Kurs for avisingsmaskiner

CSO Operatøropplæringssenter inviterer deg til avisingskursene vi tilbyr for dem som ønsker å få den nødvendige sertifiseringen for å betjene denne typen utstyr på flyplasser.avisere er utstyr som er utviklet for å avise fly. Formålet er å fjerne laget av frossen is fra flyets overflate og deretter beskytte flyet mot ytterligere isdannelse. Avisingen utføres før flyet tar av på rullebanene på asfalten. Det foregår ved at en ansatt i en lift sprøyter en blanding av glykol og vann på flyets overflate ved riktig temperatur. Det er kvalifiserte operatører som er ansvarlige for å betjene heisene, og de må ha den nødvendige autorisasjonen til å gjøre dette.

I løpet av kursene får deltakerne omfattende kunnskap om teorien bak bruken av avisingsutstyr, prinsippene for helse og sikkerhet, og de deltar også i praktiske aktiviteter.

Tilgjengelig på senteret vårt opplæring for flybesetningen er utviklet i samarbeid med erfarne spesialister på området og basert på gjeldende lovgivning.

Vi inviterer deg til å gjøre bruk av vårt tilbud!

Se også