Rastrillo de gancho y escalera: características del dispositivo

Un aparejo de gancho es un dispositivo avanzado que se utiliza en las obras de construcción para agarrarse a un gancho y mover diversos componentes de la construcción. Tiene una acción similar a la de la famosa grúa y es cada vez más popular entre ingenieros y operarios. Es un dispositivo móvil que requiere una licencia de la Oficina de Inspección Técnica para funcionar. Para obtenerlo, es necesario realizar un examen, que consiste en: 

Aparejadores de gancho y bucle in situ
 • amplias cuestiones teóricas, 
 • zadań praktycznych. 

Zdanie takiego egzaminu kwalifikuje nas do wykonywania prac na riggerze hakowym. Urządzenie to składa się z elementów takich jak: 

 • una plataforma de ruedas grandes con una cabina para el operador, 
 • duże ramię uniesione na kilkadziesiąt metrów ku górze, z którego wisi hak służący do chwytania, 
 • cables resistentes y ajustables en los que se fija el gancho esencial. 

Obsługa takiego urządzenia wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Od operatora zależy poziom bezpieczeństwa całej ekipy budowlanej, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenie w tym kierunku, gdzie zdobędzie się potrzebną wiedzę i umiejętności, które nie tylko pozwolą nauczyć się właściwej obsługi urządzenia, ale także przygotują na możliwe niebezpieczeństwa związane z pracą oraz przekażą potrzebne informacje, aby takowym zapobiegać 

Szkolenia na rigggery 

Kursy na riggery zwykle trwają około kliku dni, a zdobyte uprawnienia UDT posłużą nam przez dwa lata. Są kierowane do osób nie mających doświadczenia w przenoszeniu ładunków na tego typu urządzeniach ani we wszelkiego rodzaju podwieszaniu ich. Taki kurs składa się z kilku modułów, podczas których stopniowo poznajemy urządzenie od strony technicznej, jak i uczymy się z niego korzystać. Główne założenie takiego szkolenia to rzetelne przygotowanie do wykonywania bezpiecznej pracy. Zarówno teoria jak i praktyka jest bardzo ważna dla przyszłego operatora tego urządzenia. Teoria obejmuje zagadnienia takie jak: 

 • construcción del aparejo, 
 • principios de servicio, 
 • la gama de materiales que puede manejar el dispositivo, 
 • przepisy BHP i UDT. 

Las actividades prácticas que el alumno aprenderá durante dicha formación son las funciones básicas de un aparejador, como por ejemplo 

 • enganchando, 
 • apéndice, 
 • la portabilidad, 
 • suspensión del material. 
Formación continua

Ponadto bardzo ważną częścią takiego szkolenia jest poznanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas pracy z riggerem. Bezpieczeństwo w pracach z maszynami ciężkimi, mogącymi stwarzać zagrożenie dla użytkownika i otoczenia jest bardzo ważne. W tym celu konieczne jest zatrudnianie osób posiadających aktualne uprawnienia UDT i mających dużą wiedzę oraz doświadczenie z obsługi urządzeń tego rodzaju. Odpowiednie szkolenia pomagają bez większych problemów zdać potrzebne egzaminy, co podnosi kwalifikacje pracownika i otwiera szersze możliwości rozwoju zawodowego.  

Normas sobre la necesidad de derechos 

Zgodnie z konkretnym zapisem Kodeksu Pracy niemożliwe jest dopuszczenie pracownika niemającego specjalnych uprawnień UDT ani tym bardziej wymaganych umiejętności. W przeciwnym razie, pracodawca odpowiada prawnie, co może skutkować nawet pozbawieniem wolności do lat trzech. Dlatego w przypadku, kiedy nasz przyszły pracownik nie ma uprawnień, warto wysłać go na dedykowane szkolenie.