Kurs i sjööverlevnad (SS) 

Kurs Przetrwanie na morzu – dla osób pracujących w środowisku morskich farm wiatrowych  

OSO Operatörsutbildningscenter serdecznie zaprasza na kurs Sea Survival (SS) – Przetrwanie na morzu.  

Nasze szkolenie Sea Survival koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz odpowiednim zachowaniem się na obszarze wód otwartych, od linii brzegowej aż po turbinę wiatrową na morzu (offshore). Uczestnik po skończonym kursie będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne działanie i podejmowanie prewencyjnych kroków na każdym etapie działań morskich – od obszaru brzegowego aż po instalację na morzu lub turbinę wiatrową (WTG). 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do skutecznej pracy poza obszarem lądowym, zawsze zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Sea Survival. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy Sea Survival na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Przetrwanie na morzu, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Kurs Sea Survival – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę niezbędną do zrozumienia wielu istotnych zagadnień związanych z pracą w obszarze farm morskich. Kurs ma na celu wykształcenie właściwych nawyków zachowania się zarówno w typowych, codziennych sytuacjach, jak i w przypadkach awaryjnych w kontekście energetyki wiatrowej na morzu. Dzięki połączeniu teorii z praktyką program szkoleniowy zapewnia kompleksowe przygotowanie do radzenia sobie i przetrwania na otwartym morzu. 

Kurs Sea Survival – program 

Szkolenie GWO Sea Survival dotyczy głównie praktycznych zajęć przeprowadzanych w warunkach wodnych, mających na celu przygotowanie uczestników do radzenia sobie na otwartym morzu. Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane, ale pozwoli ono na skuteczne opanowania manewrów w tego typu środowisku. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia prawne związane z pracą na morzu oraz wprowadzenie do pojęć takich jak MOB, PLB, SAR i GDMSS.  

Kurs skupia się na zagrożeniach charakterystycznych dla środowiska morskiego, takich jak szok termiczny, hipotermia czy ryzyko podtopienia. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z bezpieczną ewakuacją w sytuacjach zagrożenia oraz właściwym zachowaniem się podczas przemieszczania się między turbiną a jednostką transportującą (CTV). Program obejmuje także naukę ratowania siebie i innych osób oraz sposoby właściwego wzywania pomocy ratunkowej. 

Po ukończeniu szkolenia Sea Survival uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • organizacji przestrzeni i obowiązujących przepisów na morskich farmach wiatrowych, aby kursanci byli świadomi swoich ról, zadań i zasad panujących w tym środowisku, 
 • zrozumienia znaczenia właściwego ubioru i zachowania się w obszarze morskich farm wiatrowych, 
 • rozpoznawania i skutecznej reakcji na symptomy szoku termicznego, hipotermii oraz zagrożenia utonięciem w warunkach morskich, 
 • odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z osobistego sprzętu ratunkowego (LSA) i sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym pełne zrozumienie ich funkcji i ograniczeń, 
 • globalnego systemu łączności i alarmowania GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) oraz procedur poszukiwania i ratowania (SAR), 
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących na morzu, 
 • rozpoznania zagrożeń i ryzyka związanego z przemieszczaniem się oraz skutecznego stosowania środków zapobiegawczych zgodnie z procedurami i wyposażeniem LSA i ŚOI dostępnym na miejscu, 
 • bezpiecznego zachowania się na instalacjach, statkach oraz turbinach wiatrowych w różnych warunkach, w tym w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych, 
 • bezpiecznego przenoszenia się razem ze sprzętem między nabrzeżem a statkiem oraz między statkiem a turbiną wiatrową, 

Nasz kurs umożliwi także zdobycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach Man Overboard (MOB). 

Kurs Sea Survival – certyfikacja  

CSO Operator Training Centre är ackrediterat av DNV och GWO. 

Nasze szkolenie Sea Survival przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji i umiejętności do pracy w obszarze morskich farm wiatrowych. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do bezpiecznej pracy na otwartym morzu. 

Giltighetstiden för certifikatet är 24 månader. Vi rekommenderar att deltagarna uppdaterar sin utbildning innan denna period löper ut för att hålla sina kvalifikationer och kunskaper uppdaterade. 

Kurs Sea Survival – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

För att få delta i utbildning som rör arbete på hög höjd finns det vissa krav som måste uppfyllas: 

 • Minimiålder 18 år, 
 • Minst gymnasieutbildning, 
 • ett aktuellt intyg från en företagsläkare som intygar att det inte finns några hälsorelaterade hinder för att arbeta på en höjd av mer än tre meter, 
 • socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring, 
 • har ett WINDA ID-nummer, 
 • Ett korrekt ifyllt medicinskt frågeformulär, 
 • odzież potrzebna do przebywania w środowisku wodnym, 
 • betald utbildningsavgift, 
 • en giltig identitetshandling, t.ex. ett identitetskort. 

Maximalt antal deltagare per grupp är 10-12.   

Kurs Sea Survival – koszt  

Opłata za szkolenie Sea Survival jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs Sea Survival – miejsce prowadzenia zajęć 

Vår utbildning odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

På vår webbplats finns information om öppna kurser. Om du är intresserad av sluten utbildning uppmanar vi dig att kontakta vårt centrum så att vi kan ta fram ett personligt erbjudande som är anpassat efter dina behov. 

Om du har några frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta Telefon- eller e-postkontakt. Vårt team är redo att svara på alla frågor och skingra alla tvivel. Du är också välkommen att besöka vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande och förbereder en offert för intresserade parter. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Sea Survival – Przetrwanie na morzu w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Se även: