Uprawnienia UDT/G1, G2, G3/BHP, a koronawirus? – U NAS TAK! Kursy online OSO!

Szanowni Państwo,

OSO wdraża edukację #BHP #UDT #TDT #G1, G2, G3 przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i Internetu, w formie on-line czyli e-learningu oraz webinariów – transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Nasze E-Kursy #UDT  #TDT #G1, G2, G3  #BHP oraz #Wysokościowe w dostępie budowlanym, a także dla #Hakowych czy #Sygnalistów są dostępne na stronie

Po zamówieniu szkolenia:

 1. Otrzymasz dostęp w formie loginu i hasła do zalogowania się w pokoju konferencyjnym na stronie strefa.edu.pl.
 2. Wykładowca prowadzi zajęcia zdalnie „na żywo”, stosując metody aktywizujące, kształci uczestników, m.in.: poprzez wykład, zadania, quizy i dyskusję oraz ankiety/testy.
 3. Po szkoleniu sprawdza wiedzę uczestników, w formie ustnej lub elektronicznego testu.
"/

strefa.edu.pl to nie tylko dostęp do materiałów, filmów szkoleniowych oraz generatora testów UDT ale także wirtualne pokoje, służące do połączenia się z trenerem. Każdy z uczestników uzyskuje dostęp do szkolenia w uzgodnionym terminie, logując się w naszym systemie z wykorzystaniem np. tabletu lub laptopa w pracy lub w domu.

System umożliwia trenerom prezentację multimedialną PPTX/PDF, projekcje filmów oraz transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym – webinaria.

Ośrodek zapewnia również kształcenie on-line w formie webinarium dla zorganizowanej grupy osób w ich biurach oraz salach u Klienta. Minimalne wymaganie to stabilne łącze internetowe, projektor lub TV i komputer np. laptop z zewnętrznymi głośnikami (istnieje możliwość wypożyczenia/wysłania zestawu do Video konferencji).

W przypadku zapotrzebowania na organizację zajęć praktycznych Ośrodek organizuje takie zajęcia oraz egzaminy UDT, TDT SEP, które są prowadzone przez zewnętrzne Komisje kwalifikacyjne w bazach dydaktyczno-technicznych Ośrodka oraz siedzibach Klienta. Zajęcia mogą być planowane wg harmonogramu dla każdego uczestnika indywidualnie lub dla małych grup liczących od 3 do 8 os.

Powyższe rozwiązania bazują na nauczaniu opartym na metodach aktywizujących, jednocześnie taka forma skraca czas kształcenia m.in. o dojazdy na grupowe szkolenia teoretyczne. Zaprezentowane powyżej metody również skutecznie minimalizują ryzyko biznesowe, jak i zawodowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

ZAPISY: +48 504 477 077

OFERUJEMY SZKOLENIA  Z  ZAKRESU:

 • SEP:
  • G-1 (elektroenergetyka)
  • G-2 (ciepło, sprężarki)
  • G-3 (gazy)
  • prace kontrolno – pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
 • wózki widłowe
  • podnośnikowe (obsługa)
  • wysokiego składowania / Elektryczne
  • spalinowe z wymianą butli LPG (obsługa)
  • unoszące operatora wraz z ładunkiem (obsługa)
  • ze zmiennym wysięgiem (obsługa)
  • wózki jezdniowe – widłowe (konserwacja)
 • ładowarki teleskopowe, Manitou, (obsługa)
 • podesty ruchome (obsługa)
  • zwyżki nożycowe i wysięgniowe wolnobieżne (obsługa)
  • podesty przewoźne pająki (obsługa)
  • podnośniki koszowe, zwyżki na samochodach (obsługa)
  • scissor lift, boom lift MEWP ISO 18878 (obsługa)
  • wiszące (obsługa)
  • stacjonarne
  • masztowe
  • konserwatora urządzeń UDT
  • podnośniki koszowe / zwyżki (konserwacja)
  • załadowcze, w tym do transportu osób (konserwacja)
  • stacjonarne, wiszące oraz masztowe (konserwacja)
  • na pojazdach kolejowych (konserwacja)
  • na pojazdach kolejowych (obsługa)
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych (konserwacja)
 • kurs wysokościowy (alpinistyczny), w tym: alpinista przemysłowy ; szkolenia wysokościowe 1 stopnia; szkolenie dostęp linowy ; uprawnienia IRATA
 • szkolenie wysokościowe: obsługa szelek, uprzęży/praca na wysokość obsługa środków ochrony indywidualnej
 • suwnice:
  • sterowane z poziomu roboczego i z kabiny ogólnego / specjalnego przeznaczenia (obsługa)
  • ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia (konserwacja)
 • wciągarki i wiciągarki sterowane z poziomu roboczego i kabiny ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia (obsługa)
 • wciągarki i wciągarki ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia (konserwacja)
 • żurawie:
  • wieżowe (obsługa)
  • wieżowe (konserwacja)
  • samojezdne / dźwigi (obsługa)
  • dźwigi (nazwa potoczna)– żurawie samojezdne (obsługa)
  • samojezdne / dźwigi (konserwacja)
  • przenośne HDS (obsługa)
  • przenośne HDS (konserwacja)
  • stacjonarne (obsługa)
  • stacjonarne (konserwacja)
  • kolejowe i na pojazdach kolejowych (obsługa)
  • szynowe (obsługa)
  • kolejowe i na pojazdach kolejowych (konserwacja)
  • stoczniowe i portowe (konserwacja)
  • pokładowe (konserwacja)
  • pływające (konserwacja)
  • pokładowe (obsługa)
  • pływające (obsługa)
 • UNO – Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych
 • zgrzewanie i spawanie tworzyw sztucznych (wg. ISO13067, elektrooporowe i doczołowe)
 • hakowy, sygnalista (bezpieczna eksploatacja zawiesi)
 • rigger hakowy
 • Signaller/Slinger (banksman) hakowy-sygnlista
 • układnice magazynowe (konserwacja)
 • układnice magazynowe (obsługa)
 • wyciągi towarowe (obsługa)
 • wyciągi towarowe (konserwacja)
 • wyciągi statków
 • dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów (konserwacja)
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych (konserwacja)
 • dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym, w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej (konserwacja)
 • wyciągi statków
 • urządzenia do manipulacji kontenerami – Reachstacker, Kalmry
 • dźwigi:
  • budowlane (windy) (obsługa)
  • osobowe, towarowe (windy) (obsługa)
  • osobowe i towarowe z napędem elektrycznym (konserwacja)
  • osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym (konserwacja)
  • budowlane (konserwacja)
 • cięcie palnikiem acetylonowo-tlenowym, plazmowym i elektrycznym
 • spawanie
 • lutowanie (metoda spawania)
 • spawanie światłowodów
 • piaskarz-malarz
 • montażysta rusztowań
 • koparki
 • TDT
 • UDT
 • przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych (obsługa / konserwacja)
 • urządzenia ciśnieniowe – Zbiorniki przenośne – butle (tlen, azot, argon, wodór, powietrze)
 • przeglądy zawiesi, Kontrole zawiesi
 • szkolenie BHP
  • dla pracowników robotniczych
  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych
  • dla nowo zatrudnionych pracowników
  • dla osób wykonujących prace niebezpieczne
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla służby BHP
 • prawna ochrona pracy
 • pierwsza pomoc
 • poż
 • HACCP

Zobacz także: