OLYCKLIG OLYCKA

En plötslig händelse som leder till att utsatta personer dör eller blir permanent eller tillfälligt arbetsoförmögna.