NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych.