Mobila plattformar som används vid arbete på höjden

Podest ruchomy to sprzęt, który jest idealnym rozwiązaniem przy pracy na wysokości. Maszyny służące do podnoszenia dają możliwość komfortowego stanowiska pracy, zaoszczędzają czas a przede wszystkim wpływają na bezpieczeństwo. Tak zwane podnośniki koszowe czy nożycowe sprawdzają się nie tylko w budownictwie, ale także w przestrzeni branży usługowej. Ich zastosowanie jest szerokie, a więc warto wiedzieć podstawowe informacje. 

Do czego służą podesty ruchome? 

Składające się z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika oraz podwozia nadają się do transportu osób i do podnoszenia ciężkich materiałów. Zależnie od rodzaju, wysięgniki w podeście mogą być teleskopowe, przegubowe bądź przegubowo-teleskopowe. Maszyny są przejezdne, a więc ich mobilność, sprawia, że nie zabierają zbyt dużo przestrzeni. Platformy podobnie jak rusztowania są platformami roboczymi, na której można wykonywać prace na wysokościach. 

Rodzaje i budowa podestów ruchomych 

W zależności od przeznaczenia, budowa podestów różni się. Jednak pozostaje struktura, według której są konstruowane. 

 • Nadwozie i osprzęt sterowniczy, także kabina dla operatora, 
 • Dźwig podnoszący lub wysięgnik o różnym zakresie ruchomości, 
 • Platforma robocza, 

Najbardziej ogólne rodzaje: 

 • przewoźne 
 • stationär 
 • samojezdne 
 • przejezdne wolnobieżne 
 • platformy załadowcze 

Urząd Dozoru Technicznego wydzielił podesty ruchome na dwie grupy: 

 • mobila plattformar przejezdne (I P) – podesty ruchome samojezdne montowane na podwoziach z napędem własnym oraz przystosowane do holowania 
 • mobila plattformar, mastmonterade mobila plattformar och podesty ruchome stacjonarne 

Podział podestów ruchomych samojezdnych ze względu na rodzaj napędu: 

 • spalinowe,  
 • elektrisk  
 • ręczne 

Dzięki różnorodności budowy maszyn można wybrać najbardziej przystosowane narzędzie pracy, tak aby bezpieczeństwo oraz efektywność były na wysokim poziomie. Należy także pamiętać, że korzystanie z podestów ruchomych wiąże się z odpowiedzialnością, dlatego powinna obsługiwać je osoba wykwalifikowana z uprawnieniami inaczej grozi to poważnym zagrożenia. 

Zastosowanie podestów ruchomych i zalety 

Już wiadome jest to, że podesty ruchome sprawdzają się w zadaniach na wysokości i z ciężarami. Warto zaznaczyć bardziej szczegółowo jaką szeroką gamę zastosowań oferują te maszyny. Wykorzystywane są na przykład w: 

 • myciu okien 
 • wycinki drzew 
 • pracach przy liniach wysokiego napięcia, 
 • pracach montażowych  
 • pracach budowlanych 
 • zbiórce owoców, 
 • malowaniu i czyszczeniu elewacji, 
 • akcjach strażackich 
 • w firmach zajmujących się różnego rodzaju produkcją, np. kotły 

Jakie są zalety podestów ruchomych? 

 • brak wysokich kosztów związanych z budową rusztowania, 
 • wszechstronność zastosowania – podesty ruchome niekoniecznie muszą stanowić platformę roboczą dla pracowników, świetnie nadają się także do przenoszenia ładunków na duże wysokości w bezpieczny i szybki sposób, 
 • szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce. 
 • Bezpieczeństwo pracy 
 • Sprawdzenie się na zewnętrz i wewnątrz budynków 

 Uprawnienia na podesty 

Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią przy takiej pracy, dlatego koniecznością jest by obsługa była prowadzona tylko przez operatora z uprawnieniami. Uprawnienia uzyskuje się po zakończeniu szkolenia i zdając egzamin UDT. Należy być pełnoletnim, posiadać prawo jazdy kategorii B i C a także nie można posiadać przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Nauka obsługi podestów ruchomych obejmuje zarówno przydatną wiedzę z zakresu budowy, zastosowania i bezpieczeństwa, jak i sprawdza tę wiedzę w praktyce na różnych rodzajach podnośników. Tak samo jak szkolenie, egzamin nadający licensiering av mobila lyftare składa się z dwóch części i odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po jego zdaniu uczestnik kursu otrzymuje legitymację potwierdzającą kwalifikacje i może podjąć pracę jako operator podestów ruchomych. 

Jeśli mowa o bezpieczeństwie i uprawnieniach, warto także wspomnieć o kilku równie ważnej informacji jaką są parametry podestów ruchomych. 

 • Udźwig nominalny Q – oznacza największe obciążenie (podawane w kg), jakie bezpiecznie może przenieść platforma podestu ruchomego w czasie pracy. 
 • Wymiary platformy roboczej – długość i szerokość rzutu poziomego, wraz z przedłużeniem platformy, podawane w metrach. 
 • Zasięg platformy roboczej – Zasięg platformy określa poziomy zasięg pomiędzy osią obrotu zwyżki przejezdnej, a skrajnym położeniem platformy. 
 • Maksymalna wysokość robocza zwyżki – To parametr, który określa maksymalną odległość pionową (wyrażoną w metrach) od poziomu ustawienia podestu ruchomego do poziomu, przy którym osoba znajdująca się w koszu lub na platformie może wykonywać bezpiecznie pracę. 
 • Prędkość podnoszenia i opuszczania platformy roboczej – Za pomocą m/s określa się prędkość pionowego przemieszczania platformy roboczej, obciążonej udźwigiem nominalnym.  
 • Obszar roboczy podestu ruchomego przejezdnego – Obszar roboczy to przestrzeń, która umożliwia użytkowanie platformy roboczej przy określonym udźwigu nominalnym Q i optymalnych warunkach pracy 

Zanim zaczniesz, sprawdź.  

Zostając w ryzach uważności, trzeba pamiętać, aby przed pracą sprawdzić sprzęt! Oto przydatna ściąga.   

Każdy podest posiada szczegółowe informacje na temat użytkowania i zachowania środków ostrożności i należy ich przestrzegać. Zasady BHP mogą zostać jedynie spełnione, gdy nabędzie się odpowiednią wiedzę o danej maszynie, z której się korzysta. Elementy, które koniecznie trzeba sprawdzić to: 

 • decyzja dozoru technicznego o dopuszczenia do eksploatacji; 
 • data wydania i ważności tej decyzji; 
 • data następnego badania na naklejce UDT; 
 • języka, w jakim jest instrukcja obsługi; 
 • dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego; 
 • zgodność numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia. numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia. 

Rozglądając się nad podestem ruchomym warto pamiętać przede wszystkim o tym, do czego go potrzebujemy. Mnóstwo firm oferuje wiele usług od zakupu do wypożyczenia z całą masą różnorodnych maszyn dostosowanych do potrzeb klienta.  Zawsze dbaj o bezpieczeństwo oraz o sprawdzenie maszyny jak i osoby, która będzie ją obsługiwała. Dzięki temu efekt pracy będzie więcej niż zadowalający.