Krok- och slingriggare - egenskaper hos anordningen

Rigger hakowy to zaawansowane urządzenie używane na budowach do chwytania na hak i przenoszenia różnych elementów budowalnych. Ma działanie podobne do słynnego żurawia i zyskuje coraz większą popularność wśród inżynierów i operatorów. Jest to urządzenie jeżdżące, do obsługi którego niezbędne są odpowiednie uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego. By je zdobyć należy przystąpić do egzaminu, który składa się z: 

Krok och slinga Rigger på plats
 • obszernych zagadnień teoretycznych, 
 • zadań praktycznych. 

Zdanie takiego egzaminu kwalifikuje nas do wykonywania prac na riggerze hakowym. Urządzenie to składa się z elementów takich jak: 

 • jeżdżąca na dużych kołach platforma z kokpitem dla operatora, 
 • duże ramię uniesione na kilkadziesiąt metrów ku górze, z którego wisi hak służący do chwytania, 
 • wytrzymałe, regulowane linki, na których zamocowany jest chwytający niezbędne elementy hak. 

Obsługa takiego urządzenia wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Od operatora zależy poziom bezpieczeństwa całej ekipy budowlanej, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenie w tym kierunku, gdzie zdobędzie się potrzebną wiedzę i umiejętności, które nie tylko pozwolą nauczyć się właściwej obsługi urządzenia, ale także przygotują na możliwe niebezpieczeństwa związane z pracą oraz przekażą potrzebne informacje, aby takowym zapobiegać 

Szkolenia na rigggery 

Kursy na riggery zwykle trwają około kliku dni, a zdobyte uprawnienia UDT posłużą nam przez dwa lata. Są kierowane do osób nie mających doświadczenia w przenoszeniu ładunków na tego typu urządzeniach ani we wszelkiego rodzaju podwieszaniu ich. Taki kurs składa się z kilku modułów, podczas których stopniowo poznajemy urządzenie od strony technicznej, jak i uczymy się z niego korzystać. Główne założenie takiego szkolenia to rzetelne przygotowanie do wykonywania bezpiecznej pracy. Zarówno teoria jak i praktyka jest bardzo ważna dla przyszłego operatora tego urządzenia. Teoria obejmuje zagadnienia takie jak: 

 • budowa riggera, 
 • zasady obsługi, 
 • zakres materiałów jakie może przenosić urządzenie, 
 • przepisy BHP i UDT. 

Czynności praktyczne jakich nauczy się kursant podczas takiego szkolenia to podstawowe funkcje riggera takie jak: 

 • podczepianie, 
 • mocowanie, 
 • przenoszenie, 
 • podwieszanie materiału. 
Odbywające się szkolenie

Ponadto bardzo ważną częścią takiego szkolenia jest poznanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas pracy z riggerem. Bezpieczeństwo w pracach z maszynami ciężkimi, mogącymi stwarzać zagrożenie dla użytkownika i otoczenia jest bardzo ważne. W tym celu konieczne jest zatrudnianie osób posiadających aktualne uprawnienia UDT i mających dużą wiedzę oraz doświadczenie z obsługi urządzeń tego rodzaju. Odpowiednie szkolenia pomagają bez większych problemów zdać potrzebne egzaminy, co podnosi kwalifikacje pracownika i otwiera szersze możliwości rozwoju zawodowego.  

Zasady dotyczące konieczności uprawnień 

Zgodnie z konkretnym zapisem Kodeksu Pracy niemożliwe jest dopuszczenie pracownika niemającego specjalnych uprawnień UDT ani tym bardziej wymaganych umiejętności. W przeciwnym razie, pracodawca odpowiada prawnie, co może skutkować nawet pozbawieniem wolności do lat trzech. Dlatego w przypadku, kiedy nasz przyszły pracownik nie ma uprawnień, warto wysłać go na dedykowane szkolenie.