UDT/G1, G2, G3/BHP-kvalifikasjoner og koronavirus? - MED OSS! OSO nettbaserte kurs!

Kjære herrer,

CSO implementerer utdanning #BHP #UDT #TDT #G1, G2, G3 ved hjelp av moderne teknologi og Internett, i form av nettbasert e-læring og webinarer - lyd- og videooverføring i sanntid.

Våre e-kurs #UDT #TDT #G1, G2, G3 #BHP og #Heights i konstruksjonstilgang, samt for #Hooks eller #Sygnalists er tilgjengelige på

Når opplæringen er bestilt:

 1. Du vil få tilgang i form av en innloggingskode og et passord for å logge deg på konferanserommet på strefa.edu.pl.
 2. Foreleseren gjennomfører undervisningen "live" ved hjelp av aktivitetsbaserte metoder, blant annet gjennom forelesninger, oppgaver, quiz og diskusjoner og spørreundersøkelser/tester.
 3. Etter opplæringen tester han deltakernes kunnskaper, enten muntlig eller gjennom en elektronisk test.
"/

zone.edu.pl er ikke bare tilgang til materiell, opplæringsvideoer og UDT-testgeneratoren, men også virtuelle rom der man kan ha kontakt med kurslederen. Hver deltaker får tilgang til opplæringen på et avtalt tidspunkt ved å logge seg på systemet vårt ved hjelp av for eksempel et nettbrett eller en bærbar datamaskin på jobben eller hjemme.

Systemet gjør det mulig for undervisere å tilby PPTX/PDF-multimediapresentasjoner, filmprojeksjoner og lyd-/videooverføring i sanntid - webinarer.

Senteret tilbyr også nettbasert opplæring i form av webinarer for en organisert gruppe personer på deres kontorer og i lokaler hos kunden. Minimumskravet er en stabil internettforbindelse, en projektor eller TV og en datamaskin, f.eks. en bærbar PC med eksterne høyttalere (videokonferansesett kan leies/leveres).

Hvis det er behov for å arrangere praktisk undervisning, arrangerer senteret slik undervisning og UDT- og TDT-eksamener. SEPsom gjennomføres av eksterne kvalifikasjonskomiteer i senterets undervisnings- og læringsfasiliteter og i kundens lokaler. Undervisningen kan planlegges individuelt for hver enkelt deltaker eller i små grupper på 3 til 8 personer.

De ovennevnte løsningene er basert på undervisning basert på aktiveringsmetoder, samtidig som en slik form reduserer opplæringstiden ved blant annet å pendle til teoretiske gruppetimer. Metodene som er presentert ovenfor, minimerer også effektivt den forretningsmessige og faglige risikoen.

Vi ser frem til å samarbeide med deg.

REGISTRERING: +48 504 477 077

VI TILBYR OPPLÆRING I:

 • SEP:
  • G-1 (elektroteknikk)
  • G-2 (varme, kompressorer)
  • G-3 (gasser)
  • inspeksjons- og målearbeid på elektrisk utstyr og elektriske installasjoner
 • gaffeltrucker
  • løfting (håndtering)
  • Høylager / Elektrisk
  • forbrenningsmotorer med LPG-sylinderbytte (service)
  • løfte operatøren med lasten (håndtering)
  • med variabelt overheng (drift)
  • Gaffeltrucker (vedlikehold)
 • teleskopløftere, Manitou, (drift)
 • mobile plattformer (drift)
  • sakselifter og frihjulsbomlifter (drift)
  • mobile plattformer edderkopper (operatør)
  • arbeidsplattformer, lastebilmonterte plattformer (service)
  • sakselift, bomlift MEWP ISO 18878 (håndtering)
  • Hengende (service)
  • stasjonær
  • mast
  • Vedlikeholder av UDT-utstyr
  • arbeidsplattformer (vedlikehold)
  • lasting, inkludert passasjertransport (vedlikehold)
  • stasjonær, anheng og mast (vedlikehold)
  • på jernbanekjøretøy (vedlikehold)
  • på jernbanekjøretøy (drift)
 • utstyr for funksjonshemmede (vedlikehold)
 • kurs i stor høyde (fjellklatring), hvorav: industriklatrer; høydeopplæring på nivå 1; tauopplæring; IRATA-autorisasjoner
 • høydeopplæring: håndtering av seler/ seler/ arbeid i høyden håndtering av personlig verneutstyr
 • kraner:
  • styres fra arbeidsplanet og fra førerhuset for generell/spesiell bruk (drift)
  • generelle og/eller spesielle formål (vedlikehold)
 • generelle og/eller spesialvinsjer og vinsjer som styres fra arbeidsnivået og førerhuset (håndtering)
 • generelle og/eller spesielle vinsjer og taljer (vedlikehold)
 • kraner:
  • tårn (tjeneste)
  • tårn (vedlikehold)
  • selvgående / kraner (håndtering)
  • kraner (fellesnavn) - mobilkraner (håndtering)
  • selvgående / kraner (vedlikehold)
  • Mobil HDS (håndtering)
  • Mobil HDS (vedlikehold)
  • stasjonær (service)
  • stasjonær (vedlikehold)
  • jernbaner og på skinnegående kjøretøy (drift)
  • jernbane (drift)
  • jernbaner og på skinnegående kjøretøy (vedlikehold)
  • skipsbygging og havn (vedlikehold)
  • om bord (vedlikehold)
  • flytende (vedlikehold)
  • om bord (drift)
  • flytende (håndtering)
 • UNO - Utstyr for fylling og tømming av transporttanker for farlige stoffer
 • sveising og sveising av plast (i henhold til ISO13067, elektrosveising og stumpsveising)
 • krok, signalmann (sikker bruk av stropper)
 • krokrigger
 • Signalgiver/Slinger (bankmann) kroksignalgiver
 • lagerkraner (vedlikehold)
 • lagerkraner (drift)
 • vareheiser (tjeneste)
 • vareheiser (vedlikehold)
 • skipsheiser
 • taljer for løfting av last, inkludert kjøretøy (vedlikehold)
 • jekker for løfting av jernbanekjøretøy (vedlikehold)
 • kjøretøymonterte jekker, inkludert forskyvnings- og nivelleringsanordninger for oppheng og justering av kontaktledningen (vedlikehold)
 • skipsheiser
 • containerhåndteringsutstyr - Reachstacker, Kalmry
 • kraner:
  • konstruksjon (heiser) (drift)
  • Passasjerer, gods (heiser) (service)
  • elektrisk drevne passasjer- og godskjøretøy (vedlikehold)
  • Person- og godskjøretøy med hydraulisk drift (vedlikehold)
  • konstruksjon (vedlikehold)
 • acetylon-oksygen-, plasma- og elektrisk skjæring
 • sveising
 • lodding (sveisemetode)
 • sveising av optiske fibre
 • sandmaler
 • stillasbygger
 • gravemaskiner
 • TDT
 • UDT
 • trekkvogner for flytting av vogner på spor
 • lasting, lossing eller overføring av utstyr (drift/vedlikehold) i håndteringslinjer
 • Trykkutstyr - Transportable tanker - Flasker (oksygen, nitrogen, argon, hydrogen, luft)
 • inspeksjoner av stropper, Inspeksjoner av stropper
 • opplæring i helse og sikkerhet
  • for arbeidstakere
  • for ingeniører og teknisk personale
  • for nyansatte medarbeidere
  • for personer som utfører farlig arbeid
  • for administrativt personale og kontoransatte
  • for arbeidsgivere og ledere
  • for helse- og sikkerhetstjenesten på arbeidsplassen
 • juridisk arbeidsbeskyttelse
 • førstehjelp
 • brann
 • HACCP

Se også