych kursów jest ich elastyczność i możliwość dostosowania ich do twoich potrzeb.

Jak wyglądają nasze szkolenia?

Zapewniamy indywidualne podejście oraz przydatne narzędzi, akcesoria i materiały. Każdy uczestnik ma zapewniony dostęp do materiałów szkoleniowych, a także profesjonalne wsparcie. Zapewniają one fachowe i kompleksowe przeszkolenie z zakresu pracy na wysokościach i ochrony przed upadkiem.  Szkolenia zawiera zarówno część teoretyczną, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę z sprzęt chroniący przed upadkiemzakresu ochrony przed upadkiem, jak i część praktyczna, która pozwala w praktyce przyswoić zdobyte informacje. Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualne badania, które uprawniają do pracy powyżej 3 metrów oraz być w dobrej kondycji psychicznej. Głównym celem tego szkolenia jest, aby po jego ukończeniu uczestnik potrafił zidentyfikować i wyeliminować zagrożenie stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a także przeprowadzić akcję ratowniczą. Program szkoleń zawiera zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz asekuracji na stanowisku pracy: środki ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo w środowisku pracy obejmuje tematy takie jak: fizyczne czynniki związane z pracą na wysokości; analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz niwelowanie zagrożenia mogące wystąpić w miejscu pracy; rozpoznanie zagrożenia, miejsca pracy i sposobów ochrony; najważniejsze przepisy polskiego i europejskiego prawa; czynności zapewniające bezpieczną prace. Tematy poruszane przy asekuracji na stanowisku pracy to: porządek pracy – ochrona na wysokości, na dachach; zabezpieczenie miejsca pracy; przegląd sprzętu; zaznajomienie z wymogami z zakresu środków ochrony indywidualnej z wysokości – system powstrzymywania spadania; zasady bezpiecznego dostępu do miejsca pracy; stosowanie środków ochrony indywidualnej; działania powypadkowe, zapoznanie ze sprzętem ewakuacyjnym i ratowniczym; omówienie efektu powypadkowego. Po ukończeniu kursu uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu. Tylko pozytywny wynik z egzaminu pozwala na otrzymanie uprawnień do wykonywania pracy na wysokości. Nasze oddziały znajdują się w Warszawie, Krakowie, Bielsko-Białej, a także w Katowicach. W każdym z miast można zapisać się na szkolenie. Harmonogram terminów jest podany na naszej stronie internetowej. Pris ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości osób, dla większy grup jest możliwość rabatów. Jesteśmy również skłonni do negocjacji.  Po więcej informacji lub w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontakta oss.

Ochrona przed upadkiem a pracodawca

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy “praca na wysokości jest pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi”.
sprzęt chroniący przed upadkiemZgodnie z przepisami polskiego prawa a także europejskiego prawa w zakresie BHP od pracodawców, którzy zatrudniają osoby pracujące na wysokościach wymagane jest, aby zapewniły ich pracownikom odpowiednie środki do ochrony przed upadkiem z wysokości, bezpośredni nadzór na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób oraz instruktaż stanowiskowy. W przypadku, gdy nie jest możliwe by praca przebiegała w taki sposób by pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem, należy zaopatrzyć ich w najbardziej odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczne środowisko pracy. W tej sytuacji środki ochrony zbiorowej, takie jak siatki ochronne czy balustrady, mają pierwszeństwo nad środkami ochrony osobistej, takimi jak indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Wybór środków ochrony indywidualnej jest zależny od kilu czynników. Przede wszystkim powinny być dobrane w taki sposób by były adekwatne do występującego zagrożenia i nie stwarzały większego. Powinny być odpowiednio dobrane do osoby ich używającej, a także należy brać pod uwagę stan zdrowia pracownika. Należy mieć na uwadze warunki istniejące w danym miejscu pracy a także środki ochrony indywidualnej powinny spełniać kryteria w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem

Każda osoba pracująca na wysokościach powinna być wyposażona w indywidualny sprzęt chroniący prze upadkiem. W skład tego sprzętu wchodzą następujące elementy:

Nazwa
Urządzenie kotwiczące Bezpośrednio łączy się z konstrukcją nośną, powinien tworzyć wytrzymałe połączenie między podzespołem łącząco-amortyzującym a elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy, powinno znajdować się bezpośrednio nad miejscem pracy by uniknąć efektu wahadła, mogą to być: zaczepy nożycowe, linkowe, taśmowe, a także liny i szyny kotwiczące itp.;
Szelki bezpieczeństwa Używa się ich do podtrzymania ciała pracownika w czasie upadku z wysokości bezpiecznego rozłożenia dynamicznych sił, gdy następuje zatrzymanie spadania, a także pomaga utrzymać prawidłową pozycje podczas oczekiwania na pomoc; wyposażone są w klamry, które pozwalają połączyć szelki z podzespołem łącząco-amortyzującym;
Podzespół łącząco-amortyzujący Specjalne urządzenie, które zapobiega upadkom pracowników z wysokości, pracownik mocowany jest do podpory lub urządzenia kotwiczącego za pomocą podzespołu łącząco-amortyzującego, znajduje się on między urządzeniem kotwiczącym a szelkami bezpieczeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, zapisów i uczestnictwa w naszych szkoleniach!!

 

Se även: