Opplæring i inspeksjons- og målearbeid

kontroll- og målearbeid

Selskapet "OSO" driver med opplæring innen blant annet måle- og kontrollarbeid. Målet med senteret vårt er å gi deg den nødvendige kunnskapen for å utføre arbeid innen energiområdet. I løpet av opplæringen lærer du blant annet å utføre målinger på elektriske installasjoner. Hos oss får du nye kvalifikasjoner og utvidet din kompetanse.

Opplæringsprogram

I vår sentrum blir du kjent med det viktigste du trenger for å bli elektriker. Kursopplegget omfatter en teoretisk del, som deretter brukes i praktiske oppgaver. Undervisningen er basert på bruk av avansert måleutstyr. Hver måling som utføres, avsluttes med utarbeidelse av en protokoll med konklusjoner.

Målet med kurset er å forberede eleven til å bestå kvalifikasjonsprøven for drift og tilsyn.

Hovedproblemstillingene for undersøkelsen i tilsyn Disse inkluderer:

 • måling av det elektriske anlegget.regler som skal følges i tilfelle en ulykke, brann eller annen nødsituasjon
 • forskrifter om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • prinsipper for programmering av utstyr, installasjoner og nettverk med hensyn til drivstoff- og energibruk
 • bestemmelser om tilkobling av utstyr og installasjoner til nettet
 • regler for konstruksjon, installasjon og nettverkstilkobling av målerutstyr
 • regler for avhending av utstyr som er tilkoblet nettet
 • prinsipper og betingelser for utførelse av inspeksjons-, måle- og monteringsarbeid.

De viktigste emnene som dekkes for å bestå eksamen i Drift Disse inkluderer:

 • prinsipper for kontroll- og målearbeid
 • prinsipper for konstruksjon av utstyr, nettverk og installasjoner
 • instrukser for nødsituasjoner
 • bruksregler og instruksjoner
 • regler for sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen.

Arbeid etter kurset

Elektrikeren kontrollerer spenningen på lysbryteren.Etter å ha fullført kurset vil du blant annet være i stand til å utføre følgende:

 • testing av jordfeilbrytere
 • målinger av motstand mot jord
 • målinger av lynbeskyttelsessystemer
 • måling av kabelmotstand
 • målinger av belysningsstyrke
 • målinger av kortslutningsimpedans.

Hvem kan delta på opplæringen?

Det kreves ingen yrkesutdanning for å delta på inspeksjons- og målekurset. Det som kreves av lærlingen er at han/hun er myndig, har minimum grunnskoleutdanning og en legeerklæring der det ikke er noen kontraindikasjoner for arbeidet. I tillegg kan du legge ved dokumenter som beviser dine kunnskaper innen elektroteknikk.

Eksamen

Når du har fullført kurset, vil du enkelt kunne bestå eksamen for lisens for inspeksjons- og målearbeid på elektriske anlegg opp til 1kV. Du kan ta eksamen umiddelbart etter at du har fullført opplæringen. Prøven gjennomføres muntlig for en kvalifikasjonsnemnd, og du vil deretter motta et statlig kvalifikasjonsbevis.

Hvor gjennomfører vi opplæring?

Vi holder kurs og opplæring i hele Polen. Selskapet er basert i Warszawa, men vi holder kurs i hele Polen.

Finn ut mer om andre kurs og opplæring.

Vi tilbyr opplæring og kurs som f.eks:

SPØRSMÅL OG SVAR:

Må jeg være elektriker for å ta utdanningen for inspeksjons- og målearbeid?

Nei, du trenger bare å ha minimum grunnskoleutdanning for å delta i opplæringen.

Forbereder dere deltakerne på å håndtere brann i opplæringstilbudet?

Ja, sikkerhet på jobben er viktigst, og vi forbereder studentene på å håndtere enhver nødsituasjon, også brann.

Tilbyr dere G1-kurs?

Ja, vi har et svært bredt spekter av opplæringstilbud, blant annet. G1-, G2- og G3-trening.

Se også