Haken- und Leiterkorb - Geräteeigenschaften

Ein Hakengerät ist ein fortschrittliches Gerät, das auf Baustellen eingesetzt wird, um sich an einem Haken festzuhalten und verschiedene Bauelemente zu bewegen. Er hat eine ähnliche Wirkung wie der berühmte Kran und wird bei Ingenieuren und Betreibern immer beliebter. Es handelt sich um ein mobiles Gerät, für dessen Betrieb eine Genehmigung des Technischen Überwachungsvereins erforderlich ist. Um diese zu erhalten, muss man eine Prüfung ablegen, die aus folgenden Punkten besteht: 

Hook-and-Loop-Rigger vor Ort
 • umfangreiche theoretische Fragen, 
 • zadań praktycznych. 

Zdanie takiego egzaminu kwalifikuje nas do wykonywania prac na riggerze hakowym. Urządzenie to składa się z elementów takich jak: 

 • eine Plattform auf großen Rädern mit einem Cockpit für den Bediener, 
 • duże ramię uniesione na kilkadziesiąt metrów ku górze, z którego wisi hak służący do chwytania, 
 • robuste, verstellbare Kabel, an denen der wichtige Haken befestigt ist. 

Obsługa takiego urządzenia wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Od operatora zależy poziom bezpieczeństwa całej ekipy budowlanej, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenie w tym kierunku, gdzie zdobędzie się potrzebną wiedzę i umiejętności, które nie tylko pozwolą nauczyć się właściwej obsługi urządzenia, ale także przygotują na możliwe niebezpieczeństwa związane z pracą oraz przekażą potrzebne informacje, aby takowym zapobiegać 

Szkolenia na rigggery 

Kursy na riggery zwykle trwają około kliku dni, a zdobyte uprawnienia UDT posłużą nam przez dwa lata. Są kierowane do osób nie mających doświadczenia w przenoszeniu ładunków na tego typu urządzeniach ani we wszelkiego rodzaju podwieszaniu ich. Taki kurs składa się z kilku modułów, podczas których stopniowo poznajemy urządzenie od strony technicznej, jak i uczymy się z niego korzystać. Główne założenie takiego szkolenia to rzetelne przygotowanie do wykonywania bezpiecznej pracy. Zarówno teoria jak i praktyka jest bardzo ważna dla przyszłego operatora tego urządzenia. Teoria obejmuje zagadnienia takie jak: 

 • die Konstruktion des Rigger, 
 • Dienstleistungsprinzipien, 
 • die Bandbreite der Materialien, die das Gerät verarbeiten kann, 
 • przepisy BHP i UDT. 

Die praktischen Tätigkeiten, die der Auszubildende während einer solchen Ausbildung erlernt, sind die grundlegenden Funktionen eines Taklers, wie z. B.: 

 • einhaken, 
 • Anhang, 
 • Tragbarkeit, 
 • Aussetzung des Materials. 
Fortlaufende Schulung

Ponadto bardzo ważną częścią takiego szkolenia jest poznanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas pracy z riggerem. Bezpieczeństwo w pracach z maszynami ciężkimi, mogącymi stwarzać zagrożenie dla użytkownika i otoczenia jest bardzo ważne. W tym celu konieczne jest zatrudnianie osób posiadających aktualne uprawnienia UDT i mających dużą wiedzę oraz doświadczenie z obsługi urządzeń tego rodzaju. Odpowiednie szkolenia pomagają bez większych problemów zdać potrzebne egzaminy, co podnosi kwalifikacje pracownika i otwiera szersze możliwości rozwoju zawodowego.  

Regeln für den Bedarf an Ansprüchen 

Zgodnie z konkretnym zapisem Kodeksu Pracy niemożliwe jest dopuszczenie pracownika niemającego specjalnych uprawnień UDT ani tym bardziej wymaganych umiejętności. W przeciwnym razie, pracodawca odpowiada prawnie, co może skutkować nawet pozbawieniem wolności do lat trzech. Dlatego w przypadku, kiedy nasz przyszły pracownik nie ma uprawnień, warto wysłać go na dedykowane szkolenie.