SPA - kurs för förare av entreprenadmaskiner

Szkolenia z zakresu danych maszyn budowlanych.Praca na budowie jest jedną z cięższych i dość trudnych pod względem kondycji fizycznej, ale również zważając na warunki atmosferyczne. W branży budowlanej jednak możemy liczyć na stabilne zatrudnienie i bardzo dobre wynagrodzenie. Dlatego tak bardzo ważne są kwalifikacje i umiejętności, a pracownicy z danej dziedziny nie narzekają na znalezienie pracy. Szkolenie na operatora koparki z grupy III

Koparka jednonaczyniowa, a uprawnienia w klasie I i III.

Prawidłowo, aby uzyskać kwalifikacje należy najpierw wykonać uprawnienia w klasie III, a dopiero później z I. Przepisy umożliwiają jednak zdobycie jednocześnie uprawnień z grupy III i I.

 

III Uprawnienia z grupy III umożliwiają praca z koparkami jednonaczyniowymi do 25 ton.
I Uprawnienia z grupy I dają możliwość pracy koparkami jednonaczyniowymi od 25 ton.

 

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji z wykonywania zawodu operatora koparki w zakresie grupy III oraz wyszkolenie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Kompetencje jakie możemy uzyskać na szkoleniu?

 • Program szkoleniowy .wiedzę w zakresie nowoczesnych maszyn budowlanych,
 • umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną i techniczną,
 • informacje dotyczące przepisów i zasad PPOŻ oraz HÄLSA OCH SÄKERHET,
 • umiejętności kontrolowania wykonywanej pracy,
 • organizacja pracy koparką w różnych warunkach atmosferycznych,
 • umiejętność pracy i obsługi koparkami,
 • przygotowanie do egzaminu państwowego i pracy operatora koparki,
 • wiedzę z zakresu wykonywania przeglądów i napraw koparek.

Kurs na operatora walca drogowego

Program szkolenia obejmuje walce drogowe, czyli ich budowę obsługę zajęcia praktyczne i technologie. W skład ich wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące BHP oraz użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do opanowania kwalifikacji wykonywania pracy jako operator walców drogowych z zakresu II grupy uprawnień. Grupa 2 obejmuje wszelkie wielkości i typy walców drogowych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną. W przypadku pozytywnego wyniku kursant otrzymuję dokument ukończenia szkolenia i uprawnienia państwowe do zdolności wykonywania pracy przy walcach drogowych grupy II oraz wpis w książce operatora.

Kompetencje jakie możemy uzyskać na szkoleniu?

 • czynne uczestnictwo wykonywaniu napraw i przeglądów walców drogowych,
 • kontrolowanie jakości wykonanej pracy,
 • organizacja zakresu pracy walców drogowych w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych,
 • kierowanie przy organizacji pracy,
 • praca walcami drogowymi przeróżnych typów i rodzajów.

Wymagania jakie należy spełniać, aby móc zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe oraz być pełnoletnim.

Vad är priset för kursen?

W porównaniu do innych firm cena u nas jest bardzo atrakcyjna, gdyż zawsze dbamy o to, by nasz prislista był przejrzysty. Jesteśmy otwarci na negocjacje, a w przypadku grup przyznajemy opłacalne rabaty. Wszelkie informacje dotyczące kosztów, można sprawdzić w zakładce cennik lub skontaktować się z nami.

Gdzie nas znajdziecie?

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zapraszamy serdecznie do naszego Centrum för utbildning av operatörer. Współpracujemy z Urzędem, prowadząc szkolenia nauki zawodu dla operatorów maszyn budowlanych. Dzięki nam możesz zdobyć między innymi uprawnienia na walce drogowe, koparki oraz montera rusztowań.  Zajęcia prowadzimy w miastach takich jak Warszawa, Katowice, Kraków oraz Bielsko-Biała, gdzie znajdują się nasze Ośrodki, ale również jesteśmy w stanie zrealizować je bezpośrednio u zleceniodawcy. Realizujemy szkolenia o charakterze zamkniętym (dla grup zorganizowanych), a także otwartym (dla klientów indywidualnych).

Zajęcia w naszym ośrodku szkoleniowym operatorów prowadzą doświadczeni instruktorzy i wykonawcy. Kursy kończą się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszym z nich jest egzamin teoretyczny, a drugim praktyczny. Po zdanym egzaminie otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu na wybranym stanowisku oraz wpis w książeczce operatora.

Se även: