Szkolenia z ochrony przed upadkiem

sprzęt chroniący przed upadkiem

O kursie

Praca na wysokościach wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, biorąc pod uwagę fakt, że jest to zawód bardzo niebezpieczny, a wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdej chwili. Niezwykle ważne jest, aby osoby pracujące na wysokościach miały odpowiedną wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania zawodu. W związku z tym, serdecznie zapraszamy na stronę naszego Ośrodka, gdzie mogą Państwo znaleźć ofertę fachowych szkoleń z ochrony przed upadkiem. Jest on przeznaczony dla osób, które pracują na różnego rodzaju obiektach na wysokości. Działamy od wielu lat, a nasi instruktorzy są zawsze dyspozycyjni i odpowiednio wykwalifikowani, aby przeprowadzić profesjonalne szkolenie. Zaletą naszych kursów jest ich elastyczność i możliwość dostosowania ich do twoich potrzeb.

Jak wyglądają nasze szkolenia? 

Zapewniamy indywidualne podejście oraz przydatne narzędzia, akcesoria i materiały szkoleniowe. Aspekty te usprawniają fachowe i kompleksowe przeszkolenie z zakresu pracy na wysokościach i ochrony przed upadkiem. Szkolenie zawiera zarówno część teoretyczną, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu ochrony przed upadkiem, jak i część praktyczną, która pozwala przećwiczyć zdobyte informacje.  

Nasze wymagania 

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz dysponować aktualnymi badaniami lekarskimi, które zezwalają na pracę powyżej 3 metrów, a także być w dobrej kondycji psychicznej.  

Cel kursu 

Głównym celem tego szkolenia jest, aby po jego ukończeniu uczestnik potrafił zidentyfikować i wyeliminować zagrożenie, stosując przy tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a także przeprowadzić akcję ratowniczą.  

Plan szkolenia 

Program szkoleń zawiera zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz asekuracji na stanowisku pracy: środki ochrony indywidualnej.  

Bezpieczeństwo w środowisku pracy obejmuje tematy takie jak:  

praca na wysokości
 • fizyczne czynniki związane z pracą na wysokości; 
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz niwelowanie zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy;  
 • rozpoznanie zagrożenia, miejsca pracy i sposobów ochrony;  
 • najważniejsze przepisy polskiego i europejskiego prawa;  
 • czynności zapewniające bezpieczną prace.  

Tematy poruszane przy asekuracji na stanowisku pracy to:  

 • porządek pracy – ochrona na wysokości, na dachach;  
 • zabezpieczenie miejsca pracy;  
 • przegląd sprzętu;  
 • zaznajomienie z wymogami z zakresu środków ochrony indywidualnej z wysokości – system powstrzymywania spadania;  
 • zasady bezpiecznego dostępu do miejsca pracy;  
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej;  
 • działania powypadkowe, zapoznanie ze sprzętem ewakuacyjnym i ratowniczym;  
 • omówienie efektu powypadkowego.  

Po ukończeniu kursu uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu. Tylko pozytywny wynik pozwala na otrzymanie uprawnień do wykonywania prac na wysokościach.  

Ochrona przed upadkiem a pracodawca 

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP “praca na wysokości jest pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi”.  

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, a także europejskiego prawa w zakresie BHP, od pracodawców, którzy zatrudniają osoby pracujące na wysokościach wymagane jest, aby zapewniły ich pracownikom:  

 • odpowiednie środki do ochrony przed upadkiem z wysokości;  
 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;   
 • instruktaż stanowiskowy.  

W przypadku, gdy nie jest możliwe, by praca przebiegała w taki sposób, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem, należy zaopatrzyć ich w najbardziej odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczne środowisko pracy. W tej sytuacji środki ochrony zbiorowej, takie jak siatki ochronne czy balustrady, mają pierwszeństwo nad środkami ochrony osobistej, takimi jak np. indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.  

SOI – środki ochrony indywidualnej 

sprzęt chroniący przed upadkiem

Wybór środków ochrony indywidualnej jest zależny od kilku czynników. Przede wszystkim powinny być one dobrane w taki sposób, by były adekwatne do występującego zagrożenia. Ponadto powinny być one dobrane odpowiednio do osoby ich używającej, dlatego przy ich wyborze należy brać pod uwagę m.in. stan zdrowia pracownika. Należy mieć również na uwadze warunki istniejące w danym miejscu pracy, a także fakt, iż środki ochrony indywidualnej powinny spełniać kryteria w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem 

Każda osoba pracująca na wysokościach powinna być wyposażona w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem. W skład tego sprzętu wchodzą następujące elementy: 

Nazwa OPIS 
Urządzenie kotwiczące Bezpośrednio łączy się z konstrukcją nośną; powinien tworzyć wytrzymałe połączenie między podzespołem łącząco–amortyzującym a elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy; powinno znajdować się bezpośrednio nad miejscem pracy, by uniknąć efektu wahadła, mogą to być: zaczepy nożycowe, linkowe, taśmowe, a także liny i szyny kotwiczące itp. 
Szelki bezpieczeństwa Używa się ich do podtrzymania ciała pracownika w czasie upadku z wysokości i bezpiecznego rozłożenia dynamicznych sił, gdy następuje zatrzymanie spadania; pomaga także utrzymać prawidłową pozycje podczas oczekiwania na pomoc; wyposażone są w klamry, które pozwalają połączyć szelki z podzespołem łącząco–amortyzującym. 
Podzespół łącząco–amortyzujący Specjalne urządzenie, które zapobiega upadkom pracowników z wysokości, pracownik mocowany jest do podpory lub urządzenia kotwiczącego za pomocą podzespołu łącząco–amortyzującego,  znajduje się on między urządzeniem kotwiczącym a szelkami bezpieczeństwa. 

Pozostałe informacje o kursie 

Szkolimy zarówno w Warszawie, jak też innych miastach na terenie Polski. Cenę ustalamy indywidualnie w zależności od ilości osób (dla większych grup zorganizowanych istnieje możliwość rabatów). Zapraszamy do zapisów na szkolenia otwarte zgodnie z harmonogramem terminów dostępnym na naszej stronie internetowej. Po więcej informacji lub w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, zapisów i uczestnictwa w naszych szkoleniach! 

grafika reklamująca szkolenie

Zobacz także: