Szkolenie na prace kontrolno-pomiarowe

prace kontrolno-pomiarowe

Firma “OSO” zajmuje się szkoleniami z zakresu prac pomiarowo-kontrolnych i nie tylko. Celem naszego ośrodka jest przekazanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzania prac w dziedzinie energetycznej. Na szkoleniu zapoznasz się z sposobami wykonywania pomiarów przy instalacjach elektroenergetycznych i nie tylko. Dzięki nam zdobędziesz nowe kwalifikację i rozszerzysz swoje umiejętności.

Program szkolenia

W naszym ośrodku zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami, potrzebnymi do wykonywania zawodu elektryka. Program kursu zawiera część teoretyczną, która później jest wykorzystywana w zadaniach praktycznych. Zajęcie prowadzone są w oparciu o wykorzystywanie zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Każdy wykonany pomiar kończy się przygotowaniem protokołu z wnioskami.

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do zdania pozytywnie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru.

Główne zagadnienia do egzaminu z dozoru to m.in.:

 • miarka instalacji elektroenergetycznej.zasady postępowania w razie awarii, pożaru bądź innego zagrożenia
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony podczas pracy
 • zasady postępowania przy programowaniu urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem użytku paliwa i energii
 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci
 • przepisy dotyczące budowy, instalacji i sieci urządzeń pomiarowych
 • zasady dysponowania urządzenia przyłączonego do sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Główne tematy poruszane do zdania egzaminu z eksploatacji to m.in.:

 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • zasady budowy urządzeń, sieci i instalacji
 • instrukcja postepowania w razie zagrożenia
 • zasady i instrukcje eksploatacji
 • zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony.

Praca po kursie

elektryk sprawdza napięcie w włączniku światła.Po ukończonym kursie, będziesz mógł wykonywać m.in.:

 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary rezystancji kabli
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary impedancji pętli zwarcia.

Kto może przystąpić do szkolenia?

Aby wziąć udział w szkoleniu kontrolno-pomiarowym, nie jest wymagane wykształcenie zawodowe. Od kursanta jest wymagana pełnoletność, wykształcenie minimum podstawowe i orzeczenie lekarskie, w którym nie ma żadnych przeciwskazań do wykonywania pracy. Dodatkowo można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadany zakres wiedzy w dziedzinie elektroenergetycznej.

Egzamin

Po ukończeniu szkolenia z łatwością podejdziesz do zdania pozytywnie egzaminu na uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych przy instalacjach elektroenergetycznych do 1kV. Do egzaminu można przystąpić od razu po skończonym szkoleniu. Test jest przeprowadzony przed Komisją Kwalifikacyjną w postaci ustnej, po którym uzyskać można Państwowe Świadectwo Kwalifikacji.

Gdzie przeprowadzamy szkolenia?

Nasze kursy i szkolenia są przeprowadzane w całej Polsce. Siedziba firmy mieści się w Warszawie, ale przeprowadzamy kursy na terenie całej Polski.

Zapoznaj się z innymi kursami i szkoleniami.

W swojej ofercie posiadamy takie szkolenia i kursy jak:

Pytania i odpowiedzi:

Czy aby wziąć udział w szkoleniu na prace kontrolno-pomiarowe muszę być elektrykiem?

Nie, aby przystąpić do szkolenia wystarczy posiadać wykształcenie minimum podstawowe.

Czy w ofercie szkoleniowej przygotowujecie kursantów do postępowania w wypadku pożaru?

Tak, bezpieczeństwo podczas pracy jest najważniejsze i przygotowujemy kursantów do odpowiedniego postępowania w razie wszelkich awarii, nawet pożaru.

Czy w swojej ofercie macie kursy G1?

Tak, posiadamy bardzo szeroka ofertę szkoleniową, są w niej m.in. szkolenia G1, G2 i G3.

Zobacz także: