Brännare för spis och panna

Arbetsbeskrivning.Det är mycket vanligt att man förväxlar namnet med spis när man köper en värmepanna. Det finns en liten, men ändå betydande, skillnad mellan de två. En spis värmer vanligtvis bara det rum där den är placerad, medan en värmepanna värmer hela lägenheten, huset eller till och med hela hyreshuset genom ett system av rörledningar som leds in i rummen. Den värme som genereras av spisen lagras och avges sedan långsamt. Trots dessa uppenbara skillnader är cooker det dominerande ordet i det polska språket. Dessutom har användningen av den felaktiga benämningen blivit populär inte bara i vardagligt tal utan även i professionella kretsar, bland annat på platser som sanitetslager och värmeverkstäder. Och därmed särskilt på platser där utbildning av intresserade kunder i ämnet bör genomföras. Detta är dock inte fallet och numera betyder båda namnen i princip samma sak, dvs. en apparat som värmer vår lägenhet eller vårt hus. Tyvärr har dock standardkokare betydligt flera nackdelar. Den viktigaste är naturligtvis den redan nämnda uppvärmningen av endast ett rum i huset. Den andra är oförmågan att kontrollera temperaturen, särskilt i gammaldags kakelugnar. När spisen brinner kan det helt enkelt bli för varmt i ett visst rum. Ett annat betydande problem är den ojämna fördelningen av värmen. Det kan vara för varmt bredvid spisen och otroligt svalt i ett hörn av rummet. På grund av detta har spisar numera en mer dekorativ funktion i inredningen. De används fortfarande ibland för att värma upp ett rum (vanligtvis vardagsrummet), men den allmänna värmekällan för huset är vanligtvis en robust och modern panna.

Palacz kotłów centralnego ogrzewania w skrócie CO zajmuje się konserwacją i obsługą pieca centralnego ogrzewania. Operator maszyn grzewczych wykorzystuje samoczynnie opalane piece celem wyprodukowania pary imitującej energię lub ciepło do obiektów użytkowych na przykład zakładów przemysłowych lub mieszkań w bloku. Odpala palniki olejowe bądź gazowe za sprawą przeznaczonej do tego celu zapalarki. Odpala ruszt mechaniczny oraz pulweryzator chcąc pokruszyć i dorzucić węgla do pieca. Ściśle sprawdza mierniki, temperaturę i ciśnienie biegu powietrza poprzez tablicę rozdzielczą lub pomiarową, aby mieć wpływ na intensywność regulowania danej operacji systemu kontrolnego samoczynnego spalania, regulatory dostarczające wodę, ruszty mechaniczne, pulweryzatory i palniki. Przy działaniu regulatorów lub zaworów przestawia prawidłowo dostarczane powietrze do ciśnienia i paliwa pary w piecu. Cały czas spogląda na kocioł i maszyny pomocnicze w celu ich prawidłowego działania, naprawia oraz dokonuje przeglądów pieca lub urządzeń. Ma możliwość przeprowadzenia testu wody napędzającej piec dobierając adekwatne chemikalia. Może również rejestrować odczytów przyrządów pomiarowych, danych i mierników, na przykład rezultaty badanej wody i zakres wysłużonego paliwa. Wykonuje czynności między innymi związane z badaniem wody, czyszczeniem zaworów, zbiorników paliwa, naprawia, dostarcza paliwa oraz wody, konserwuje izolację, kruszy węgiel. Podstawowym jego sprzętem są mierniki sprawdzania wody, narzędzia (młotki, klucze, szczypce), komplet do badania przydatności zaworów, miernik lub tester ciśnienia pary, komplet do badania wody, przyrządy hydrauliczne (klucze hydrauliczne, gwintownice, miernik lub tester pola elekromagnetycznego produkowanego przez silniki elektryczne, miernik elektryczny, tester do sprawdzania szczelności połączeń gazowych i urządzeń. Wykonywany zawód najczęściej przydatny jest w zakładach usługowych i produkcyjnych, w których do wytworzenia potrzebna jest para na przykład w przemyśle chemicznym, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu spożywczego, szpitalach, przemyśle tworzyw sztucznych, żeglugi, pralni parowych i tym podobnych.

Vi kan klassificera olika typer av pannor:

 1. När det gäller deras makt:
  • med den lägsta effekten på 4-65 kilowatt.
  • med en genomsnittlig effekt på 72-1 750 kilowatt.
  • med den högsta effekten 1860 - 15 000 kilowatt.
 2. Av design:
  • stål
  • Särskilt
  • gjutjärn
 3. Med tanke på typen av värmeöverföringsmedium:
  • vattnig:
   • låg temperatur
   • Hög temperatur
  • ånga
 4. Vi tar också hänsyn till hur bränslet brinner:
  • med botteneldning.
  • med bästa förbränning.
 5. Med hänsyn till möjligheten till förflyttning:
  • stationär
  • mobil
 6. På grund av det bränsle som används:
  • fast bränsle.
  • för flytande bränsle.
  • för gasformiga bränslen.
  • elektrisk
 7. Med tanke på vilken typ av brännare som används:
  • med en blåslampa (fläktbrännare).
  • med en atmosfärisk brännare (injektorbrännare).
  • retort
 8. Med tanke på de funktioner som utförs:
  • Enfunktionell
  • dubbla användningsområden
 9. Med hänsyn till avgasernas temperatur:
  • klassisk
  • kondensering
 10. Om man hänvisar till det sätt på vilket uppvärmningsmedlet cirkulerar:
  • med gravitationscirkulation.
  • med tvångscirkulation.
 11. På grund av de bränslen som används:
  • Enbart bränsle
  • flerbränsleeldning
 12. Med tanke på fördelningen av uppvärmda områden:
  • enkel dragning.
  • multi-train.
 13. Enligt typ av förbränningskammare:
  • med öppen förbränningskammare.
  • med sluten förbränningskammare.
 14. Hänvisar till ödet:
  • uppvärmning
  • energisk
  • Bransch.
  • teknisk
 15. Och med hänsyn till de strukturella och tekniska lösningarna:
  • handmatad.
  • halvautomatisk.
  • med automatisk bränsletillförsel.

Risker och förebyggande av dem i en CO-rökares arbete.Faror i samband med arbetet med en spis för centralvärme.

 • Arbete i buller är en mycket vanlig orsak till hörselnedsättning. Trötthet och ohälsa utlöses också av fuktiga och varma klimat.
 • Hudskador, sensibilisering, synnedsättning, andningsproblem efter användning av kemikalier och ämnen som används i ugnar.
 • Kolmonoxidförgiftning och bränder orsakade av bränsleförbränning.
 • Risken för brännskador är stor för de som arbetar med pannorna.

Arbetet som centralvärmekokare innebär inte bara de ovan nämnda riskerna utan påverkas också i hög grad av miljön och de faktorer som han eller hon arbetar i.

Faktorer som orsakar olyckor:

 • Arbete på hög höjd (stegar, trappor, plattformar, metallkonstruktioner); risk för att halka och falla från stora höjder.
 • Våta, hala eller ojämna ytor som orsakar halka eller snubblande.
 • Möjlig skada på grund av dåligt säkrade fallande maskiner.
 • Skarpa instrument eller deras kanter som kan leda till punkteringar eller skärsår.
 • Risken för brännskador genom elektricitet, hett vatten, ånga eller heta ytor. Det är också farligt om pannan används felaktigt, eftersom det till och med finns risk för att pannan spricker. Det finns olja, bränsle eller gas överallt, vilket kan leda till en explosion.
 • Hypoxi som orsakas av att man befinner sig i ett rum med otillräckligt med syre.
 • Även dödlig kolmonoxidförgiftning orsakas oftast av felaktig luftkonditionering.

Åtgärder som ska vidtas för att förebygga livs- och hälsofarliga situationer.

Skyddsskor med halkfria sulor måste användas. Det är också nödvändigt att använda extrautrustning som skyddar mot fall från höjd. Kontrollera regelbundet och justera brännarnas funktion för att förhindra att kolmonoxid, kväveoxider och svaveloxider bildas beroende på vilket bränsle som används och kiseldioxidstoft. Installera allmän ventilation mot luftförorening och vid behov ytterligare lokal ventilation. Bär långärmade skjortor och skyddshandskar mot kemiska ämnen och använd skyddskräm. Använd ögonskydd (svetsglasögon eller skyddsglasögon). Utför regelbundna inspektioner av pannor för att upptäcka skador på komponenter (planera mindre reparationer i förväg). Använd hörselskydd. Ersätt hydrazin (har cancerframkallande effekter på människor) med nyttigare och mindre farliga ersättningsämnen. Använd andningsskydd vid underhåll och annat arbete där damm kan släppas ut i atmosfären. Använd säkra metoder för att hantera och lyfta skrymmande eller tunga föremål och laster och använd mekanisk utrustning som underlättar lyft och bärande på rätt sätt. Installera skyddsåtgärder (skyddsräcken, ledstänger) på plattformar, stegar och trappor för att skydda mot fall från höjd.