Podesty ruchome wykorzystywane przy pracy na wysokości

Podest ruchomy to sprzęt, który jest idealnym rozwiązaniem przy pracy na wysokości. Maszyny służące do podnoszenia dają możliwość komfortowego stanowiska pracy, zaoszczędzają czas a przede wszystkim wpływają na bezpieczeństwo. Tak zwane podnośniki koszowe czy nożycowe sprawdzają się nie tylko w budownictwie, ale także w przestrzeni branży usługowej. Ich zastosowanie jest szerokie, a więc warto wiedzieć podstawowe informacje. 

Do czego służą podesty ruchome? 

Składające się z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika oraz podwozia nadają się do transportu osób i do podnoszenia ciężkich materiałów. Zależnie od rodzaju, wysięgniki w podeście mogą być teleskopowe, przegubowe bądź przegubowo-teleskopowe. Maszyny są przejezdne, a więc ich mobilność, sprawia, że nie zabierają zbyt dużo przestrzeni. Platformy podobnie jak rusztowania są platformami roboczymi, na której można wykonywać prace na wysokościach. 

Rodzaje i budowa podestów ruchomych 

W zależności od przeznaczenia, budowa podestów różni się. Jednak pozostaje struktura, według której są konstruowane. 

 • Nadwozie i osprzęt sterowniczy, także kabina dla operatora, 
 • Dźwig podnoszący lub wysięgnik o różnym zakresie ruchomości, 
 • Platforma robocza, 

Najbardziej ogólne rodzaje: 

 • przewoźne 
 • stacjonarne 
 • samojezdne 
 • przejezdne wolnobieżne 
 • platformy załadowcze 

Urząd Dozoru Technicznego wydzielił podesty ruchome na dwie grupy: 

 • podesty ruchome przejezdne (I P) – podesty ruchome samojezdne montowane na podwoziach z napędem własnym oraz przystosowane do holowania 
 • podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe oraz podesty ruchome stacjonarne 

Podział podestów ruchomych samojezdnych ze względu na rodzaj napędu: 

 • spalinowe,  
 • elektryczne  
 • ręczne 

Dzięki różnorodności budowy maszyn można wybrać najbardziej przystosowane narzędzie pracy, tak aby bezpieczeństwo oraz efektywność były na wysokim poziomie. Należy także pamiętać, że korzystanie z podestów ruchomych wiąże się z odpowiedzialnością, dlatego powinna obsługiwać je osoba wykwalifikowana z uprawnieniami inaczej grozi to poważnym zagrożenia. 

Zastosowanie podestów ruchomych i zalety 

Już wiadome jest to, że podesty ruchome sprawdzają się w zadaniach na wysokości i z ciężarami. Warto zaznaczyć bardziej szczegółowo jaką szeroką gamę zastosowań oferują te maszyny. Wykorzystywane są na przykład w: 

 • myciu okien 
 • wycinki drzew 
 • pracach przy liniach wysokiego napięcia, 
 • pracach montażowych  
 • pracach budowlanych 
 • zbiórce owoców, 
 • malowaniu i czyszczeniu elewacji, 
 • akcjach strażackich 
 • w firmach zajmujących się różnego rodzaju produkcją, np. kotły 

Jakie są zalety podestów ruchomych? 

 • brak wysokich kosztów związanych z budową rusztowania, 
 • wszechstronność zastosowania – podesty ruchome niekoniecznie muszą stanowić platformę roboczą dla pracowników, świetnie nadają się także do przenoszenia ładunków na duże wysokości w bezpieczny i szybki sposób, 
 • szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce. 
 • Bezpieczeństwo pracy 
 • Sprawdzenie się na zewnętrz i wewnątrz budynków 

 Uprawnienia na podesty 

Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią przy takiej pracy, dlatego koniecznością jest by obsługa była prowadzona tylko przez operatora z uprawnieniami. Uprawnienia uzyskuje się po zakończeniu szkolenia i zdając egzamin UDT. Należy być pełnoletnim, posiadać prawo jazdy kategorii B i C a także nie można posiadać przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Nauka obsługi podestów ruchomych obejmuje zarówno przydatną wiedzę z zakresu budowy, zastosowania i bezpieczeństwa, jak i sprawdza tę wiedzę w praktyce na różnych rodzajach podnośników. Tak samo jak szkolenie, egzamin nadający uprawnienia na podesty ruchome składa się z dwóch części i odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po jego zdaniu uczestnik kursu otrzymuje legitymację potwierdzającą kwalifikacje i może podjąć pracę jako operator podestów ruchomych. 

Jeśli mowa o bezpieczeństwie i uprawnieniach, warto także wspomnieć o kilku równie ważnej informacji jaką są parametry podestów ruchomych. 

 • Udźwig nominalny Q – oznacza największe obciążenie (podawane w kg), jakie bezpiecznie może przenieść platforma podestu ruchomego w czasie pracy. 
 • Wymiary platformy roboczej – długość i szerokość rzutu poziomego, wraz z przedłużeniem platformy, podawane w metrach. 
 • Zasięg platformy roboczej – Zasięg platformy określa poziomy zasięg pomiędzy osią obrotu zwyżki przejezdnej, a skrajnym położeniem platformy. 
 • Maksymalna wysokość robocza zwyżki – To parametr, który określa maksymalną odległość pionową (wyrażoną w metrach) od poziomu ustawienia podestu ruchomego do poziomu, przy którym osoba znajdująca się w koszu lub na platformie może wykonywać bezpiecznie pracę. 
 • Prędkość podnoszenia i opuszczania platformy roboczej – Za pomocą m/s określa się prędkość pionowego przemieszczania platformy roboczej, obciążonej udźwigiem nominalnym.  
 • Obszar roboczy podestu ruchomego przejezdnego – Obszar roboczy to przestrzeń, która umożliwia użytkowanie platformy roboczej przy określonym udźwigu nominalnym Q i optymalnych warunkach pracy 

Zanim zaczniesz, sprawdź.  

Zostając w ryzach uważności, trzeba pamiętać, aby przed pracą sprawdzić sprzęt! Oto przydatna ściąga.   

Każdy podest posiada szczegółowe informacje na temat użytkowania i zachowania środków ostrożności i należy ich przestrzegać. Zasady BHP mogą zostać jedynie spełnione, gdy nabędzie się odpowiednią wiedzę o danej maszynie, z której się korzysta. Elementy, które koniecznie trzeba sprawdzić to: 

 • decyzja dozoru technicznego o dopuszczenia do eksploatacji; 
 • data wydania i ważności tej decyzji; 
 • data następnego badania na naklejce UDT; 
 • języka, w jakim jest instrukcja obsługi; 
 • dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego; 
 • zgodność numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia. numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia. 

Rozglądając się nad podestem ruchomym warto pamiętać przede wszystkim o tym, do czego go potrzebujemy. Mnóstwo firm oferuje wiele usług od zakupu do wypożyczenia z całą masą różnorodnych maszyn dostosowanych do potrzeb klienta.  Zawsze dbaj o bezpieczeństwo oraz o sprawdzenie maszyny jak i osoby, która będzie ją obsługiwała. Dzięki temu efekt pracy będzie więcej niż zadowalający.