Grunnleggende teknisk opplæring (BTT-kurs) - Mekanisk 

Modul for grunnleggende teknisk opplæring i mekanikk - for de som arbeider i vindturbinmiljøet. 

CSO Operatøropplæringssenter inviterer deg hjertelig til kurset Basic Technical Training (BTT) - Mechanical.  

Kurset BTT - Mekanisk opplæring er utviklet for deg som ønsker å tilegne deg de nødvendige mekaniske ferdighetene som kreves for å jobbe som vindturbintekniker. Ved å delta på kurset vil du få den kunnskapen og de praktiske ferdighetene som trengs for å utføre grunnleggende mekaniske oppgaver i vindturbinområdet på en sikker måte. 

Vårt hovedmål er å forberede de ansatte på å utføre arbeidsoppgavene sine på riktig måte i et vindturbinmiljø. Deltakerne på kurset vil lære sikre arbeidsprosedyrer og, under veiledning av erfarne teknikere, lære å utføre grunnleggende mekaniske oppgaver. 

På senteret vårt legger vi stor vekt på muligheten til å tilegne seg kompetanse og kunnskap under veiledning av eksperter på området. Senteret vårt tilbyr BTT-mekaniske kurs over hele landet, både på hovedkontoret vårt i Warszawa og ute i felten, både i form av åpne og lukkede kurs. Hvis du bestemmer deg for å delta i vår opplæring i arbeid i høyden, kan du regne med attraktive økonomiske betingelser. 

BTT Mekanisk kurs - hovedmål 

Opplæringen tar sikte på å gi deltakerne den teoretiske kunnskapen og de praktiske ferdighetene som trengs for å kunne utføre mekaniske oppgaver i forbindelse med vindturbiner på en effektiv måte. 

BTT Mekanisk kurs - program 

BTT - Mechanical, eller Basic Technical Training - Mechanical-modulen, er utviklet i samsvar med kravene fra Office of Technical Inspection og gjeldende lovgivning. Vår prioritet er å formidle den mest relevante informasjonen om sikker utførelse av mekaniske oppgaver rundt vindturbiner. I løpet av de teoretiske og praktiske delene vil deltakerne få kunnskap om de viktigste komponentene i mekaniske systemer, personlig verneutstyr og lære om potensielle farer, samtidig som de utvikler de manuelle ferdighetene som trengs for å jobbe i dette miljøet. 

Den mekaniske modulen er en del, bestående av tre moduler, av et omfattende grunnleggende teknisk opplæringskurs. Deltakerne kan fullføre modulene i hvilken som helst rekkefølge. Opplæringen gjennomføres under veiledning av en erfaren tekniker. Kurset bruker sikre driftsprosedyrer og egnet personlig verneutstyr (PPE) i samsvar med GWO-standardene.  

Opplæringsprogrammet omfatter blant annet 

 • en forståelse av de viktigste komponentene i mekaniske systemer og de grunnleggende prinsippene for drift av vindturbiner, 
 • gjenkjenne potensielle farer og risikoer forbundet med arbeid på mekaniske systemer, 
 • lære prinsippene for sveisede og boltede forbindelser, inkludert å utføre kontroller av disse forbindelsestypene, 
 • praktiske ferdigheter i bruk av håndverktøy for stramming og måling, 
 • korrekt bruk av hydraulisk moment- og strammeverktøy, 
 • lære om hvordan bremsesystemet og girkassen fungerer og hvordan de kontrolleres, 
 • lære om azimutsystemets, kjølesystemets og smøresystemets funksjoner og hvordan de styres, 
 • forstå funksjonen til avbøyningssystemet. 

BTT Mekanisk kurs - sertifisering  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Vår BTT - Mechanical-opplæring gjennomføres i henhold til gjeldende GWO-standard. 

Når kurset er fullført, vil deltakerne motta et GWO BTT Mechanical Module-sertifikat som bekrefter at de er kvalifisert for grunnleggende mekaniske oppgaver i et vindturbinmiljø. Sertifikatet er det offisielle beviset på at opplæringen er fullført og bekrefter ferdighetene som er tilegnet. 

Sertifikat.  

BTT Mekanikk - opptakskrav 
For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • passende arbeidsklær og fottøy, samt hansker, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort, 
 • den øvre vektgrensen for en elev er 135 kg. 

BTT Mekanisk kurs - kostnad  

Prisen for BTT - Mekanisk opplæring fastsettes på individuell basis. Den påvirkes av antall personer som deltar på kurset. Det gis attraktive rabatter for større grupper. 

BTT Mekanisk kurs - sted 

Vår opplæring Opplæringen foregår på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler og reiser til et sted som passer for kunden. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Du er hjertelig velkommen til OSO Operators' Training Centre for Basic Technical Training (BTT) - Mechanical courses, i Warszawa og i hele landet. 

Se også